Miten saada yrityksiin yliopistoharjoittelijoita muualla kuin yliopistopaikkakunnalla | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

YliopistoMaakuntaViestintäKansantalous

645 katselukertaa

Kokeilu on luotu 09.05.2018

Esa Vuorenmaa, Seinäjoen yliopistokeskus (Tampereen yliopisto)

Miten saada yrityksiin yliopistoharjoittelijoita muualla kuin yliopistopaikkakunnalla

Yliopistokeskuksen edustaja kiertää keskustellen läpi toistasataa yritystä. Tarvoitteena selvittää konkreettinen osaamistarve ja saada kasaan vähintään 100 harjoittelupaikkaa Etelä-Pohjanmaan alueelta. Tällä kokeillaan sitä parantaako isompi maakunnallinen esiintulo Etelä-Pohjanmaan tunnettuutta ja vetovoimaa yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Etelä-Pohjanmaalla ei ole omaa yliopistoa mikä omalta osaltaan vaikeuttaa yliopistoharjoittelijoiden saamista yrityksiin. Yliopistojen oma suora harjoittelijamarkkinointi yrityksiin on aika vähäistä. Seinäjoella toimii ansiokkaasti oma vahva ammattikorkeakoulu mikä käytännössä täyttää usein myös yliopistoharjoittelijoille mahdollisesti tarjolla olevat paikat. Mitä toimenpiteitä yliopistokeskuksen pitää tulevaisuudessa tehdä paremmin, että yritykset ja yliopistoharjoittelijat kohtaisivat paremmin.

Miten kokeilu toteutetaan?

Etsimme tällä kokeilulla sellaista toimivaa tapaa, millä yritysten mahdollisuudet saada harjoittelijoita myös yliopistosta, paranisi. Samalla kokeilemme onko maakunnallisella, "moniyliopistoisella" lähestymisellä vaikutusta asian saamaan julkisuuteen. Osassa yritystapaamisia mukana on myös ammattikorkeakoulu ja harjoittelijatarvetta lähestytään osaamistarpeen - ei tutkintonimikkeiden kautta. 1.4. - 30.9.2018

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Seinäjoen yliopistokeskus, Tampereen yliopisto

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

n. 30.000€

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Yhteistyöverkosto kuntien elinkeinotoimen ja elinkeino/kehitysyhtiöiden kanssa. Valmis kontaktirekisteri.