Liikuntavälineet kiertoon | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

588 katselukertaa

Kokeilu on luotu 31.08.2017

Pasi Saario/ Kaarinan kaupunki

Liikuntavälineet kiertoon

Koulujen ja kouluikäisten lasten liikuntavarusteiden vaihtamisen, myymisen ja yhteiskäytön edistäminen

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Joillakin perheillä ei ole varaa hankkia uusia liikuntavälineitä ja niiden hankkimiseen ja huoltamiseen menee hurjasti aikaa. Varusteet ovat vajaakäytössä, pieneksi jääneet unohtuvat kaappeihin ja menettävät ajan kuluessa käyttökelpoisuutensa. Tavara pitää saada kiertoon. Kokeilun kautta tavara lähtee kiertoon ja uudet tavaroiden yhteiskäyttöä koskevat digitaaliset innovaatiot otetaan tehokkaasti käyttöön.

Miten kokeilu toteutetaan?

Yhteistyössä etsitään paras toimintamalli ja käytettävyydeltään käyttäjäkunnalle (lasten vanhemmat, koulun henkilökunta) sopivin sovellus varusteiden kierrättämiseen ja yhteiskäyttöön. Yhteistyöhön osallistuvat vanhempainyhdistys, vanhemmat, digitaalisten palvelujen kehittäjät ja kiertotalouden asiantuntijat. Yhteistyö käynnistetään vanhempainyhdistyksen, liikunnanopettajien ja digitaalisten palvelujen kehittäjien keskustelutilaisuudella. Jatkotyöstäminen tapahtuu kiertotalousasiantuntijoiden ja kehittäjien yhteisissä työpajoissa, joissa selvitetään onko jo olemassa sopivaa sovellusta/alustaa, joka täyttää käyttäjien tarpeet. Valitaan sovellus tai toimintatapa, joka vastaa tarpeita parhaiten ja kehitetään sitä. Testausvaiheessa esitellään vanhempainyhdistykselle ja koulun henkilökunnalle selvitys- ja kehitystyön tulokset. Suunnitellaan käytännön kokeilua koskien esimerkiksi talviliikuntavälineiden kierrätystä. Loka-joulukuu 2017. Kokeilu aloitetaan lokakuussa, kun vanhempainyhdistyksen uusi hallitus on järjestäytynyt vuosikokouksessaan syyskuussa. Ensimmäinen keskustelutilaisuus pidetään lokakuussa, selvitystyötä tehdään loka-marraskuun aikana. Testausvaihe ja käytännön kokeilu tehdään joulukuussa.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kaarinalaisen koulun vanhempainyhdistys, koulun henkilökunta (esim. liikunnanopettajat), kaupungin ympäristönsuojelu, Turun AMK ja Valonia/Varsinais-Suomen liitto.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kulut koostuvat keskustelutilaisuuksien ja työpajojen järjestämisestä, AMK-opiskelijoiden matkakuluista ja kehittämistyön kustannuksista (toimistokulut, materiaalit, lisenssit) sekä yhteiskäyttöön varattujen liikuntavälineiden hankinnasta koulun/vanhempainyhdistyksen haltuun (esim. 10 paria luistimia ja kypärät). Työpajat/tilaisuudet 5 kpl 500 € Matkakulut 300 € Kehittämistyön yleiskustannukset 1200 € Liikuntavälineet 750 € Viestintä ja tiedotusmateriaali 300 €

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Vanhempainyhdistyksellä on kokemusta perinteisten liikuntavälinekirppisten järjestämisestä ja vanhempien innostamisesta. Turun AMK:n työryhmän osaamista käytetään digitaalisten innovaatioiden selvitys- ja kehittämistyössä. Kiertotalousasiantuntemus kokeiluun tulee kaupungin ympäristönsuojelusta ja Valoniasta. Kaikki tahot osallistuvat viestintään verkostoidensa kautta. Koordinointi ja asiantuntijatyö tehdään virkatyönä.