Luonnossa roska - kerättynä kiertotalouden materiaali | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

Kiertotaloushaku

1690 katselukertaa

Kokeilu on luotu 21.01.2019

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, Salme Muurikka ja Raija Aura

Luonnossa roska - kerättynä kiertotalouden materiaali

Haastekampanja muovin ja muiden roskien keräykseen kiertotaloushengessä. https://www.greenreality.fi/

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Haluamme lisätä tietoisuutta kiertotaloudesta, vähentää roskaantumista ja erityisesti ehkäistä mikromuovien päätymistä ympäristöön. Haluamme kokeilusta oppia, kuinka voimme viestinnällisesti edistää parhaiten kiertotalouden ajatuksen leviämistä. Haluamme selvittää myös, millaisia roskia ja haitta-aineita päätyy lähivesistömme Pien-Saimaan rannoille ja sitä kautta vesistöön.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kampanjassa haastetaan Pien-Saimaan ympäristön kouluja, yrityksiä, asukkaita ja yhteisöjä keräämään roskia luonnosta. Ideassa pyritään lisäämään kuluttajien tietoisuutta siitä, että roskat voivat olla oikeassa paikassa kiertotalouden tuotteita. Ja miten suurta haittaa ne voivat aiheuttaa väärässä paikassa. Jotta muovien kierrätyspotentiaali , joka on suurelta osin vielä hyödyntämättä, voidaan hyödyntää on muovit saatava kuluttajilta kiertoon. Tätä pyrimme kokeilulla edistämään. Kerätyt roskat lajitellaan jätejakeittain ja tilastoidaan niiden kertymät. Jätteet toimitetaan edelleen hyötykäyttöön Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n kautta. Kouluille järjestetään keräyskampanjoita ja tietoiskuja mikromuovista. 29.4. - 31.5.2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Lappeenrannan seudun ympäristötoimi yhteistyössä Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n ja koulujen kanssa. Mukaan haastetaan paikalliset yritykset ja media.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Välineet roskien keräilyyn: jätteenpoimijat, hansikkaat, jätesäkit, jätemaksut arvio 1200 euroa. Viestintä: lehti-ilmoitukset ja loppuseminaari 2000 euroa. Mikromuovi-näytteet hulevesikosteikoista: 800 euroa. Palkinnot osallistujatahoille 1000 euroa.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Työaikaa ja osaamista: Circwaste-hanke, Etelä-Karjalan aluekoordinaatio, Salme Muurikka, kiertotalousosaaminen Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, vesiensuojeluosaaminen projektikoordinaattori Raija Aura

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Saavutiimme kokeilulle asetetut tavoitteet. Saimme Lappeenrannassa käyntiin roskaantumisen vähentämistä edistävän kampanjan, jota tullaan jatkamaan tulevina vuosina hyödyntäen kokeilusta saamiamme kokemuksia.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kaksi keskeistä oppia: 1. Luonnossa ja lähiympäristössämme löytyy roskaa t. oimivasta jätehuollosto huolimatta. Osa kaupunkilaisista on huolettomia roskien käsittelyssään. Haluamme lisätä tietoa roskaantumisen haitoista, jotta tämä välinpitämättömyys vähenisi. 2. Kaupunkilaisissa on mahtavia tyyppejä, jotka siivoavat lähiympäristöään jatkuvasti ja tekevät ympäristöstämme viihtyisemmän. Haluamme nostaa heidän tekemäänsä vapaaehtoistyötä esiin ja tehdä heistä arjen sankaruuden esimerkkejä. Roskat eivät kuulu luontoon. Ne kuuluvat kiertoon.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Koostamme saamamme tulokset toimintamalliksi, jonka avulla toteutamme kampanjan ensi vuonna uudelleen. Kutsumme Matti Muovinen Wanted-kampanjaan mukaan myös Lappeenrannan naapurikunnat. Tämä vaatii innostusta naapurikunnilta tai niissä toimivilta yhteisöiltä lähteä mukaan toteuttamaan kampanjaa ja meiltä se vaatii tiedotusta.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

04.06.2019

              

Matti Muovinen     Mini Mikromuovinen    Tuomo TumppiLuonnossa roska - kerättynä kiertotalouden tuote (materiaali)


Haastekampanja muovin ja muiden roskien keräykseen kiertotaloushengessä.


Toteutusaika 29.4.- 31.5.2019


Viestinnällinen teema: Pelasta Matti Muovinen ystävineen


Matti Muovinen on eksynyt, heitetty käytöstä luontoon lojumaan. Kamala luonto uhkaa kätkeä Matin helmoihinsa, vaarallinen Veera Vesipisara on juuri hukuttamassa Matin. Pelasta Matti Muovinen takaisin omiensa pariin.


Tavoitteenamme on kerätä yhdessä kaikki mattimuoviset ja muutkin roskat talteen ja turvaan. Muovi uudelleen muotoiltavaksi, lasi uudeksi pulloksi, paperi ja kartonki kierrätyspaperiksi- ja kartongiksi, metalli uudeksi purkiksi, alumiini Busteriksi, muut lämpöiseen uuniin ja energiaksi.


 Tätä kiertotalous on. Kiertotaloudessa roskat pelastetaan luonnon   armoilta uuteen elämään uusiksi tuotteiksi. Luonto ei roskia kaipaa.                   


Vaikka jätehuolto Suomessa toimiikin, päätyy ympäristöön edelleen roskia. Toivomme herättävämme kuluttajia huomaaman kestävän kuluttamisen tarpeellisuuden havainnollistamalla roskien määrää ja niiden haittoja lähiluonnossamme.


Sosiaalinen kestävyys: yhdessä olemme enemmän. Yhdessä tekemällä vahvistamme yhteisvastuullisuutta.


Mukana olevat tahot:


 • Mukaan ovat jo lupautuneet Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy ja Lappeenrannan länsi-alueen koulut. Ideasta on keskusteltu Lions Club Lappeenranta/Rakuuna presidentin kanssa, joka haastaa myös muut Saimaan alueen Lions Clubit mukaan.
 • Mukaan haastetaan edelleen: paikalliset yritykset, yhteisöt, koulut ja asukkaat


 Tiedotus


 • Perustetaan FB ryhmä, jonka kautta eri tahoja haastetaan mukaan ja jonka kautta tiedotetaan. 
 • Järjestetään seminaari kuluttajamuoveihin liittyen, alustava ajankohta 15.5.2019
 • Lehti-ilmoitukset, paikallismedia, alueradio, puskaradio


Tulokset keräyksestä


 • Julkistetaan 15.5.2019 seminaarissa
 • Tilastoidaan kerätyt jätejakeet
 • Osallistujien määrä
 • Idean jatkojalostaminen saatujen kokemusten perusteella


 Budjetti:


Roskien keräilyyn:

 •    1200 euroa: jätteenpoimijat, hansikkaat, jätesäkit, jätemaksut

Viestintä

 • Lehti-ilmoitukset, tiedotusmateriaali ja loppuseminaari 2000 euroa.

Näytteet

 • Mikromuovinäytteet hulevesikosteikoista 800 euroa.

Palkinnot

 • ahkerimmille osallistujatahoille 1000 euroa


 Yhteensä: 5000 euroa


 

Tavoitteena on tehdä kampanjasta jokakeväinen perinne. Jatkossa toivomme haastekampanjan laajenevan myös muihin Etelä-Karjalan kuntiin. Circwaste hankkeen aluekoordinaatio jatkuu Etelä-Karjalassa vuoteen 2023 saakka. Toivomme saavamme kokeilusta pysyvän käytännön ja hyviä ideoita ja oppeja hankkeen kiertotalousviestintään.


 

Lisätietoja: Salme Muurikka

                     Circwaste Etelä-Karjala, aluekoordinaattori

                     p. 040 673 3393

                     salme.muurikka@lappeenranta.fi


                     Raija Aura

                     Projektikoordinaattori

                     p. 040 5843 278

                     raija.aura@lappeenranta.fi


Tässä on Pien-Saimaan maskotti Veera Vesipisara. Matti Muovisesta tehdään kokeilussa vastaava hahmo, joka jää elämään alueemme kiertotalous- ja vesiensuojeluviestintään:


Kuvahaun tulos haulle veera vesipisara

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit