Liikkuva hoito- ja konsultaatioyksikkö | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

HoivaIkäihmisetTerveydenhuoltoOmaishoitoTerveysPalvelutaloHackforsociety

495 katselukertaa

Kokeilu on luotu 07.10.2017

Anne Tiihonen, Sini Tervo, Dan Koivulaakso, Niina-Maria Nissinen

Liikkuva hoito- ja konsultaatioyksikkö

Ratkaisumme on virka-ajan ulkopuolella toimiva liikkuva hoito- ja konsultaatiopalvelu. Palvelu mahdollistaa muun muassa iäkkäiden lähellä tapahtuvan hoidon tarpeen arvioinnin ja mahdolliset pienet hoitotoimenpiteet sekä tarvittavan lääkityksen aloittamisen. Palvelu tarjoaa myös tarvittavaa virka-ajan ulkopuolista konsultaatiopalveluita iäkkäiden asumisyksiköille.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Tarpeettomia päivystyskäyntejä on tilastojen valossa runsaasti. Näitä käyntejä voitaisiin mahdollisesti välttää terveysneuvonnalla ja oikea-aikaisella hoidolla. Ei-tarkoituksenmukaiset käynnit ovat käyttäjälle epäinhimillisiä ja tulevat kalliiksi yhteiskunnalle. Suuri osa ikääntyneiden potilaiden akuuteista voinnin muutoksista voitaisiin hoitaa tehokkaammin ikääntyneen lähellä, jopa ennakoidusti. Tällöin päivystystoiminnan resurssit riittävät paremmin akuuttihoitoa tarvitseville. Vanhusten asumisyksiköiden hoitajille toteutetussa haastattelussa kävi ilmi, että virka-ajan ulkopuoliselle sairaanhoitajana konsultaatio palvelulle on kysyntää. Haastattelusta ilmeni, että iäkkäät lähetetään herkästi päivystykseen, kun resurssit tai hoitajien oma koulutus ei välttämättä tarjoa sellaisia työkaluja, joilla hoidon tarpeen arviointi tai pienet hoitotoimenpiteet, voitaisiin suorittaa. Tarkoituksena on oppia, voidaanko liikkuvan palvelun avulla todellisuudessa vähentää epätarkoituksenmukaisia päivystyskäyntejä sekä tuottaa inhimillisempää hoitoa ihmisen lähellä.

Miten kokeilu toteutetaan?

Palvelumme tuo hoidon tarpeen arvioinnin ja hoidon ihmisen, esimerkiksi ikääntyneiden lähelle, tuottaen inhimillisempää hoitoa käyttäjille. Palvelu tukee iäkkäiden asumisyksiköiden henkilökuntaa ja takaa turvallisen ja laadukkaan hoidon paikan päällä. Palvelu on käyttäjäystävällinen ja palvelun avulla voidaan vähentää epätarkoituksenmukaisia päivystyskäyntejä sekä vähentää ensihoidon ja päivystyksen kuormitusta. Palvelu tuottaa kustannussäästöjä, vähentämällä tutkimuksista aiheutuneita kustannuksia sekä kuljetusten aiheuttamia kuluja. Lisäksi palvelu vapauttaa henkilöstöresursseja päivystyksen käyttöön. Käytännössä kokeillaan liikkuvan palvelun mahdollisuutta vähentää päivystys- ja ensihoitotoiminnan kuormittavuutta sekä kustannuksia. Ensitilassa kokeiluhaluisin kunnan löydyttyä.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kunta

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kuntakohtainen

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Laaja substanssiosaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon alalta.