Nopeasti hoitoon! — Päihdekuntoutuksen hoitoonhakeutumis- ja sisääntuloprosessin digitalisointi | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

TerveydenhuoltoDigisotetaidot

1487 katselukertaa

Kokeilu on luotu 09.10.2018

Kalliola oy / Kalliolan klinikka

Nopeasti hoitoon! — Päihdekuntoutuksen hoitoonhakeutumis- ja sisääntuloprosessin digitalisointi

Kokeilussa on tarkoitus kehittää digitaalinen työkalu, jonka avulla päihderiippuvaisen henkilön hoitoonhakeutumista ja hoidon aloittamista voidaan nopeuttaa 40–50%. Samalla sitoutuminen vaativaan hoitoon paranee. https://www.kalliola.fi/sosiaalityo/paihteet/kalliolan-klinikan-paihdekoulutus/

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Päihderiippuvaisen hoidon aloitus on usein hidasta. Hoidettavan henkilön hädän ja epätoivon lisäksi pääosin manuaalisesti nykyisin tehtävä tiedonkeruu hidastuttavat hoidon aloitusta. Tämä ongelma olisi mahdollista ratkaista kevyen ja yksinkertaisen digitaalisen työkalun avulla. Miten tiedonkeruu onnistuu bot-työkalun avulla? Saavutetaanko sen avulla laadullista ja ajallista etua? Miten läheiset saadaan em. työkalun avulla paremmin osaksi prosessia?

Miten kokeilu toteutetaan?

Bot-pohjainen työkalu, joka toimii Whatsappin, Messengerin tai sivuston chatin kautta, voisi kerätä merkittävän osan nykyisin manuaalisesti kerättävästä tiedosta. Työkalun avulla voitaisiin myös huomioida nykyistä paremmin päihdeongelmaisen läheiset lain vaatimalla tavalla. Päihdetyön ammattilaisten, koodaajien ja palvelumuotoilijoiden moniammatillisen työryhmän avulla kehitetään bot-käyttöön sopiva "kysymys–vastaus-puu", jonka avulla tarvittavat alkutiedot voidaan kerätä nopeasti ja luotettavasti. Koodataan ko. bot-työkalu ja kokeillaan Kalliolan klinikan asiakastyössä (asiakkaan luvalla). 12/2018–3/2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kalliolan klinikan henkilökunta sekä myöhemmin valittava boteihin erikoistunut IT-kumppani.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

10–20.000 euroa.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Päihdetyön asiantuntijat, joilla rautainen kokemus ko. tiedonkeruusta hoitoprosessin alussa. Palvelumuotoilun ja IT-pohjaisen tuotekehityksen johtaminen.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kyllä, botin suunnittelu ja toteutus onnistuivat budjetissa ja lähes aikataulussa. Kyllä, botti saatiin valmiiksi ja sen avulla on jo saatu todennettua suurin osa kokeilun oppimistavoitteista. Kyllä, nyt valmistunut botti on samalla myös toimiva MVP, jota voidaan ja aiotaan jatkokehittää ja laajentaa.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kyllä, opimme miten tiedonkeruu onnistuu botin avulla. 1. opetus: päihdekuntoutettava asiakas ei luontevasti anna tietoa botille mutta vastaanottaa mielellään runsaastikin tietoa, vertaistukea ja hoidon alkuun liittyviä ohjeita sen avulla. Kyllä, opimme että botin avulla hoidon aloituksen laatua saadaan selvästi parannettua, vaikka itse tiedonkeruu nopeutuisi teknisesti vain vähän. Ajallinen hyöty syntyy välillisesti siitä, että botin ansiosta asiakas on rauhallinen ja hänen odotuksensa hoidon sisällöstä ovat kohdallaan. 2. opetus: päihdekuntoutettavan palvelukokemuksessa ns. tone-of-voicen löytäminen on tärkeämpää kuin ”tiedon pumppaaminen”. Ei, emme oppineet miten läheiset saadaan em. työkalun avulla paremmin osaksi prosessia. Läheisten mukaanottaminen botin avulla osoittautui liian vaikeaksi sekä asiakkaiden reaktion takia että tämän projektin puitteissa.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Botti on nyt julkaistu ja käytössä. Botin avulla kerätään dataa ja käyttökokemuksia noin 40 seuraavan päivän ajan. Toukokuussa 2019 em. tiedot analysoidaan ja tehdään päätös jatkokehitystoimenpiteistä, esim. nykyisen botin sisällön visualisoiminen? teknisten platformien laajentaminen? läheisten mukaanottaminen? laboratoriokokeiden huomioiminen?

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

15.03.2019

Kun päihderiippuvainen hakeutuu hoitoon, tilanne on usein kaoottinen. Usein hoitoon hakeutumista edeltää päihteidenkäytön täydellinen kriisiytyminen, joka koskee myös läheisiä ja työtehtäviä. Yksilön omakuva järkkyy.

Tällaisessa tilanteessa hoidon kannalta olennaisten tietojen kerääminen on usein hankalaa. Henkilö itse ei aina osaa antaa neutraalia tietoa omasta tilastaan, johon saattaa liittyä myös muita sairauksia, kuten masennusta. Läheiset eivät välttämättä ole saatavilla hoitolaitoksessa haastattelua varten. Laboratoriotestien tekeminen ja tulosten saaminen odotuttavat. Menee helposti useita päiviä, ennen kuin henkilökunnalla on luotettava ja kattava tilannekuva, johon perustaa hoitotoimenpiteet. Pahimmillaan hoito keskeytyy alkuunsa, jos päihderiippuvainen kokee, ettei hänen hätäänsä reagoida heti — ja retkahtaa. Tämä on merkittävä ongelma!

Digitalisoimalla hoitoonhakeutumisen ja sisääntulon prosessia hoidon käynnistystä voidaan nopeuttaa arviolta 40–50%. Ennen varsinaisen hoidon alkua päihderiippuvainen ja hänen läheisensä pystyvät jo ennakkoon antamaan itsestään paljon olennaista tietoa. Riippuvuuden ja masentuneisuuden arvioinnissa tehtävät testit voidaan tehdä etukäteen henkilölle tutussa ympäristössä. Tiedot voidaan yhdistää nopeasti laboratoriotuloksiin ja Omakannan tietoihin (henkilön luvalla).

Tiedonkeruun ja hoidon aloittamisen nopeuttamisen lisäksi tietoa kulkee myös toiseen suuntaan. Päihderiippuvaiselle voidaan työkalun avulla samalla antaa tietoa hoidon perusteista ja kulusta. Kokemuksen mukaan tämä on keskeinen keino sitouttaa hoidettavaa vaativaan hoito-ohjelmaan. Myös läheisiä koskeva viestintä (ja sen luvitus) voidaan hoitaa saman työkalun avulla.

Nopeasti hoitoon! -kokeilu n avulla pyritään ratkaisemaan em. ongelma. Kokeilun puitteissa pyritään kehittämään kevyt ja yksinkertainen digitaalinen työkalu (sovellus), jonka avulla nopeutetaan päihderiippuvaisen hoidon aloittamista. Työkalu ei syrjäytä viranomaisen vastuulla olevaa hoidon arviointia.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit