Mentorit opintojen keskeytyksen ennaltaehkäisyyn | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Vapaaehtoistoiminta

441 katselukertaa

Kokeilu on luotu 08.11.2017

Milja Karjalainen, Satakunnan yhteisökeskuksen toiminnanjohtaja

Mentorit opintojen keskeytyksen ennaltaehkäisyyn

Vapaaehtoisten mentoreiden avulla tavoitteena on edistää koulutukseen pääsyä sekä ennaltaehkäistä opintojen keskeytymistä ammattikouluissa ja muissa toisen asteen oppilaitoksissa sekä tuottaa jalkautuvaa ja kuuntelevaa läsnäoloa jo koulussa/opiskelussa ongelmia kohdanneiden nuorten arkeen. Koulupudokkuus on kriittinen yhteiskunnallinen ongelma, mutta myös tulevaisuuden näköaloja kaventava inhimillinen tragedia keskeyttävälle tai opiskelun ulkopuolella olevalle oppilaalle. Idean avulla nuorelle tarjotaan henkilökohtainen mentori, joka auttaa, kuuntelee ja ohjaa nuoren yli koulutuksellisen nivelvaiheen. Tukihenkilö on läsnä nuorten arjessa, auttaa nuorten vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden löytämisessä sekä ohjaa kohti mielekkäitä ja järkeviä koulutusvalintoja. Vapaaehtoiset mentorit saavat työn tueksi koulutuksen (vapaaehtoistoiminta - minä mentorina - nuoren elämä) ja se järjestetään järjestöjen ja muiden ammattilaisten yhteistyönä. Toiminnalla voidaan ensi vaiheessa auttaa paikallisesti kymmeniä nuoria, toiminnan laajentuessa satoja nuoria. Idean perustana on nuorten omat kokemukset ja toiveet: heiltä saatu viesti on, että arjessa pärjäämisen tukemiseen tarvitaan luotettavan aikuisen läsnäoloa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Tuottaa uuden, nuorten odotuksiin ja toiveisiin perustuvan ratkaisun koulu- ja opintopolkujen tukemiseen. Nuoret tarvitsevat sellaisen luotettavan aikuisen seuraa, joka voi ohjata heitä kohti omia tavoitteitaan, unelmiaan ja tulevaisuuden näköalojaan. Mentori tukee nuorta tärkeissä elämän nivelvaiheissa ja niihin liittyvissä valinnoissa. Nuoret myös arvostavat sitä, että tällainen mentori on vapaaehtoinen ja työotteeltaan joustava. Kokeilusta halutaan oppia neljä asiaa: 1. Kuinka mentoritoiminta saadaan jalkautettua kouluihin/oppilaitoksiin nuorten tueksi ja mitä palautetta se sieltä saa? 2. Millaisia varteenotettavia tuloksia se tuottaa koulutuksen nivelvaiheisiin? 3. Kuinka mentoritoiminta voidaan suunnitella ja muotoilla yhdessä nuorten kanssa? 4. Onko toiminta skaalattavissa laajemminkin kaupungin, maakunnan ja myöhemmin valtakunnalliseen käyttöön?

Miten kokeilu toteutetaan?

Mentoritoiminnan avulla nuoret saavat kannustusta, tukea ja ohjausta kouluun ja opiskeluun liittyvissä kysymyksissä ja opiskeluun liittyvien valintojen tekemisessä. Mentorit luovat luottamuksellisen keskusteluyhteyden nuoreen ja he kannustavat nuoria elämässään eteenpäin. Mentorikoulutuksen avulla varmistetaan, että nuorten tukemisen prosessit ja heidän saamansa tuki on laadukasta. Ideaa testataan joulukuun 2017 - maaliskuun 2018 aikana porilaisessa koulussa (Kaarisillan yhtenäiskoulu) ja mukaan otetaan testausvaiheessa noin 10 oppilasta. Mentoreiden rekrytointi on jo käynnistynyt ja koulutuksen rakenne suunniteltu. Kokeiluun liittyy myös prosessin mallintaminen sekä vaikuttavuuden arviointi. Joulukuu 2017 - maaliskuu 2018.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Satakunnan yhteisökeskus, yhteistyössä Me-talon kanssa. Kokeilu on osa Me-talon palvelukokeilutoimintaa. Mikäli testausvaihe tuottaa hyviä tuloksia, mentoritoiminta pyritään laajentamaan pysyväksi osaksi järjestölähtöistä nuorten tukemisen palvelurepertuaaria.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti on testausvaiheessa pieni. Kustannuksia aiheutuu vapaaehtoisten koulutuksen järjestämisestä sekä mahdollisista tilojen käytöstä aiheutuvista vuokrista. Koulutusten järjestämistä suunnitellaan parhaillaan.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Satakunnan yhteisökeskuksessa toimii erilaisia nuorten hyvinvointia edistäviä hankkeita (Maahanmuuttajanuoret 360 -hanke, Me-talo) ja nuoria ja kouluja/oppilaitoksia saadaan mukaan toimintaan myös näiden hankkeiden kautta. Tässä kokeilussa yhteydet on jo luotu alueen kouluihin sekä oppilaitoksiin. Mentoritoiminta käynnistyy Kaarisillan yhtenäiskoulussa. Satakunnan yhteisökeskus on maakunnallinen järjestöjen asiantuntija- ja kehittäjäorganisaatio ja jatkossakin järjestöjen osaamista ja voimavaroja voidaan hyödyntää mentorikokeilun laajentamisessa ja laajemmassa käyttöönotossa.