NAAPURIVERSTAS -Kulttuuria, kädentaitoja ja liikuntaa | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

Kokeilun teemat

KulttuuriLiikuntaNuoretPääkaupunkiMaahanmuuttajatElämänhallintaYhteisöYhteistyöYhteisöllisyysOsaaminenVapaaehtoistoimintaHarrastuksetKotouttaminen

671 katselukertaa

Kokeilu on luotu 09.11.2017

Kalliolan kansalaistoiminnan yksikkö/Vapaaehtois-ja vertaistoiminnan koordinaatio

NAAPURIVERSTAS -Kulttuuria, kädentaitoja ja liikuntaa

Kokeilussa, Naapuriverstas-toiminnassa, kehitetään kaksisuuntaista kotoutumista tukevia toimintoja. Vapaaehtoisten, työntekijöiden ja osallistujien yhdessä tekeminen ja ideointi tuottaa uutta toimintaa sekä jatkuvuutta Naapuriverstaalle kokeilu-ja kehittämispaikkana. Kehittämisprosessi tuottaa tietoa kotoutumisen tukemiseen. Kokeilujen kautta kertyy kokemuksia vapaaehtoistoiminnan monimuotoisista soveltamismahdollisuuksista sekä valmiita toimintakäytäntöjä.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Laajempi taustaongelma on maahanmuuttajien kotoutumisen näkeminen prosessina, jossa maahan muuttanut sopeutuu olemassa olevaan tilanteeseen. Palvelujärjestelmän puheessa kaksisuuntaisuus kiteytyy siihen, että maahanmuuttajille on olemassa palveluja, joilla mahdollistetaan kotoututumista; kaksisuuntaisuus on yhteiskunnan muuttumista palvelujärjestelmän osalta. Yleisesti voidaan tarkoittaa myös sitä, että kotoutuminen edellyttää maahanmuuttajien kotoutumista Suomeen ja suomalaisten kotoutumista monikulttuurisuuteen. Usein osapuolet kotoutuvat erillään. Erityisesti kolmannella sektorilla on myös toimintaa, johon eri kulttuuritaustaiset ihmiset yhdessä osallistuvat. Juuri ihmisten välinen suora vuorovaikutus on perustavanlaatuista kaksisuuntaista kotoutumista. Kalliolan Vapaaehtoistoiminnan ideahaku liittyy yksisuuntaisesti toteutetun kotouttamisen riittämättömyyteen ja tarpeeseen kehittää edelleen kaksisuuntaisia käytäntöjä: toimintaa, joka yhdistää maahanmuuttajia ja kantaväestöä luontevalla, vuorovaikutteisella ja toiminnallisella, osallistujia kiinnostavalla tavalla. Kalliola-talossa ongelman / kehittämistarpeen ovat nostaneet esiin henkilöt, jotka tuntevat tarvitsevansa yhteyksiä valtaväestöön. Samalla tarjoutuu mahdollisuus kehittää Naapuriverstas -toimintaa yhdessä heidän kanssaan.

Miten kokeilu toteutetaan?

Tulevan Naapuriverstas -toiminnan vahvuus on siinä, että on olemassa esiin tuotu ongelma / kehittämistarve, mahdollisia ratkaisujen kehittäjiä ja toteuttajia sekä alustavaa kokemusta, miten Naapuriverstas voi toimia. Naapuriverstas on fyysinen tila, mutta toimintaa voidaan toteuttaa missä tahansa sopivassa paikassa. Toiminnan kehittämisen tarpeita ja toiveita: Maahanmuuttajille suunnattu toiminta: Ryhmissä (kieli- ja vertaisryhmät, läksypaja aikuisille) saadaan tietoa, opitaan kieltä, koulutukseen, työelämään liittyviä asioita, saadaan tukea opiskeluun jne. Toimintoihin osallistujat toivovat, että tämän lisäksi olisi mielekästä toimintaa ja mahdollisuuksia tutustua suomalaisiin. Sama viesti on tullut myös muissa yhteyksissä tavatuilta maahanmuuttajilta. Jo toiminnassa mukana olevat sekä vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet nuoret ja nuoret aikuiset: Näiltä ryhmiltä on koottu suullista ja kirjallista palautetta vapaaehtoistoimintaa liittyvistä kiinnostuksen kohteista. Useita heistä kiinnostaa kohdata eri maista tulleita ihmisiä ja tehdä yhdessä jotakin, mikä vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan koordinointi: Uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan – laajentavat toimintakirjoa ja täydentävät / tukevat olemassa olevaa toimintaa. Saadaan monikulttuurisen vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä hyödynnettävää tietoa. Osallistutaan toiminnan suunnitteluun ja luodaan uudenlaista yhteistoiminnallista vapaaehtoistoiminnan kehittämisen tapaa. Neuvontapiste Ne-Rå: Naapuriverstas lisää asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua monikulttuurisesti toteutettuihin, eri sisältöisiin toimintoihin; mahdollisuus olla mukana toiminnan kehittämisessä. Ne-Rå voi vastata toimintoihin osallistuvien mahdollisiin avun tarpeisiin. Asukkaat lähialueella: Jo aiemmin toteutettuihin kyselyihin vastanneet ovat kertoneet olevansa kiinnostuneita mm. huonekalujen korjaukseen liittyvistä yms. nikkarointimahdollisuuksista. Nyt Naapuriverstaaksi nimetty tila tehtiin alun perin juuri mahdollistamaan mm. tämän tyyppistä, pienimuotoista askarointia. Potentiaalisia vapaaehtoisia ja toimintaan osallistujia.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

08.12.2017

Naapuriverstaan käytännön toteutuksesta:


Naapuriverstas on toiminut satunnaisesti lähinnä neuvontapiste Ne-Rån opiskelijoiden vetämänä. Opiskelijat ovat kokeilleet toimintoja, kuten Asunnottomien yön -tapahtumaan linkittynyttä ”Isoäidin neliöiden virkkausta”. Neliöistä kootut peitot jaettiin asuntoloihin. Kokeilu mahdollisti yhteisen, hyödylliseksi koetun tekemisen, jota myös jokunen opiskelija haluaa vapaaehtoisena jatkaa uusien ihmisten kanssa. Osallistujat kertoivat suullisissa palautteissaan kokeneensa yhteenkuuluvuuden tunnetta, kun yhteisenä tavoitteena oli tehdä hyvää tärkeän asian eteen.

 

Naapuriverstaan sisältö muotoutuu vapaaehtoisten ja osallistujien yhteistyönä. Sisällöt voivat olla vapaaehtoisilta tulleiden ehdotusten mukaan esim. käsitöitä, nikkarointia, tanssia ja muuta liikuntaa, pelaamista. Siis kaikenlaista, mikä tukee vuorovaikutusta, osallisuuden tunnetta ja helpottaa omalta osaltaan asettumista uuteen kulttuuriin.

Naapuriverstas -toiminnan ensi vaiheessa vastataan toiminnasta nousseisiin maahan muuttaneiden ja suomalaisten vuorovaikutuksen lisäämisen haasteisiin kehittämällä toimintamuotoja, jotka kiinnostavat, mahdollistavat luontevaa vuorovaikutusta ja toisilta oppimista. Vapaaehtoiset voivat toteuttaa hyväksi kokemaansa toimintaa. Toiminnoista kertyvä tieto on hyödynnettävissä: löydetään ratkaisuja siihen, miten kaksisuuntaista kotoutumista voidaan yksikön toiminnoissa aiempaa paremmin edistää integroimalla erityyppisiä kotoutumista tukevia toimintoja tietoisesti toisiinsa. Edellä viitattuun laajempaan ongelmaan ei ole vaikuttamismahdollisuuksia, mutta koottu tieto tuodaan saataville ja on kiinnostuneiden hyödynnettävissä.

 

Jatkumo Naapuriverstas toiminnalle tuotetaan vähin erin yhteiskehittämisen myötä. Lähtökohtaperiaatteiden (monikulttuurisuus, tarvittava tuki, avoimuus) pohjalta syntyy uusia toimintamuotoja. Yhä useampi maahanmuuttaja on vapaaehtoinen (monikulttuuriset vapaaehtoistoiminnan kurssit ovat jo osa toimintaa) ja organisoi monikulttuurista tai vain suomalaisille suunnattua toimintaa. Osallistumis- ja / tai vapaaehtoisena toimimisen mahdollisuudet monipuolistuvat – Naapuriverstas muotoutuu toimintojen kokeilu- ja kehittämispaikaksi.

Kokeiluja voivat olla myös sovellukset muualla kehitetyistä toiminnoista esim. kävelyjalkapallo (<u>https://www.walkingfootballunited.co.uk/</u>) tai nikkarointiin liittyvät ryhmätoiminnat sopivin muodoin (<u>http://menssheds.org.uk/</u>).


Kuva alla: Kokeilutoimintaa Naapuriverstaalla syksyllä 2017


Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit