Liikennepäästöihin pitää pureutua | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta

Kokeilun teemat

LiikuntaIlmastoTyöhyvinvointiKokeilutLiikenneHyvinvointiHiilijalanjälki

1181 katselukertaa

Kokeilu on luotu 29.04.2020

Liikennepäästöihin pitää pureutua

Kokeilun tavoitteena on vähentää kunnan työntekijöiden työmatkojen ja työajalla tehtävien matkojen päästöjä sähköpyörien ja kimppakyyteihin kannustamisen avulla. Sähköpyöriä myös lainattaisiin kuntalaisten käyttöön iltaisin ja viikonloppuisin panttimaksua vastaan, jotta pyörien käyttö olisi mahdollisimman tehokasta ja kuntalaisilla olisi mahdollisuus tutustua niiden käyttöön. Vielä on pyöräkatoksessa tilaa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kokeilu on tarpeellinen kunnan työntekijöiden tekemien matkojen päästöjen vähentämiseksi, sillä Kontiolahdella henkilöautoliikenteen päästöjä ei ole juuri onnistuttu vähentämään ja henkilöautoilu on runsasta hajallaan asuvan väestön ja hajallaan asuvien työntekijöiden vuoksi. Myös kuntarakenne on hajanainen. Osa työntekijöistä tarvitsee omaa autoa työpäivänsä aikana liikkumiseen, eikä kimppakyyti työpaikalle houkuta, koska työmatkojen teko työpäivän aikana ei ole ollut oikein mahdollista. Työpaikalta löytyvä sähköpyörä on yksi keino vähentää näiden matkojen päästöjä, kun lyhyemmät matkat voisi taittaa pyöräilemällä työpäivän aikana. Samalla sähköpyörä antaisi paremmat mahdollisuudet kimppakyytien toteuttamiseen, kun omalla autolla ei olisi välttämätöntä tulla töihin, jos kulkupeli työpäivän ajaksi löytyisi työpaikalta valmiina. Sähköpyörien lainaaminen kuntalaisten käyttöön iltaisin ja viikonloppuisin antaisi myös kuntalaisille mahdollisuuden innostua sähköpyöräilystä ja korvata siten mahdollisesti autolla tehtäviä matkoja harrastuspaikkoihin, kauppaan tai palvelukohteisiin. Samalla käytettäisiin yhä enemmän paikallisten palveluntarjoajien palveluita ja tuotteita, kun ei aina autoiltaisi lähikaupungin automarkettiin asioimaan. Pyöräillessä myös kroppa saa istumisen sijaan kaivauttua liikuntaa ja mieli virkistyy, kun on lähemmin kontaktissa ympäröivän luonnon kanssa. Myös ympäristön havainnoiminen tehostuu verrattuna autoiluun. Tarkoitus on myös haastaa paikalisia yrityksiä ja liikuntajärjestöjä kimppakyytien ja sähköpyöräilyn lisäämisen arkimatkojen teossa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilu toteutetaan hankkimalla kunnantalolle kolme sähköpyörää, joita työntekijät voivat käyttää lyhyempien työmatkojen taittamiseen työpäivän aikana. Samalla suunnalla asuvia työntekijöitä myös kannustetaan sopimaan kimppakyytejä työpaikalle. Työmatkoja varten löytyy kunnantalolta kulkupeli ! Sähköpyöriin hankitaan lisävarusteiksi satulalaukut tarvittavien tavaroiden kuljettamista varten sekä sadeasut huonojen säiden varalle. Lisäksi hankitaan erityyppisiä pyöräilykypäriä. Kuntalaisille sähköpyöriä lainattaisiin panttimaksua vastaan iltaisin ja viikonloppuisin. Varauksia ja lainaamista varten laaditaan kalenteripohjainen kännykkäsovellus. Iltaisin ja viikonloppuisin pyörän luovuttaisi esim. kuntosalilla päivystävä saliohjaaja. Pienet huollot tehtäisiin kunnan varikolla ja isommat alan liikkeissä. Kalusto vakuutetaan ja tahallisissa särkymistapauksissa vuokraaja maksaa vähintään omavastuun.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Kontiolahden kunta. Mukana ovat kuntatekniikka, ympäristötoimi ja vapaa-aikapalvelut. Jotta kokeilu onnistuisi hyvin,mukaan olisi hyvä saada jokin paikallinen yritys ja urheiluseura, joka kokeilisi vastaavaa oman henkilöstönsä tai harrastajajoukon kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

7500e (3 sähköpyörää, satulalaukut, sadeasut, kypärät) Järeät lukot, joilla kiinnittää pyörä esim. pyörätelineeseen. Yhteen pyörään ostetaan perävaunu, jolla kulkee kotiin isommatkin kauppaostokset tai esim. jääkiekkoilijan harrastusvälineet. Kunta käyttää sosiaalitilojen kunnostamiseen omaa rahoitusta. Jos rahoitusta ei saada on mahdollista kokeilla asiaa yhdellä sähköpyörällä.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kunnan ympäristöpäällikön, liikuntapaikkamestarin ja vapaa-aikapäällikön osaaminen on käytettävissä. Kunta mahdollisesti rahoittaa ja toteuttaa tässä yhteydessä työntekijöiden sosiaalitilojen kunnostuksen, jossa voi käydä suihkussa ja vaihtaa vaatteet, jos on reissussa tullut hiki tai vaatteet ryvettyneet. Kunnan virastolle suunnitellaan samalla laajemman ja useamman pyöräkatoksen rakentamista. Mainittujen virkamiesten on mahdollista käynnistää kokeilu ja käyttää tähän kukin noin viikon työpanos vuonna 2020.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Opimme minkälaista on kimppakyytien sopiminen ja miltä tuntuu tehdä työmatkoja yhdessä. Samalla saamme kokemusta siitä miten kuntalaisille suunnattua kimppakyytien markkinointia ja houkuttelevuutta tulee perustella, ja mitkä ovat toiminnan kipupisteet. KI Kimppakyyti on hyvä tapa kulkea, mutta siihen ei moni tartu ??. Odotamme saavamme vastuksia, miksi näin on. Opimme tekemään työmatkoja sähköpyörällä ja opimme tuntemaan tarkemmin lähialueita. Saatamme myös oppia, että pyörien lainaaminen kuntalaisille tuottaa haasteita ja korjaustarvetta. Palvelun käyttäjille suunnataan palautekysely, jonka voi täyttää joko paperilla tai sähköisenä. Kirjaamme sähköpyörien käyttökerrat taulukkoon, josta näemme ketkä ja kuinka paljon pyöriä on käytetty.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Kuntaorganisaatio kilpailuttaa ja hankkii laitteet. Kunta tarjoaa sähköpyöriä henkilöstönsä työmatkoille ja viestii sisäisesti kimppakyyti ja työmatka asiasta. Kuntalaisille tarjotusta mahdollisuudesta lainata sähköpyörää omiin matkoihin tiedotetaan paikallislehdessä ja somessa sekä kunnan toimipaikoissa. Kontiolahden kunta on sitoutunut järjestämään hakemuksessa kuvatun toiminnan.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Kokeilu ei saa muuta rahoitusta. Kokeilu saattaa jäädä toteutumatta ilman rahoitusta tai se toteutuu aiottua pienempänä, jolloin hankitaan vain yksi sähköpyörä.