Luomun lisäys ruokalistalle | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta
  • Sparrausta

Kokeilun teemat

IlmastonmuutosVastuulliset ruokapalvelutOsallistaminenHiilijalanjälki

1800 katselukertaa

Kokeilu on luotu 12.02.2021

Luomun lisäys ruokalistalle

Kokeilun tavoitteena tutkia, miten paljon on mahdollista lisätä luomun käyttöä aamupalan, lounaan ja välipalan valmistuksessa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Valteri-verkoston yksiköt yhdistyivät vuonna 2015 yhdeksi yhtenäiseksi organisaatioksi, Oppimis- ja ohjauskeskus, Valteriksi. Koulumme tarjoaa oppilaspaikan erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille, joiden koulunkäyntiä ei jossakin koulupolun vaiheessa voida toteuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla omassa kotikunnassa. Tarjoamme myös oppimista tukevaa kuntoutusta koulupäivän aikana. Lisäksi Valterin lähikouluihin toteuttamilla ohjauskäynneillä tuetaan lapsen ja nuoren oppimista, koulunkäyntiä ja osallistumisen mahdollisuuksia hänen omassa koulussaan. Yhdistymisen jälkeen olemme koulun tukipalveluissa yhtenäistäneet toimintaa merkittävästi. Koulun ravitsemispalveluissa olemme ottaneet käyttöön mm. yhteisen tuotannonohjausjärjestelmän ja yhteisen ruokalistan. Lounasruokalistan reseptiikkaa yhtenäistetään tämän kevään aikana. Jos pääsisimme tähän ohjelmaan mukaan, se tarjoaisi meille valmiin polun, miten kehitämme Valterin ravitsemispalveluiden vastuullisuutta. Tarve asioiden kehittämiselle ja osaamisen vahvistamiselle on olemassa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Haluaisimme tutkia, miten paljon on mahdollista lisätä luomun käyttöä aamupalan, lounaan ja välipalan valmistuksessa. Tarkoituksena on muuttaa kokeilussa yhden viikon ruokalista luomupainotteiseksi. Tämän perusteella voimme tarkkailla a) onko sopimustoimittajan valikoimissa tarvittavia luomutuotteita? b) mikä hintavaikutus muutoksella on elintarvikeostoihin? Luomupainotteinen viikko on tarkoitus toteuttaa syyslukukauden alussa teemaviikkona. Jatkossa meidän on myös pohdittava, miten voisimme kehittää oppilaita ja koulun henkilökuntaa osallistavaa toimintaa vastuullisen ruuan tunnettuuden lisäämiseksi.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttamiseksi sovitaan Valteri ravitsemispalveluissa työpari. Luomu -teemaviikko toteutetaan kaikissa toimipisteissä.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeiluun saatavissa oleva MMM:n tuki kohdennetaan ravitsemispalveluiden sijaisresurssiin kokeilun aikana sekä luomuviikon toteutukseen.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Valteri ravitsemispalveluilta löytyy kokeiluun tarvittava ruokatuotannonohjausjärjestelmä osaaminen. Kokeilulla ei ole muuta rahoitusta kuin MMM:n kehitystyöhön suunnattu tuki.

Ruokapalvelun koko ja toiminta-alue?

Valteri toimipisteitä on viisi seuraavilla paikkakunnilla: Oulu, Jyväskylä, Mikkeli, Kuopio ja Helsinki. Ravitsemispalveluiden henkilökuntaa on 27. Lounasasiakkaita 650.

Motivaatio ja resurssit kehitysohjelmaan osallistumiseen?

Vastuulliset ruokapalvelut -ohjelmaan ja siihen liittyvään kokeiluun on Valterin johtoryhmän, tukipalveluiden puheenjohtajien, tukipalvelupäälliköiden ja Valterin markkinointiviestinnän tuki. Käytettävissä on myös koulun monialaisen henkilökunnan osaaminen. Olemme sopineet, että kehitysohjelmaan perustetaan työpari esimies+ työntekijä, joilla on päävetovastuu kolme vuotisen ohjelman läpiviemiseen. Tarvittaessa voimme palkata lyhytaikaisia sijaisia, jotta ohjelmaan kuuluviin työpajoihin ja kehitystehtäviin on mahdollista osallistua.