Minäkin osaan- vammaisten nuorten tukeminen vapaaehtoistoimintaan | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Vapaaehtoistoiminta

640 katselukertaa

Kokeilu on luotu 14.11.2017

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö sekä Me osalliset ry – Vi delaktiga rf

Minäkin osaan- vammaisten nuorten tukeminen vapaaehtoistoimintaan

Kehittämme vapaaehtoistoimintaa, jossa vapaaehtoisina toimivat sekä vammaiset että vammattomat nuoret. Nämä vapaaehtoiset toimivat harrastamisen ja vapaa-ajan toimintojen mahdollistajina sekä muille vammaisille nuorille, että vammattomille nuorille (esim. syrjäytyneet nuoret). Samalla he hyötyvät toiminnasta itse.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas sekä Me osalliset ry – Vi delaktiga rf haluaa ratkaista ideallamme kaksi ongelmaa yhdellä ratkaisulla: 1) vammaiset nuoret eivät pääse yhdenvertaisesti muiden nuorten kanssa harrastamaan ja vapaa-ajan toimintaan siellä missä muutkin nuoret ovat 2) vammaiset nuoret ovat lähes poikkeuksetta avun saajina ja tuettavina, mutta heillä on vain vähän toisia ihmisiä auttavia ja tukevia rooleja yhteiskunnassa. Asetelman ”keikauttaminen päinvastoin” tukisi vammaisten nuorten toimijuutta ja aktiivisuutta sekä osallisuutta uudella tavalla. Vammaisia lapsia ei nähdä perinteisesti kyvykkäinä ja taitavina toimijoina, vaan toimintarajoitteisina, jolloin yhteiskunnallinen toimintakulttuuri rakentuu heidän ympärillään tukemiseen, auttamiseen ja toimintarajoitteiden kompensoimiseen eikä olemassa olevien voimavarojen vahvistamiseen.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kehittämme vapaaehtoistoimintaa, jossa vapaaehtoisina toimivat sekä vammaiset että vammattomat nuoret. Nämä vapaaehtoiset toimivat harrastamisen ja vapaa-ajan toimintojen mahdollistajina sekä muille vammaisille nuorille, että vammattomille nuorille (esim. syrjäytyneet nuoret). Samalla he hyötyvät toiminnasta itse. Vapaaehtoiset koulutetaan tehtävään kolmiportaisesti: koulutus, valmennus, kädestä pitäen-ohjaus. Toiminnan tuloksena syntyy siihen osallistuville toimijoille suhtautumistavan muutos ja uudenlaisia vuorovaikutustaitoja: kyky ja uteliaisuus huomata vammaisten nuorten taidot ja kyvyt muiden auttamiseen ja tukemiseen, vuorovaikutustaidot, joilla tuetaan toista siten, että apu on hienotunteista ja mahdollistaa maksimaalisen oman tilan toiselle. Toiminta edistää nuorten kasvua aktiiviseen toisten auttamiseen (avuliaisuuden ja ystävällisyyden taitoja). Idea edustaa uudenlaista lähestymistapaa vammaisuuteen, tukeen ja vapaaehtoisuuteen. Se on paternalistisen lähestymistavan vastakohta ja perustuu kunnioitukseen ja hienotunteisuuteen sekä herkkyyteen nähdä vamman takaa osaava nuori. Toiminta on diagnoosi- kieli- ja kulttuurirajoista vapaata. Tarvittaessa osana toimintaa järjestetään osallistavaa vapaa-ajan toimintaa ja/tai integroidutaan aktiivisesti yleiseen toimintaan. Luottamuksemme idean toimivuuteen perustuu arvoihimme sekä käytännön havaintoihin siitä, miten hienoja taitoja ja kykyjä vammaisilla nuorilla on toistensa auttamiseen ja miten he pääsevät kukoistamaan, kun aikuiset/ammattilaiset/ohjaajat malttavat pysyä sivustaseuraajan roolissa. Kokemuksemme mukaan vertaisen antama apu ei tuota avun vastaanottajalle tunnelmaa objektiudesta, koska suhde on tasavertainen.