Lähikouluja etäyhteistyöllä | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

KuntaKyläTeknologiaYhteistyöYhteisöllisyysOppiminenKasvatusLapset

1183 katselukertaa

Kokeilu on luotu 19.01.2017

Lähikouluja etäyhteistyöllä

Eskolan kylä ja Lapinjärven kunta ylittävät sektorit ja maantieteelliset etäisyydet etsiessään ratkaisuja lähikoulujen ja muiden lähipalveluiden turvaamiseen. https://eskolankoulu.blogspot.com/

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kokeilun tavoite on testata uutta toimintamallia lähikoulujen ja -palveluiden säilyttämiseksi, uusia teknologisia mahdollisuuksia hyödyntäen sekä totuttuja opetuksen järjestämiseen liittyviä raja-aitoja kaataen. Kokeilussa nähdään mahdollisuuksia päivittää opetus- ja kunnallisten palveluiden tarjonta järjestettäväksi osin paikasta riippumattomasti.

Miten kokeilu toteutetaan?

(Lapinjärven osalta kokeilu päättyi 31.7.2020 ja heidän raporttinsa oli tarkoitus julkaista alkuvuonna 2021.) Kannuksessa Keski-Pohjanmaalla sijaitseva Eskolan kylä ja Lapinjärven kunta ryhtyvät yhteistyöhön turvatakseen Eskolan kylän ja Lapinjärven kunnan Porlammin kylän palvelut. Kumppanit etsivät yhdessä uusia toimintamuotoja kunnallisen, yhteisöllisen ja yksityisen sektorin välillä. Testaamme ideaamme käytännön kautta. Koska Lapinjärven kunta ei fyysisen etäisyyden vuoksi pysty tuottamaan kaikkia Eskolassa tarvittuja koulupalveluita, vanhempainyhdistys HanhiKukko ry ja Eskolan Kyläpalvelu Oy vastaavat käytännön toimenpiteistä Eskolassa. Miten nämä vastuut jakautuvat, miten ne käytännössä tuotetaan ja miten Lapinjärven kunta hoitaa valvonnan - nämä ovat joitakin niistä kysymyksistä, joihin haemme vastauksia. Käytännössä lapset käyvät koulua Eskolassa normaaliin tapaan, mutta etäyhteyksiä hyödyntäen niiltä osin kuin se on tarkoituksenmukaista. Myös tätä rajanvetoa testataan kokeilussa: mitkä digitaaliset ratkaisut toimivat ja missä kohtaa perinteinen lähiopetus on paras vaihtoehto. Juridiset rajoitteet, esteet ja käytännöt ovat suuri haaste kokeilullemme. Olemme hakeneet niihin ratkaisuja yhteistyössä kontaktiemme kanssa. Syksystä 2018 lähtien Eskolassa toimii Lapinjärven kunnan alainen opetusryhmä, jolle Lapinjärven kunta on palkannut paikan päällä työskentelevän opettajan. Perinteisten opetusmetodien lisäksi käytetään hyväksi digitaalista opetus- ja arviointiympäristöä sekä kokeillaan erilaisia ohjelmasovelluksia. Eskolan kylän oma monipalveluyritys Eskolan Kyläpalvelu Oy ja vanhempainyhdistys HanhiKukko ry toimivat yhteistyökumppaneina Eskolan päässä, tukien Lapinjärveä esimerkiksi opetuksessa tarvittavan paikallistuntemuksen osalta. Lapinjärvellä kokeilu on saanut nimen "Eskola-hanke", ja hankkeen ohjausryhmään on pyydetty edustus kaikilta yhteistyöosapuolilta. Ohjausryhmä toimii kokeilun seurantavälineenä ja hallinnoijana, mutta varsinainen opetus tapahtuu normaaliin tapaan opetushenkilökunnan välisenä yhteistyönä. Kannuksen kaupunki on antanut Lapinjärven kunnalle opetusluvan Eskolassa nelivuotisen kokeilun ajaksi ja on määritellyt sen alkaneeksi tammikuusta 2018. Varsinainen opetuskokeilu kestää siis näillä näkymin käytännössä kolme lukuvuotta syksystä 2018 kevääseen 2021.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttavat Lapinjärven kunta sekä Eskolassa vanhempainyhdistys HanhiKukko ry ja Eskolan Kyläpalvelu Oy

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kevääseen 2018 saakka opetustyötä Eskolassa rahoitti vanhempainyhdistys HanhiKukko ry talkootuotoilla, kylän monipalveluyritys Eskolan Kyläpalvelu Oy:n tarjotessa tilat ja ateriat. Haimme kokeilumme starttiin rahoitusta joukkorahoituksella. Saimme kokoon vajaat 4000 euroa, mikä riitti lukuvuonna 2017-2018 käytettäviin koulukirjoihin sekä pieneen osaan henkilöstökustannuksista. Kiitämme lämpimästi kaikkia tukijoitamme! Syksystä 2018 lähtien vastuu opetuksesta on Lapinjärven kunnalla, joka saa Eskolassa opiskelevista lapsista kotikuntakorvaukset. Kokeilun aloitusvaihetta varten on saatu VNK:lta siltarahoitus, sillä kotikuntakorvaukset liikkuvat taannehtivasti. Lopulliseen kokonaisbudjettiin vaikuttavat myös mm. tulevat oppilasmäärät. Kokeilulle ei ole määritelty erikseen palkattua projektityöntekijää.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Eskolassa on käytettävissä kylän monipalvelukeskus tiloineen ja palveluineen: koululuokat, liikuntasali, kyläkirjasto, lounasruokalan ateriapalvelut sekä ympäröivät luonto- ym. kohteet kylällä. Eskolan Kyläpalvelu Oy on Green Care Finland ry:n jäsen. Vanhempainyhdistys HanhiKukko ry:llä on vuosien kokemus koulun tukiyhdistyksenä toimimisesta sekä vankka kokemus omatoimisesta koulun pyörittämisestä. Lapinjärvi, ihmislähtöinen kunta, on avoin kokeilukulttuurille ja sillä on käytössään hyvät kontaktit erilaisiin yhteistyötahoihin.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilu ei saavuttanut kaikkia tavoitteitaan, mutta antoi siitä huolimatta tärkeitä tuloksia tuleville kokeilijoille ja lähikoulujen kehittäjille.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeilu antoi mielenkiintoisen kuvan suomalaisen opetuskentän kokeilukyvykkyydestä.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Toivomme, että kokeiluraporttimme antaa eväitä tuleville koulukokeilijoille ja muille, jotka pyrkivät järjestämään lähikouluja etäyhteistyöllä. Lapinjärven kunta on laatimassa oman raporttinsa eMobiilikoulu -hankkeestaan. Eskolan edustajien ja kokeilun "kummin" laatima Lähikouluja etäyhteistyöllä -loppuraportti löytyy täältä: http://www.eskolankyla.fi/fi/lossari-keskus/hankkeitamme.html (siirryt Eskolan kylän sivuille)

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

14.03.2019

Kokeilussa Lapinjärven kunta ottaa opetusvastuun niistä oppilaista, jotka käyvät koulua Kannuksen kaupungin Eskolan kylässä. Yhteistyökouluna toimii Lapinjärven kunnan Porlammin kylän Hilda Käkikosken koulu. Eskolaan on perustettu kokeilua varten kyseisen koulun erillinen toimipiste, 500 km päässä emokoulusta.

Opetusta järjestetään paikan päällä toimivan opettajan johdolla, Lapinjärven virallista opetussuunnitelmaa noudattaen, mutta Eskolan ympäristöön räätälöiden. Lisäksi hyödynnetään digitekniikkaa, joka yhdistää yhteistyökoulut mielenkiintoisella tavalla, mahdollistaen opetuksen myös nettiyhteyden välityksellä. Eskolan Kyläpalvelu Oy, kylän oma palveluyritys, huolehtii koulun kiinteistö- ja ateriapalveluista. Opetuksen järjestelyiden tukena Eskolan päässä on vanhempainyhdistys HanhiKukko ry. Näin yhdistyvät julkinen sektori, yrityssektori ja yhdistyssektori tavalla, jota ei ole koulumaailmassa ennen nähty.

Hyötyjiä kokeilussa ovat ensi kädessä kylien koululaiset ja heidän huoltajansa, mutta tarkoituksena on myös luoda kahden kylän esimerkin pohjalta pysyvä, muunneltava toimintamalli, joka palvelee monenlaisia toimijoita ympäri Suomen.

Kannuksen kaupunki on omalta osaltaan mukana mahdollistamassa kokeilua.

Lähtökohtana kokeilussa on vahvasti ihmislähtöisyys, joka on ollut Lapinjärven johtoajatuksena jo jonkin aikaa. Ajatuksena on, että myös pienillä toimijoilla on oikeus ja mahdollisuus selviytyä yhteistyön kautta, hyödyntämällä nykyaikaista teknologiaa.


Eskola-hankkeen pedagoginen toteutus hyödyntää erilaisia sähköisiä työkaluja ja esitystekniikkaa

Opettajatiimien yhteisöllisestä suunnittelusta ja tiedostojen hallitusta jakamisesta huolehditaan erilaisilla työkaluilla, joilla voidaan luoda ja jakaa tehtävänantoja, palauttaa oppilastöitä, huolehtia oppimisprosessin seurannasta ja arvioinnista. Digikoulu pitää sisällään monenlaista viestintää ja dialogia sekä oppilaiden että opettajien kesken. Lapinjärven kunta on saanut tähän ratkaisuja Googlelta, jonka Classroom-työkalu mahdollistaa verkkopohjaisen opetus- ja arviointiprosessin toteuttamisen. G Suite for Educationin räätälöitävällä työkalupakilla voidaan hyödyntää hallitusti myös Play Storen Android-sovelluksia, jolloin voidaan esiasentaa esimerkiksi luovaan työskentelyyn soveltuvia appseja, kuva- ja videoeditointimahdollisuuksia, musiikkia ja tarinankerrontaa.

Kokeilun aikana tuetaan myös opettajien ammatillista täydennyskoulutusta. Lapinjärven kunta näkee perusopetuksen kehittämisessä mahdollisuuksia päivittää opetus- ja kunnallisten palveluiden tarjonta järjestettäväksi osin paikasta riippumattomasti.


NÄIN KOKEILUMME ETENEE

Kannattaa tutustua kokeilumme blogiin! Päivitämme sinne uutisia kokeilun etenemisestä. Koulutyö Eskolassa etenee hienosti, osa opetuksesta on tehty etäyhteyksien kautta yhteistyössä Lapinjärven luokkien kanssa. Huhtikuussa aiotaan kokeilla kokonaista yhteistä koulupäivää! Ensimmäisen kokeilulukuvuotemme lähestyessä kevätpuolta olemme vielä aivan alkutaipaleella, sillä syyslukukausi kului vielä käytännön asioiden opetteluun ja rutiinien muodostumiseen uudenlaisessa opetusmallissa, mutta alustavia hyviä kokemuksia on jo saatu.

Tässä linkki blogiimmeKUVA: Koululaiset ruokailemassa kylän lounasravintolassa. Lapinjärven kunta hankkii ateria- ja tilapalvelut Eskolan Kyläpalvelu Oy:ltä, kyläläisten yhteisesti omistamalta yritykseltä.


Median huomio on ollut valtavaa kokeiluamme koskien, tässä linkkejä joihinkin uutisiin!


Valtionyhtiö Motivan E-pressi: Koulukokeilu säilyttää lähikoulun


Radio Pooki, haastattelu: Kokeilu säilyttää Kannuksen Eskolan lähikoulun


Keskipohjanmaa: Eskolan ja Lapinjärven kouluyhteistyö Kannuksessa on elokuun Kuukauden kokeilu – Toimintamallin toteutusta seurataan mielenkiinnolla


VNK / Kokeileva Suomi: Elokuun kokeiluksi on valittu Eskolan koulukokeilu


STT: Mobiilikoulu luo uusia mahdollisuuksia perusopetuksen järjestämiseen etäisyyksien päästä


Talouselämä: Eskolan kyläkoulusta tuli uusimaalaisen koulun sateelliittipiste - Voisiko rahoitusmalli ratkaista kuolevien kyläkoulujen ongelman?


MTV: Harvinainen koulukokeilu hämmentää virkamiehiä – emokouluun matkaa 500 kilometriä


YLE: Kuuleeko Lapinjärvi, kysyy opettaja oppilailtaan 500 kilometrin päässä


Loviisan Sanomat: Kouluyhteistyössä käytetään uutta rahoitusmallia


Kuntalehti: Lain kiemurat yllättivät kyläkoulujen etäyhteyskokeilun

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit