Lasten ja nuorten vertaistukitoiminta kouluissa ja oppilaitoksissa | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Vapaaehtoistoiminta

710 katselukertaa

Kokeilu on luotu 15.11.2017

Kansalaisareena ry

Lasten ja nuorten vertaistukitoiminta kouluissa ja oppilaitoksissa

Vapaaehtois- ja vertaistukitoiminnalla on merkittävä rooli kansalaisten hyvinvoinnin tukemisessa. Laadukkaan vertaistuen saatavuuden merkitys ongelmia ennaltaehkäisevänä toimena kasvaa yhteiskunnan taloudellisten resurssien vähentyessä. Järjestöt, kunnat ja seurakunnat pyrkivät kukin omalla tahollaan huolehtimaan ja tuottamaan hyvinvointia edistäviä tukipalveluja niin lapsille kuin nuorillekin. Kuitenkin toiminta on hyvin hajanaista ja päällekkäistä työtä tehdään tietämättä mitä palveluja muut sektorit tarjoavat samalla alueella. Tämä saattaa alueellisesti jättää suuria aukoja lasten ja nuorten tukipalveluihin. Kouluilla ja oppilaitoksilla on merkittävä rooli lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta merkittävien ongelmakohtein tunnistamisessa, ennaltaehkäisemisessä ja tukemisessa. Kuitenkin resurssipulan takia koulujen ja oppilaitosten omat resurssit eivät aina riitä tukemaan ja erityisesti toimimaan ongelmia ennaltaehkäisevästi, vaikka tavoitteet ja toiminta asetetaan sen mukaisesti. Koulut ja oppilaitokset tarvitsevat lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi ympärilleen vahvan tukiverkoston järjestön, kirkon ja kuntien muista palveluista. Erityisesti perheille tarjotun vertaistuen ja muiden palvelujen helpon saavutettavuuden merkitystä kouluhyvinvoinnin ja kouluarjen sujuvuuden kannalta ei voi korostaa liikaa. Vertaistuellinen toiminta Suomalaisessa peruskoulussa ja toisen asteen oppilaitoksissa on hyvällä alulla, mutta sen täysimääräistä hyötyä kouluissa ei ole vielä laajemmalti tutkittu tai hyödynnetty. Alueellisia kokeiluja sekä pysyvää toimintaa on esim. vertaissovittelijat, kummioppilaat sekä tukioppilaat. Yleisesti koulujen toiminta ei kuitenkaan kata siirtymävaiheiden vertaistukemista, vertaisoppimista tai erityisryhmien tukemista vertaistuenkeinoin. Kokeilun lyhyt kuvaus: Lasten ja nuorten vertaistukitoiminta kouluissa ja oppilaitoksissa -kokeilu kartoittaa valtakunnallisesti lasten ja nuorten vertaistukitoimintaa. Tavoitteena on koota yhteen onnistuneet kokeilut ja käynnissä olevat toiminnot sekä tuottaa täydentävää vertaistukipalvelua. Kouluille ja oppilaitoksille tuotetaan vertaistuen materiaalipaketti, joka on helposti saatavissa ja muokattavissa erilaisten kouluympäristöjen käyttöön. Lisäksi hanke tuottaa verkkokoulutuksen/ympäristön sekä ehdotukset/mallit hyvistä yhteistyökumppanuuksista. Kouluille ja oppilaitoksille suunnattu vertaistuen materiaali pilotoidaan, ala- ja yläkoulujen ympäristöissä sekä toisen asteen oppilaitoksissa hankkeen aikana. Kokeilussa hyödynnetään Kansalasiareenan Jeesaan – Nuori vapaaehtoistoiminnassa ja Avita Kaveria –ryhdy vertaisohjaajaksi verkostoja sekä tuotettuja materiaaleja. Avita Kaveria -hankkeen vertaisohjaajien kouluttaja koulutus päivitetään opettajille suunnatuksi täydennyskoulutukseksi. Avita Kaveria -hankkeen toiminta (2014-2016) keskittyi lisäämään tietoisuutta vertaistuen merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille ja vahvistamaan vertaistuen saatavuutta paikallisissa yhteisöissä. Kansalaisareena haluaa verkostoitua vertaistuen kentällä myös kansainvälisesti, ja on muun muassa kahtena viime vuotena järjestänyt Suomessa Kansainvälisen vertaistuen päivän tapahtuman. Kokeilun kohderyhmänä ovat: Peruskoulun ja toisen asteen opettajat ja oppilaat/opiskelijat sekä mahdolliset sidosryhmät (järjestöt, seurakunnat ja kuntien nuoriso- sekä perhepalvelut). Kokeilussa tuotetaan vertaistoiminnan malleja hyödynnettäväksi peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa.