Luonto liikuttaa | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

Kokeilun teemat

619 katselukertaa

Kokeilu on luotu 20.12.2017

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy - Tiina Pelkonen Elinvoimaa kuntiin -hankkeesta

Luonto liikuttaa

Järviseudun kuntien "Luonto liikuttaa" -vapaa-ajan yhteistyökokeilu. Saada asukkaat ja matkailijat virkistäytymään ja liikkumaan yhdessä yli kuntarajojen. Yhteistyö nähdään pienten kuntien menestymisen ehtona. Kuntien vapaa-aikatoimet tulisi suunnitella toimintaansa yhteistyössä kaikkien Järviseudun kuntien kanssa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Yksittäinen kunta on pieni toimija ja pystyy tarjoamaan vain rajallisen määrän palveluita. Välimatkat eivät ole maaseudulla esteenä, joten yhteistyössä saisimme aikaan isompia tapahtumia ja pystyisimme hyödyntämään eri kuntien ulkoilureittejä. Kuntalaisten tietoisuuden ja palveluiden lisääminen alueen vapaa-ajanvietto mahdollisuuksista. Halutaan oppia toimintamalli, mikä edesauttaa Järviseudun alueen vapaa-ajan ohjaajia työskentelemään yhdessä ja suunnittelemaan toimintaa keskitetysti yhteistyössä. Näin yksittäinen kunta voisi nauttia suuremmista palveluista.

Miten kokeilu toteutetaan?

Jokaisella kunnalla on omia vahvuuksia ja osaamista, mitä kannattaa hyödyntää ja jakaa yli kuntarajojen. Yhteistyökokeilussa halutaan Järviseudun kuntien vapaa-ajan ohjaajat yhteistyöhön ja järjestämään tapahtumia yli kuntarajojen. Järjestöillä on monipuolista osaamista, ideoita ja resursseja käytettävissä. Yhteistyöllä saamme markkinavoimaa ja asukkaatkin liikkumaan yli kuntarajojen. Toivotaan, että vapaa-ajan ohjaajien lupaava yhteistyönalku kokoaa tulevaisuudessa kaikenlaisia liikuntatapahtumia yhteen. Näin saadaan koko alueelle enemmän aktiviteettejä ja elinvoimaa. Luonto liikuttaa on uusi slogan, jolla houkutellaan Järviseudun alueen asukkaita ja matkailijoita liikkeelle ja virkistäytymään upeassa luonnossamme. Alueellamme on esimerkiksi useita kiinnostavia patikointireittejä, jotka odottavat löytäjäänsä. Reittien ja muiden luontokohteiden tunnettavuuden lisäämiseksi kootaan kartta- ja tapahtumaesite, joten ulkopaikkakuntalaisenkin on helpompaa osallistua ja löytää perille. Keräämme kevään, kesän ja syksyn patikointitapahtumat yhteen. Vapaa-ajan ohjaajat tarjoavat alustaa erilaisten patikointitapahtumien järjestämiselle ja otamme ilomielin vastaan kolmannen ja neljännen sektorin toimijoita yhteistyökumppaneiksi. kevät-kesä-syksy 2018

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Elinvoimaa kuntiin hanke yhteistyössä kuntien vapaa-ajan vastaavien kanssa harjoitellaan toimintamallia, miten yhteistyö sujuu jatkossakin myös kolmassektori on kokeilussa vahvasti mukana.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Elinvoimaa kuntiin -hankkeella on valmis rahoitus Etelä-Pohjanmaan liitolta.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Elinvoimaa kuntiin -hanke ja kuntien vapaa-ajan vastaavat, kolmassektori mm. Suomen latu, seurat ja yhteisöt.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

13.06.2018

Luonto liikuttaa –Elinvoimaa kuntiin hankeen kokeilu

esillä luonto hyvinvointi ja matkailu –seminaarissa 15.3.2018


Tämän lisäksi Luonto liikuttaa -teemaa on mainostettu kevään ja kesän tapahtumissa Järviseudun alueella. Ja jokaisen tapahtuman markkinoinnista järjestöt ovat vielä itse huolehtineet. Ohessa esimerkkejä:


Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit