Luoda vastuullinen kouluruokailuympäristö | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta
  • Sparrausta

Kokeilun teemat

ruokapalvelu

1495 katselukertaa

Kokeilu on luotu 12.02.2021

Luoda vastuullinen kouluruokailuympäristö

Suunnitella malli kouluruokailuympäristöstä, joka mahdollistaa vastuullisen ruokapalvelun

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Uutuutena mallikeittiöajattelu. Huomioidaan vastuullisuusajattelu jo palveluympäristön suunnitteluvaiheessa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Saneerattava palvelukeittiö suunnittellaan niin, että huomioidaan mahdollisimman tehokkaasti vastuullisuus (ei tarjottimia käytössä, kasvisruuan nostaminen esille linajstossa, veden-, energian- ym. säästö, hävikin hallinta, henkilöstöresurssien mahdollisimman tehokas käyttö ym.). Tästä tehdään mallikeittiöpohja, jota käytetään jatkossa myös muissa palvelukeittiösuunnitelmissa. Aikatauluna kevät 2021.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kylän Kattaus -liikelaitos, Metos toimii yhteistyökumppanina suunnittelussa ja Jyväskylän kaupungin tilapalvelu rakennuttajan roolissa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Suunnitelma tehdään normaalin työn ohella. Metoksen suunnittelukulut menevät tavanomaisiin suunnittelukustannuksiin. Haettava kokeiluraha mahdollistaisi ideointiin ja suunnitteluun lisää työtunteja.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Työkokemus toiminnasta ja suunnittelusta on sekä Kylän Kattauksen että Metoksen vastuuhenkilöillä.

Ruokapalvelun koko ja toiminta-alue?

Kylän Kattaus -liikelaitoksen ruokapalvelun toiminta-alueena on koko Jyväskylän kaupunki.

Motivaatio ja resurssit kehitysohjelmaan osallistumiseen?

Haluamme edistää ruokapalvelun vastuullisuutta Jyväskylän kaupungissa ja verkostoitua alan toimijoiden kanssa.