Liikutun/ko - Liikennevälineiden tunnekartta | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

PalvelumuotoiluLiikenneHyvinvointiHiilijalanjälki

656 katselukertaa

Kokeilu on luotu 22.02.2019

Nina Luostarinen ja Katri Konttinen, väitöstutkijat, Lapin yliopisto

Liikutun/ko - Liikennevälineiden tunnekartta

Liikutun/ko on tunnekarttasovellus, jossa korostuu leikillinen ja pelillinen paikan kokemus sekä taideperustaisuus. Sovellus mittaa käyttäjän tunnetasoja reaaliajassa esimerkiksi kulutustilanteissa, taiteen äärellä tai käyttäjän liikkuessa. Kerätystä datasta muodostuu visuaalinen tunnekartta.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Vaikka biohakkerointi ja sitä tukevat laitteistot ovat yhä kasvavan kiinnostuksen kohteena, meillä ei ole systemaattista tapaa kerätä ihmisten tunnetiloja reaaliaikaisesti siten, että kerätty data olisi samalla visuaalisesti kiinnostavaa että miellyttävää antaa. Tunnetasoja seuraamalla ihmiset saisivat syvempää ymmärrystä siitä, miten eri toiminnot ja esim. liikennevälineiden käyttö vaikuttaa onnellisuuteen. Sovellusta käyttämällä ihmiset saisivat havaintoja ja tietoa tunteistaan ja tämän oletetaan ohjaavan myös kuluttamista: kun huomaa olevansa onnellisempi joukkoliikenteen kyydissä kuin yksityisautoillen, taiteen äärellä kuin shoppailemassa ja metsässä kävellen kuin lentokentän jonossa alkaa hiljalleen muokata käyttäytymistään onnellisuutta kohti. Sovellus auttaa siis sisäisen motivaation synnyssä hiilijalanjäljen pienentämiseen - aivan samoilla mekanismeilla kuin urheilukellot lenkille lähdössä. Kokeilussa selvitetään sovelluspohjaisia menetelmiä liikennevälineiden ja kulutustilanteiden herättämien tunteiden keräämiseen. Mitä muita mahdollisuuksia keräämisen on kuin numerot/hymynaamat? Voiko tunteita kerätä esim. valokuvin. Mitä hyötyä tämän tiedon keräämisestä on osallistujille/tutkijoille/asenteissa hiilijalanjäljen pienentämiseen/ympäristöahdistuksen käsittelyssä. Miten kerättyä tietoa voidaan hyödyntää ja soveltaa eteenpäin sekä kerätyn datan hyödyntäminen osana laajempaa tutkimusta/kehitystyötä valtakunnallisella/maakunnallisella tasolla. Kokeilu keskittyy taustatyövaiheessa pohjoiseen Suomeen, mutta kehitteillä oleva sovellus soveltuu käytettäväksi koko maan laajuisesti. Sovellus on myöhemmin vietävissä käännettynä myös Suomen ulkopuolelle.

Miten kokeilu toteutetaan?

Sovellus motivoi käyttäjää pelillisyydellään ja leikillisillä elementeillään seuraamaan tunnetilojaan eri paikoissa ja tilanteissa. Se hyödyntää taideperustaisia, kuvallisia ja visuaalisia menetelmiä ja tiedonkeruun tapaa. Sovellus kannustaa ja motivoi käyttäjää liikkumaan kävellen, menemään metsään tai hakeutumaan taiteen äärelle. Kaikilla edellä mainituilla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia hyvinvointiin. Sovellusta voidaan hyödyntää eri toimialoilla ja sitä voidaan hyödyntää myös erityyppisissä kuntoutuksissa, esimerkiksi pysyvänä osana Kelan mielenterveyskuntoutusta. Sovelluspohjainen työkalu saavuttaisi helposti suuren joukon ihmisiä ja sitä voitaisiin hyödyntää osana laajempia tutkimuksia. Tehdään palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntävä pilotti, jossa selvitetään sovelluksen toteutusmahdollisuuksia ja kartoitetaan toteutuskumppaneita. Pilotointia varten tehdään myös taustakartoitusta. Pilotoinneista saatavan datan perusteella luodaan sovelluksen alusta, jota voidaan vielä testata ja muokata kohti lopullista sovellusta. Sovelluksen kartoitustyö alkaa syksyllä 2019 ja sovellusalustan kehittäminen ja toteutus vuonna 2020. (Syyskuu 2019 - toukokuu 2020) Taustatyötä tehdään osa-aikaisesti. Työlle haetaan rahoitusta.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttavat tässä vaiheessa väitöskirjatutkijat Nina Luostarinen ja Katri Konttinen. He hyödyntävät palvelumuotoilun ja taideperustaisen tutkimuksen menetelmiä kartoitustyössään. Varsinaisen sovelluksen toteuttaa kokeilun aikana etsitty yhteistyötaho.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilulle haetaan rahoitusta. Taustakartoitukselle (syyskuu-toukokuu) haetaan 9700€ rahoitus. Työ tehdään osa-aikaisena ja rahoitus jaetaan Luostarisen ja Konttisen kesken osingoilla 30% ja 70%.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimillä on osaamista soveltavasta taiteesta sekä muotoilusta. Luostarinen ja Konttinen tekevät tällä hetkellä tohtoriopintoja käyttäjälähtöisen palvelumuotoilun tohtoriohjelmassa Lapin yliopistossa. Nina Luostarinen on pohjakoulutukseltaan nukketeatteri-ilmaisun ohjaaja ja kulttuurituottaja (YAMK). Hänellä on kokemusta elämysten tuottamisesta ja analysoinnista niin virtuaalimaailmoihin, tapahtumatuotantoihin kuin elämyspuistoihin. Lisäksi hänellä on yli 10 vuoden työkokemus monialaisten EU-projektien läpiviemisestä. Katri Konttinen on koulutukseltaan teollinen muotoilija ja taiteen maisteri (soveltava kuvataide). Konttinen on työskennellyt erilaisissa taideprojekteissa yhteisö- ja ympäristötaiteen parissa. Lisäksi hän on tehnyt media-assistentin ja suunnittelijan töitä ja on kiinnostunut palvelumuotoilusta sekä soveltavasta kuvataiteesta.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

05.03.2019

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit