Lisää liikuntaa koululaisten arkipäivään | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Kiertotalous

495 katselukertaa

Kokeilu on luotu 30.08.2017

Terhi Haapaniemi/Mustanojan koulu

Lisää liikuntaa koululaisten arkipäivään

Kolmatta sektoria hyödyntäen tuodaan liikuntaharrastukset koulupäivän jatkeeksi, jolloin vanhempien kuljettaminen ja yksityisautoilu vähenevät

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Koululaiset liikkuvat liian vähän ja osalla lapsista pääsy liikuntaharrastuksiin on mahdotonta, koska vanhemmat eivät pysty kuljettamaan ja/tai harrastusvälineitä ei ole.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kolmatta sektoria (paikallisyhdistykset ja seurakunta) tukena käyttäen tuodaan liikuntaa suoraan koulupäivän jatkeeksi. Meillä on vapaat tilat ja liikuntavälineitä. Kerran viikossa järjestetään eri yhteistyötahojen kanssa koulupäivän jatkeeksi liikuntakerho. Tammi-huhtikuu 2018

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

500e

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Osaamista löytyy yhteistyötahoilta ja itse olen mukana organisoimassa toimintaa.