Lähisähköauto – kaupunginosan yhteinen päästötön ajoneuvo | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta

Kokeilun teemat

KuntaKaupunkiYhteisöllisyysIlmastonmuutosLiikenneYhteiskäyttöautotKimppakyytiSähköautotHiilijalanjälki

1755 katselukertaa

Kokeilu on luotu 30.04.2020

Lähisähköauto – kaupunginosan yhteinen päästötön ajoneuvo

Lähisähköautokokeilun tavoitteena on vähentää tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä ja luoda uutta liikennekulttuuria Lohjalla. Tavoitteena on muutos asukkaiden kulkutapavalinnoissa: lähisähköauton käyttäminen yksittäisillä matkoilla oman bensiini- tai dieselauton sijaan. Edulliseen tuntihintaan vuokrattavissa oleva lähisähköauto antaa mahdollisuuden kauppa-, asiointi- ja harrastusmatkojen tekemiseen palveluiden äärelle päästöttömästi – parhaimmillaan kyydin ja matkakustannukset alueen muiden asukkaiden kanssa jakaen. Kokeilun kohderyhmänä ovat Lohjan Roution kaupunginosan asukkaat eli potentiaaliset lähisähköauton käyttäjät. Käyttäjiksi tavoitellaan yhtä lailla oman henkilöauton omistavia kuin autottomia asukkaita. Lähisähköautolla jaetuilla kyydeillä pääsevät lisäksi liikkumaan myös ajokortittomat ihmiset, esimerkiksi nuoret ja vanhukset.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Suomen ympäristökeskuksen viimeisimpien päästölaskelmien mukaan tieliikenne aiheutti laskentamenetelmästä riippuen 20–40 prosenttia Lohjan alueen kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2017. Tieliikenteen merkittävät päästövähennykset ovatkin välttämättömiä Lohjan hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Liikenteen laajamittainen siirtyminen puhtaisiin käyttövoimiin ei yksin riitä, vaan tarvitaan myös kulttuurista muutosta ihmisten liikkumistottumuksissa. Lohjan kaupunki toteutti vuosina 2018–2019 ensimmäisen yhteiskäyttöautokokeilunsa yhteistyössä Länsi-Uudenmaan Osuuspankin kanssa: Lohjan keskustassa kaupungintalolla oli kaksi ja OP:n Lohjan konttorilla kaksi työajoissa käytettävää yhteiskäyttösähköautoa, joita asukkaat ja matkailijat saivat vuokrata edulliseen hintaan. Positiivisten kokemusten innoittamana Lohjan kaupungin palvelutuotannossa on lähdetty kehittämään niin sanottua joukkoliikenteen mikrotuotannon konseptia palvelun laajentamiseksi kaupunkikeskustan ulkopuolelle alueille, joilla joukkoliikenneyhteydet ovat riittämättömiä. Tällaisesta asuinalueesta hyvä esimerkki on noin 2 500 asukkaan Routio, jossa asutaan monipuolisesti kerros-, rivi- ja omakotitaloissa noin neljän kilometrin matkan päässä Lohjan keskustasta. Kaupallisia, terveydenhuollon ja vapaa-ajan palveluita alueella ei nykyisin juurikaan ole. Joukkoliikenne kaupunginosan ja Lohjan keskustan palveluiden välillä toimii koululaisliikenteen varassa, eikä yhteyksiä ole lainkaan iltaisin ja viikonloppuisin. Routiolaiset ovat siis pitkälle yksityisautoilun varassa. Lähisähköautokokeilun välitön päästövähennysvaikutus syntyy siitä, että routiolaiset kulkevat kyytejä yhdistellen päästöttömällä sähköautolla ilmaston kannalta huonompien ajoneuvojen sijaan. Välillinen vaikutus päästöihin on kuitenkin tätä suurempi, sillä kokeilu pitää vähintään koko Lohjan alueella yllä keskustelua liikkumisvalintojen vaikutuksesta hiilijalanjälkeen. Samalla kokeilu on osaltaan totuttamassa lohjalaisia ajatukseen ihan uudenlaisista liikkumisen tavoista ja palveluista. Roution lähisähköautokokeilusta haetaan muillekin alueille monistettavaa ja skaalattavaa päästöttömän liikkumisen toimintamallia parantamaan liikkumismahdollisuuksia kaupunkikeskustojen välisten joukkoliikenteen runkolinjojen ulkopuolella. Markkinaehtoisten joukkoliikenneyhteyksien lisäksi tällaisilta alueilta puuttuvat toistaiseksi myös kaupalliset yhteiskäyttö- ja kimppakyytipalvelut.

Miten kokeilu toteutetaan?

Lohjan kaupunki toteuttaa Roution kaupunginosaan omistamalleen, tarkoitukseen sopivalle kiinteistölle sähköauton latauspisteen kesän 2020 aikana. Syyskuussa 2020 kaupungin kilpailuttama palveluntarjoaja tuo kiinteistölle vähintään kuuden kuukauden kokeilun ajaksi yhteiskäyttösähköauton. Asukkaat voivat vuokrata lähisähköauton käyttöönsä helposti ja edullisesti. Kesä–syyskuussa kaupunki kehittää lähisähköauton yhteyteen helppokäyttöistä ja turvallista kimppakyytipalvelua yhdessä palveluntarjoajien, asukkaiden ja kaupunginosan muiden avaintoimijoiden kanssa. Syvään juurtuneesta, yksityisautoiluun perustuvasta liikennekulttuurista irtautuminen ja yhteiskäyttösähköauton omaksuminen osaksi asukkaiden arkea ei tapahdu itsestään eikä nopeasti. Aktiivinen monikanavainen viestintä, asukastilaisuudet ja neuvonta ovatkin keskeinen osa kokeilua. Helmikuussa 2021 kaupunki kerää asukkaiden kokemuksia lähisähköautosta käyttäjäkyselyllä. Maaliskuussa 2021 kaupunki tekee johtopäätökset kyselyn tulosten sekä yhteiskäyttö- ja kimppakyytipalveluista kertyneen datan perusteella ja laatii kokeilusta julkisen loppuraportin jatkosuosituksineen. Lähisähköautokokeilun jatkamisesta Routiolla ja mahdollisesta laajentamisesta muille alueille päätetään keväällä 2021. Kokeilun tuloksista kerrotaan laajasti mm. Hinku- ja Canemure-verkostojen, Uudenmaan liiton ilmastoviestinnän sekä Kokeilun paikka ja Energialoikka -verkkokanavien kautta.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Lohjan kaupungin palvelutuotanto. Kokeilun onnistuminen kuitenkin edellyttää kaupungilta yhteistyötä useiden organisaation ulkopuolisten tahojen kanssa. Lähisähköautoa tehdään tunnetuksi yhdessä kaupunginosan avaintoimijoiden kuten Karstu-Paloniemi-Routio aluetoimikunnan, eri paikallisyhdistysten ja alueen yritysten kanssa. Yhteiskäyttö- ja kimppakyytipalveluita kehitetään yhdessä valittujen palveluntarjoajien ja aktiivisten asukkaiden kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun kokonaisbudjetti on 25 000 € ja se muodostuu seuraavista osa-alueista: • Sähköauton latauspisteen toteutus 5 000 € (20 %) • Sähköauton leasing-kulut sekä yhteiskäyttö- ja kimppakyytipalvelut 10 000 € (40 %) • Viestintä-, tapahtuma- ja yleiskustannukset 5 000 € (20 %) • Kaupungin työaika 5 000 € (20 %)

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Lohjan kaupungin ilmastohankkeissa (Hinku, Canemure, Energiaomavarainen maaseutu) työskentelee kaksi projektihenkilöä, joiden työpanosta on käytettävissä kokeilun toteuttamiseen. Tässä kokeilussa hyödynnetään Lohjan kaupungin aikaisemmista yhteiskäyttösähköautoista saatuja oppeja yhteistyössä kaupungin markkinoinnin, tilakeskuksen, tietotekniikkapalveluiden ja logistiikkapalveluiden kanssa.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Lähisähköautokokeilun avulla halutaan selvittää yhteiskäyttösähköauton välittömät päästövähennysvaikutukset asuinalueella. Tämän perusteella arvioidaan toimintamallin kustannustehokkuutta tieliikenteen päästövähennysten aikaansaamisessa esimerkiksi perinteiseen ostoliikenteeseen verrattuna. Lähisähköauton käyttöastetta seurataan kokeilun edetessä. Yhteiskäyttö- ja kimppakyytipalveluissa kerätään tiedot ajosuoritteista ja kyytiläisten määristä kaupungin käyttöön. Aineistosta voidaan nähdä päästövähennysten lisäksi myös esimerkiksi erilaisten viestintätoimien vaikutus ajoneuvon käyttöön – tietoa, jota varmasti hyödynnetään kaupungin muussakin ilmastoviestinnässä.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Lohjan kaupunki toteuttaa kokeilun, mikäli riittävä ulkopuolinen rahoitus varmistuu.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Kokeilulle ei ole myönnetty muuta ulkopuolista rahoitusta. Kokeilu ei toteudu ilman ministeriön rahoitusta.