Lifestyle klubitoiminta | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Vapaaehtoistoiminta

638 katselukertaa

Kokeilu on luotu 14.11.2017

Hilkka Pentsinen, Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus, aikuiskoulutussäätiö

Lifestyle klubitoiminta

Lifestyle klubitoiminnan tavoitteena on koota yhteen samanhenkiset vapaaehtoiset toimijat ja palvelu-ja palvelukeskuksissa asuvat ikääntyneet. Klubitoimintaan järjestetään valmennusohjelma tuleville klubiemännille-ja isännille. Klubitoiminnan tavoitteena on sosiokulttuurinen innostaminen, joka perustuu passiivisen osallistumisen sijasta aktiiviseen prosessiin. Ikääntyneet suorastaan odottavat innokkaina seuraavaa klubitapaamista. Klubitoimijoiksi voidaan valita juuri työelämästä eläkkeelle siirtyneitä vapaaehtoisia tai osatyökykyisiä henkilöitä. Klubeja perustetaan ikäihmisten lifestylen mukaisesti, jossa ikäihmiset voivat jatkaa elämäntyyliinsä syntyneitä mielenkiinnon ja intohimon kohteita. Tavoitteena on myös laajentaa klubitoimintaa kotona asuville ikäihmisille.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Palveluasumisyksiköissä ja palvelukeskuksissa asuu paljon ikääntyneitä, jotka kokevat syvää yksinäisyyttä. Arjesta puuttuu mielekäs tekeminen. Hoitohenkilökunta tarjoaa niukkojen resurssien puitteissa ns. oma hoitaja tuokioita, jotka voivat olla hoitajalähtöisiä, mutta asukkaan elämäntyylistä irrallisia kokemuksia, joissa asukkaat kokevat olevansa passiivinen toiminnan kohde. Merkityksellinen elämys jää heiltä kokematta. Klubitoiminnalla on tavoitteena tuottaa merkityksellinen elämänkokemus, josta voi aidosti nauttia. Ikääntynyt voi jatkaa aiempaa itselle merkityksellistä elämän tyyliä.

Miten kokeilu toteutetaan?

Lifestyle klubitoimintaan valmennetaan klubiemäntiä- ja isäntiä, joilla on samanlainen lifestyle kuin palvelukodin asukkaalla. Lifestyle klubit muodostuvat klubitoiminnoiksi yhteisten mielenkiinnon kohteiden perusteella. Niitä ei päätetä etukäteen. Klubitapaamisessa kaikki ovat aktiivisia toimijoita. Valmiita malleja ei tehdä ulkoisesti vaan ne luodaan yhdessä kaikkien toimijoiden ja yhteisen mielenkiinnon mukaan. Klubitoiminta tuo helpostusta yksinäisyyteen ja toimeettomuuteen. Klubitoiminta suuntautuu aidosti elämäntyyleihin, joihin ikääntyneet ovat elämänsä aikana tottuneet. Lifestyle -klubit tuovat merkityksellisiä kokemuksia ikääntyneille. Klubitoimintaan haettavat emännät ja isännät voivat olla osatyökyvyttömiä henkilöitä, joille mahdollistuu osallistuminen yhteisölliseen toimintaan.