Miten yritys voi rakentaa parempaa tulevaisuutta! | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

KiertotalousHävikkiLiiketoimintamallitKokeilutToimintamalliYhteistyöLähiruokaSaavutettavuusJohtaminenLuontoResurssiviisausIlmastonmuutosKiertotaloushakuHiilijalanjälki

917 katselukertaa

Kokeilu on luotu 07.12.2019

Anne Siira-Pietikäinen

Miten yritys voi rakentaa parempaa tulevaisuutta!

Matalan kynnyksen kestävän kehityksen -sparruas palvelua yrityksille.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Yrityksillä täytyisi olla halutessaan matala kynnys lähteä kehittämään liiketoimintaansa kestävän kehityksen huomioivaksi ja parempaa tulevaisuutta rakentavaksi. Ideaali tilanne olisi, että kun yritys sanoo hep heille toimitetaan tieto vastuullisuuden keinoista ja kustannuslaskelmista. - onko kyseiselle palvelulle tarvetta

Miten kokeilu toteutetaan?

Luodaan helppo sähköinen sovellus, joka antaa yrityksen antamien tietojen perusteella vinkkejä kriittisistä kohdista ja ohjaa sparraavan henkilön/yrityksen juttusille. sovellutuksen toimivuutta ja palvelun käytön määrää elokuu 2020-joulukuu2021

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Ehdotuksen tekijä ja hänen kokoamansa tiimi

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Budjetti koostuu palkkakustannuksista sähköisen sovellutuksen suunnitteluun ja ostopalveluihin (sovellutuksen toteuttaja). Kokeilussa ensin vain yhden elinkeinoalan yritykset. Myöhemmin jos palaute on hyvä laajennetaan muiden alojen yrityksiin. Karkeasti arvioiden kyseessä 250 000 -300 000 euron hanke.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimiin kuuluu kaksi kestävän kehityksen asiantuntijaa. Ensimmäinen työskentelee hankkeessa täysi päiväisesti. toinen toimii oman tutkijan työnsä ohella asiantuntijana. Kolmashenkilö haetaan täydentämään ydin tiimin osaamista. Lisäksi mukana on koko ajan sovellutuksen koodaava taho.