Lähiruokamarkkinat | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta
  • Sparrausta

Kokeilun teemat

RuokatuotantoSeutukunnan elinvoimaVastuulliset ruokapalvelutKestävät elämäntavatHiilijalanjälki

1678 katselukertaa

Kokeilu on luotu 12.02.2021

Lähiruokamarkkinat

Tavoite on luoda hyötyä sekä lähiruoan tuottajille (lisää kysyntää) että kunnille (kestävämpää ja paikallisempaa kulutusta) tai ravintola-alan yrityksille (uusia asiakasryhmiä ja liikevaihtoa) kasvattamalla vastuullisen lähiruoan osuutta ja painoarvoa ruoan kulutuksessa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Vastuullisen lähiruoan tuottajat (maataloustuotteet, marjat ja sienet, kalastus, metsästys) joutuvat nykyään myymään tuotteitaan isojen kauppaketjujen kautta, koska niillä ei ole tehokasta myyntikanavaa ja logistiikkaa tuotteiden paikalliseen myyntiin. Tilamyynnissä haasteena on, että kuluttajalle ei voi tarjota riittävää tuotevalikoimaa jotta voisi kilpailla vähittäiskaupan kanssa. Verkkokaupat ja standardiruokakassipalvelut keräävät tuotteita Suomessa Amazon-tyyppisesti keskitettyihin varastoihin, jolloin pääkaupunkiseudun ulkopuolella kuljetusten tarve aiheuttaa liikaa kustannuksia ja päästöjä. Tällöin lähiruoan tuottajien on vaikea tavoittaa edes vastuullisesta ruoasta kiinnostuneita asiakkaita niin, että nämä vaihtaisivat ulkomaisesta vastaavasta tai korvaavasta tuotteesta lähiruokaan. Kuntien kannalta tästä aiheutuu alueen elinkeinotulojen menetystä. Lapinruokapiste.fi on Kittilän kunnan 2020 käynnistämä hakupalvelu, jonne ammattilaiset ja yritykset voivat rekisteröityä lappilaisten raaka-aineiden ja elintarvikkeiden myyjiksi ja ostajiksi. Lähiruokaa tuottajilta ostavat paikalliset ravintolat voisivat koota ja jakaa näitä lähiruokatuotteita myös kuluttajille ravintolatoiminnan ohessa ilman, että heille aiheutuisi itse tekemänsä tilauksen lisäksi logistiikkakustannuksia. Lähiruokaa jakelemalla julkiset työpaikkaruokalat ja muut toimijat voisivat tuoda lisäarvoa kunnan työntekijöille ja julkisten palveluiden asiakkaille. Lähiruokaa myyvät ravintolat saisivat myös lisää ravintola-asiakkaita lähiruokaa hakemaan tulevista asiakkaista, lisää liikevaihtoa tästä ravintolamyynnistä sekä lähiruoan jakelun katteesta, ja mahdollisuuden kehittää sen pohjalle muuta liiketoimintaa. Tämä on tärkeää erityisesti pienemmillä paikkakunnilla. Kokonaisuudessaan lähiruoan parempi tarjonta kannustaisi laajemminkin ihmisiä muuttamaan reseptejään ja ruokailutottumuksiaan vastuullisemmiksi hyödyntämällä enemmän kotimaisia sieniä, marjoja, kalaa ja riistaa. Tämä on täysin uusi ratkaisu, joka vastaa kerralla moneen tarpeeseen. Kunta voisi hiilijalanjäljen keventämisen lisäksi kasvattaa alueen elinvoimaisuutta. Ravintolat voisivat tuoda lisäarvoa kunnan työntekijöille, asiakkaille (myös esim. kotipalvelut) ja muille kuntalaisille. Vastuullista ruokaa tarjoavat ravintolat saisivat lisää tuloja ja niiden kilpailuasema paranisi suhteessa vähittäiskauppaan ja keskitettyyn logistiikkaan perustuviin vähemmän kestäviin toimijoihin. Lähiruoan osuus kulutuksesta lisääntyisi ja voisi pidemmällä aikavälillä muuttaa ruokatottumuksia kestävämmiksi. Vastuullisuuteen tuotaisiin uusia kohderyhmiä (työntekijät ja asiakkaat joille lähiruoan lisääminen olisi tehty erittäin vaivattomaksi ja edulliseksi). Ratkaisu on skaalattavissa kaikkiin ruokaloihin ja ravintoloihin kaikkialla Suomessa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Lapinruokapiste-palveluun lisätään ominaisuus, jolla loppuasiakas voi tilata “lähiruokakassina” samoja lähiruokatuotteita, joita ravintolakin tilaa, ja valita noutoajankohdan jolloin ravintola on ilmoittanut voivansa jakaa niitä. Palvelu poistaa ravintolan riskit ja varmistaa, että se saa kannattavan määrän tilauksia. Tästä mahdollisuudesta kerrotaan valitun työpaikka- tai muun ruokalan asiakkaille ja muille kuntalaisille. Kokeilussa selvitetään, miten toiminta saadaan käyntiin ja miten sitä voisi kehittää paremmaksi (eri osallistujia haastattelemalla, kyselyillä ja palautetta keräämällä), kuten lisäpalveluiden tarvetta (esim. ravintolan suosittelemien reseptien jakaminen tai kassien kokoamisen tai kuljetuksen ulkoistaminen ruokalalta paikalliselle pienyrittäjälle). Kokeilu voidaan toteuttaa 4.3.-10.6. aikana.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Lapinruokapiste.fi-palvelun toteuttanut ja operoiva CoReorient Oy toteuttaa kokeilussa tarjottavat uudet ominaisuudet ja tukee työpaikkaa, ruokalaa, ravintolaa ja/tai mahdollisia muita osallistujia kokeilun viestinnässä tuottamalla valmiita viestintämateriaaleja. Lapinruokapiste.fi-palvelua käyttävä Kittilän kunta tuo mukaan kunnan, työpaikan tai koulun ruokalan ja/tai työnantajan ja niiden asiakkaat, sekä Lapinruokapiste.fi-palvelua käyttävät lähiruoan tuottajat.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti 5000 euroa käytetään työhön, jota tarvitaan palvelun muutostöihin, operointiin ja käyttötukeen sekä kokeilun ohjeistukseen, viestintään ja koordinointiin.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

CoReorient Oy on ideoinut ja kehittänyt ketterästi ja käyttäjälähtöisesti yhteisöllisiä ja kestävän kehityksen mukaisia jakamis- ja kiertotalouspalveluita jo 10 vuotta, ja toteuttanut kymmeniä nopeita kokeiluita ja pilotteja yhteistyössä monien eri tyyppisten organisaatioiden kanssa. CoReorientin Liiteri.net-yhteiskäyttötavaralainaamon taloyhtiö-, asukas- ja asukayhdistysasiakkaiden kautta toimintaan voi tulevaisuudessa saada mukaan loppuasiakkaita kansallisesti. Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelmassa siihen tulisi tärkeä lisä, jolla asiakkaat saisivat laajennnettua kestävän kehityksen mukaista arkeaan ruoka-alueelle. Rahoitusta Liiteri.net-palvelun kehitykseen on haettu myös Business Finlandilta.

Ruokapalvelun koko ja toiminta-alue?

Lapinruokapiste.fi-palvelu toimii koko Lapin alueella, mutta vastaavan palvelun voi helposti kopioida myös muihin maakuntiin. Kokeilussa mukana olevat Kittilän kunnan ruokapalvelut toimivat Kittilän kunnan alueella.

Motivaatio ja resurssit kehitysohjelmaan osallistumiseen?

CoReorientille kehitysohjelmaan mukaan pääseminen olisi merkittävä mahdollisuus saada laajennettua kestävän arjen palveluitaan kuljetusten (kimppakyyti) ja asumisen lisäksi (ruoka-alueelle, joka on kolmannes kansalaisen hiilijalanjäljestä. Laajempi tarjonta lisäisi kuluttajien kiinnostusta myös näihin muihin palveluihin (PiggyBaggy ja Liiteri.net).