Matkailuyrityksen verkkokoulutus - Tourism Business ABC | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

AmmattikorkeakouluLiiketoimintamallitKokeilutYhteistyöSaavutettavuusViestintäOppiminen

678 katselukertaa

Kokeilu on luotu 20.08.2018

Lapin ammattikorkeakoulu / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

Matkailuyrityksen verkkokoulutus - Tourism Business ABC

Hankkeen tavoitteena on rakentaa suomen- ja englanninkielinen verkkokoulutuskokonaisuus, jolla voidaan nostaa matkailualalle pyrkivien ja siellä toimintansa aloittavien sekä jo toimivienkin yritysten osaamistasoa. Osaamisella varmistetaan yritystoiminnan, sekä tuotteiden ja palveluiden laadukkuus.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Matkailun voimakas kasvu tuo mukanaan myös lieveilmiöitä, jotka muodostuvat riskiksi koko matkailualalle ja sen imagolle. Voimakas kasvu houkuttelee alalle uusia ns. ”villejä” toimijoita, joilla ei välttämättä ole tietoa yritystoiminnasta tai matkailualalla toimimisesta ylipäätäänkään. Lisäksi ne voivat olla ulkomaalaisia, joille suomalainen lainsäädäntö ja käytänteetkin ovat vieraita. Hankkeen tarkoituksena on varmistaa matkailupalveluiden laadukas ja turvallinen yritystoiminta sekä matkailupalveluiden toteutuminen suunnittelemalla ja tuottamalla suomen- ja englanninkielinen verkkokoulutuskokonaisuus. Hankkeen lähestymistapana on kokeilukulttuuri, jonka avulla etsitään ratkaisuja matkailun toimialan kiihtyvään muutokseen. Kokeilukulttuurin periaatteena on ratkaisujen etsiminen haasteisiin kokeilemalla.

Miten kokeilu toteutetaan?

Matkailun hallittu kasvu edellyttää kuitenkin matkailupalveluiden ja tuotteiden laadukkuutta, turvallisuutta ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja. Olennaista on, että kaikki toimijat noudattavat samoja pelisääntöjä toimintansa kaikilla osa-alueilla. Alan toimijoilla pitää olla tiettyä perusosaamista liiketaloudesta, yritystoiminnasta, palveluiden laadusta sekä alueen ominaispiirteistä. Koulutuskokonaisuus muodostuu moduuleista, joiden sisältö rakentuu keskeisten osaamistarpeiden pohjalle. Kokonaisuuden sisältö suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä matkailutoimijoiden ja alueorganisaation kanssa, jotta se parhaalla mahdollisella tavalla vastaa siihen osaamistarpeeseen, joka alalla tällä hetkellä vallitsee. Hankkeen kesto on 1.6.2018 - 31.1.2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Lapin ammattikorkeakoulu / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) yhdessä Rovaniemen kaupungin, Rovaniemen Matkailu & Markkinoinnin kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Hankkeen rahoittaja on Lapin liitto, AIKO-rahoitus. Hankkeen kokonaisbudjetti on 79 366 €.