Kustannustehokkuuden ja laatuvaatimusten optimointi kadun liittymäalueen mallinnuksessa | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

KaupunkiTeknologiaToimintamalliLiikenne

612 katselukertaa

Kokeilu on luotu 20.03.2018

Tiina Perttula (Ramboll Finland Oy)

Kustannustehokkuuden ja laatuvaatimusten optimointi kadun liittymäalueen mallinnuksessa

Kokeilun tavoitteena on nopeuttaa liittymäalueiden mallinnuksen prosessia sekä löytää oikea laatuvaatimus liittymäalueiden mallinnukseen. Nykyprosessin laatuvaatimus on kireä, joka aiheuttaa joko ylilaatua tai aikahäviötä, eikä tuota lisäarvoa toteutuksessa. Konkreettinen tavoite on kadun liittymäalueiden laatukriteerien täsmentäminen. https://buildingsmart.fi/tk/

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kadun mallintamiseen tulisi saada selkeät vaatimukset niin tiedonsiirrolle kuin mallinnettaville elementille. Luomaan selkeät vaatimukset kadun rakenteille.

Miten kokeilu toteutetaan?

Pilotissa oli testialueena oikea suunnittelukohde Joensuusta. 06/2017-11/2017

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Joensuun kaupunki, Civilpoint Oy ja Ramboll Finland

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

28 000 €

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilussa todennettiin, että kadun liittymien pienipiirteisyys sekä tiukat reunaehdot esim tilankäytön suhteen estävät nykytyökaluilla liittymien mallinnuksen automatisoinnin. Selkeyttämällä tiedonsiirtovaatimuksia tiedon käyttäjien kannalta optimoidusti saadaan hyötyjä suunnittelun ja rakentamisen prosesseihinl.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Uusilla suunnittelun työkaluilla kuten parametrinen ja aluemainen suunnittelu ei pystytty juurikaan automatisimaan kadun liittymäalueiden suunnittelua. Ainoastaan selkeästi väylämäisiin (tie) liittymiin työkaluilla oli saatavissa hyötyjä.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

One deliverable is to have clear requirements in YIV- guidelines for modelling city streets.