Näytteenottajien perehdytys virtuaalisessa laboratoriossa | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Digisotetaidot

555 katselukertaa

Kokeilu on luotu 20.09.2018

Tiia Nikkilä (Metropolia/HUSLAB)

Näytteenottajien perehdytys virtuaalisessa laboratoriossa

Näytteenoton perehdytys virtuaalisessa ympäristössä tukemaan uusia työntekijöitä. Perehdytys voi olla animaatio, jossa käydään läpi näytteenotto vaihe vaiheelta. Materiaalissa voi olla niin verinäytteitä, kuin muitakin näytteitä. Paketti olisi selkeä ja ennen kaikkea valmiina näytettäväksi uudelleen ja uudelleen, tarpeen mukaan. Etusivulta saisi klikkaamalla valita mitä haluaa oppia/kerrata.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Näytteenoton perehdytyksen yhtenäistäminen, laadun ja tietotaidon ylläpito, helposti ja nopeasti saatava materiaali jokaiselle hoitoketjuun kuuluvalle. Väärin/huolimattomasti otetut/käsitellyt näytteet tuovat lisätyötä seuraavalle käsittelijälle, ja tulosten saaminen saattaa viivästyä. Onko tällainen virtuaalinen perehdytysmateriaali selkeää, hyödyllistä ja tarpeeksi laajaa? Pystytäänkö näin yhtenäistämään näytteenottoa? Mitkä osa-alueet erityisesti kaipaavat lisäperehdytystä? Jos tämä koetaan hyödylliseksi, kannattaisiko virtuaalimaailmaa laajentaa? Voisiko verinäytteenottoa pelkääville potilaille luoda oman version, jos informaatio helpottaisi näytteenottoon menemistä? Voisiko laboratorioiden näytteenottopisteiden auloihin laittaa lyhyen animaation pyörimään, joka näyttää mitä heidän tulisi tehdä ja mitä tulee tapahtumaan?

Miten kokeilu toteutetaan?

Virtuaalisesti saatavilla oleva yhteinen ja yhtenäinen materiaali näyttää selkeästi miten näytteenoton tapahtumaketju etenee. Tämä helpottaisi myös siirtymistä pisteestä pisteeseen, koska tietäisi jo valmiiksi miten näytteiden osalta toimitaan. Koska materiaali olisi saatavilla koko hoitohenkilökunnalle, voi kuka tahansa käydä katsomassa miten jonkin näytteen tapauksessa tulee toimia, mikä nopeuttaa näytteen käsittelyä ja näin myös tulosten saamista. Luodaan virtuaalinen laboratorio internet-sivuille. ”Pöydältä/hyllystä” löytyy erilaisia näytteitä (mm. verinäyte, nielunäyte, pikanäytteenotto sormenpäästä, virtsanäyte, spirometria ym.). CAD-suunnittelija luo selkeät työvaiheet, joissa pääsee etenemään klikkaamalla omaan tahtiin eteen päin. Kokeillaan onko tällainen materiaali tarpeeksi selkeä ja informatiivinen. Vuoden 2019 aikana, tarkemmin kunhan löytyy animaattori, joka osaa kertoa kaiken luomiseen tarvittavan ajan.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Minä loisin tietopohjan, tekstit ja ”käsikirjoituksen”, suunnittelija sivut ja animaatiot. Minä myös tiedottaisin virtuaalimaailmasta ja sen saatavuudesta, sekä selvittelisin käyttäjien palautteita materiaalin käytöstä.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

10000.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

HUSLABilla on omat hyvät internet-sivut, joten voisi selvitellä onko tämä mahdollista lisätä ammattilaisten tietopankkiin. Tietopohja on helppoa koota yhteen eri ohjeista.