Nuoret mukana vapaaehtoistoiminnassa | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

TyöTyössäkäyvätTyöttömätVapaa-aikaNuoretVarhaiskasvatusKouluMaahanmuuttajatTyöllisyydenhoitoYhteisöToimintamalliYhteistyöYhteisöllisyysOsaaminenYksinäisyysVapaaehtoistoimintaHarrastuksetOppiminen

581 katselukertaa

Kokeilu on luotu 15.11.2017

Kirkkopalvelut ry, Kansalaisareena ry, Suomen Vanhempainliitto ry, Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry

Nuoret mukana vapaaehtoistoiminnassa

Vapaaehtoistyöllä on ollut vahva rooli niin järjestöjen, kuntien, kuin seurakuntien tekemän työn täydentäjänä. Kirkkopalvelut ry on tuottanut valtakunnallisen Vapaaehtoistyo.fi palvelun, jonka avulla voidaan sekä pyytää, että välittää apua helppokäyttöisellä, verkossa toimivalla alustalla. Palvelun avulla niin järjestöillä, kunnilla kuin seurakunnilla on ollut mahdollista organisoida ja tehdä vapaaehtoistoimintaa näkyväksi. Palvelun avulla kyetään keskitetysti koordinoimaan yksittäisen maantieteellisen alueen tai valtakunnallisesti koko järjestön vapaaehtoisen auttamisen välitystoimintaa. Alusta mahdollistaa nyt myös vapaaehtoistehtävien dokumentoinnin niin, että tehdyt vapaaehtoistehtävät kerryttävät CV:tä. Tätä tietoa voidaan siten käyttää myös osaamisentunnistamisessa, mistä hyötyvät erityisesti nuoret. Vapaaehtoistehtävät mahdollistavat opiskeluun sekä työelämään tarvittavan kokemuksen kerryttämistä, sekä antavat tuntumaa järjestötyöhön. Järjestöt, koulu, kunnat ja seurakunnat yhteistyössä vanhempien kanssa mahdollistavat turvallisen vapaaehtoistyön niin yläasteikäisille, kuin toisen asteen oppilaitoksessa opiskeleville nuorille. Myös uusi perusopetuksen opetussuunnitelma, mutta erityisesti ammatillisen koulutuksen reformi tukee tätä tavoitetta. Vapaaehtoistyo.fi alustalla voidaan jatkossa määritellä tehtäviä iän mukaisesti nuorille sopiviksi ja vastaavasti nuoret voivat etsiä itselleen sopivia tehtäviä oman asuinalueensa lähettyviltä. https://vapaaehtoistyo.fi/ http://www.kansalaisareena.fi/jeesaan/ https://www.partio.fi/ajankohtaista/kovaaosaamista http://www.vanhempainliitto.fi/

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Järjestöjen paikallisyhdistyksissä on kasvava huoli toimijoiden ikääntymisestä ja nuorten saamisesta mukaan toimintaan. Toisaalta nuorten työttömyys ja työelämäkokemuksen puute voivat olla este opiskelu- ja työuralla etenemiselle. Vapaehtoistyössä kertyvä osaaminen tulee saada esiin, jota erityisesti nuoret voivat hyödyntää muun muassa opinnoissa tai työllistymisessä. Tätä tukee myös uudet opetussuunnitelmat. Lisäksi on tarve kehittää määrällisen tiedon lisäksi mittareita vapaaehtoistyön laadun ja vaikuttavuuden osoittamiseksi, niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta.

Miten kokeilu toteutetaan?

Vapaaehtoistyo.fi palvelua halutaan jatkossa kehittää yhä paremmin myös nuoret huomioivampaan suuntaan niin, että vapaaehtoistehtäviä on mahdollista kohdistaa esim. yläasteikäisille (13 – 15-vuotiaille) ja toisen asteen opiskelijoille (15-18-vuotialille) nuorille niin tehtävien tarjonnassa, kuin tehtäviä haettaessa. Palvelun hakutoimintoihin on mahdollista rakentaa palvelu, jolla vapaaehtoiseksi tarjoutuvat nuoret löytävät helposti ja nopeasti paikat, jotka soveltuvat heille. Myös tehtäviä tarjoavat henkilöt voivat kohdentaa paikat juuri tietyn ikäisille nuorille. Palvelun kautta rekrytoitujen vapaaehtoisten tekemät vapaaehtoistyötehtävät kerryttävät CV:tä ja osaamista, jota erityisesti nuoret voivat hyödyntää muun muassa opinnoissa tai työllistymisessä. Osaamisen tunnistamisen ja opinnollistamisen kautta nuorten tekemä vapaaehtoistyö hyödyttää niin heitä itseään, kuin avun tarvitsijoita. Järjestöissä tehdyn vapaaehtoistyön myötä nuoret tutustuvat järjestötoimintaan, mikä madaltaa kynnystä toimia järjestössä myös jatkossakin, mutta se kehittää myös yrittäjämäisen asenteen kehittymisessä. Tulevaisuudessa nuori voi vaikkapa työllistyä omaan yritykseensä, joka on syntynyt vapaaehtoistyön pohjalta. Toiminnassa pyritään järjestöjen, koulun, kuntien ja seurakuntien välisen yhteistyön kehittämiseen sekä nuorten ja vanhempien kouluttamista huomioimaan vapaaehtoistyön antamat mahdollisuudet nuorille, yritysyhteistyötä unohtamatta. Mukana olevien järjestöjen jo olemassa olevia kokemuksia hyödyntämällä ja yhdistämällä, haetaan synergiaa ja otetaan haltuun nuorten vapaaehtoistyöhön erityispiirteet ja luodaan malli, joka on levitettävissä valtakunnallisesti. Toiminta lisää myös eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Vapaaehtoityo.fi alustalta saadaan monipuolista määrällistä tietoa eri näkökulmista, mutta vapaaehtoistyön laadullisten mittareiden ja vaikutusten arviointiin on tarve kehittää eri toimijoita hyödyttäviä uudenlaisia mittareita. Keitä kaikkia osapuolia vapaaehtoistyö hyödyttää? Mitä myönteisiä vaikutuksia on nuoren elämänlaadun / opiskelun / työuran kehittymiseen? Vapaaehtoistyön tuloksellisuuden ja merkityksellisyyden näkyväksi tekeminen elinikäisessä oppimisessa.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

15.11.2017

Otsikko:

Nuoret mukana vapaaehtoistoiminnassa

Vapaaehtoistyöllä on ollut vahva rooli niin järjestöjen, kuntien, kuin seurakuntien tekemän työn täydentäjänä. Kirkkopalvelut ry on tuottanut valtakunnallisen Vapaaehtoistyo.fi palvelun, jonka avulla voidaan sekä pyytää, että välittää apua helppokäyttöisellä, verkossa toimivalla alustalla. Palvelun avulla niin järjestöillä, kunnilla kuin seurakunnilla on ollut mahdollista organisoida ja tehdä vapaaehtoistoimintaa näkyväksi. Palvelun avulla kyetään keskitetysti koordinoimaan yksittäisen maantieteellisen alueen tai valtakunnallisesti koko järjestön vapaaehtoisen auttamisen välitystoimintaa. Alusta mahdollistaa nyt myös vapaaehtoistehtävien dokumentoinnin niin, että tehdyt vapaaehtoistehtävät kerryttävät CV:tä. Tätä tietoa voidaan siten käyttää myös osaamisentunnistamisessa, mistä hyötyvät erityisesti nuoret. Vapaaehtoistehtävät mahdollistavat opiskeluun sekä työelämään tarvittavan kokemuksen kerryttämistä, sekä antavat tuntumaa järjestötyöhön. Järjestöt, koulu, kunnat ja seurakunnat yhteistyössä vanhempien kanssa mahdollistavat turvallisen vapaaehtoistyön niin yläasteikäisille, kuin toisen asteen oppilaitoksessa opiskeleville nuorille. Myös uusi perusopetuksen opetussuunnitelma, mutta erityisesti ammatillisen koulutuksen reformi tukee tätä tavoitetta. Vapaaehtoistyo.fi alustalla voidaan jatkossa määritellä tehtäviä iän mukaisesti nuorille sopiviksi ja vastaavasti nuoret voivat etsiä itselleen sopivia tehtäviä oman asuinalueensa lähettyviltä.

 

Kokeilun kuvaus:

Järjestöjen paikallisyhdistyksissä on kasvava huoli toimijoiden ikääntymisestä ja nuorten saamisesta mukaan toimintaan. Toisaalta nuorten työttömyys ja työelämäkokemuksen puute voivat olla este opiskelu- ja työuralla etenemiselle. Vapaaehtoistyo.fi palvelua halutaan jatkossa kehittää yhä paremmin myös nuoret huomioivampaan suuntaan niin, että vapaaehtoistehtäviä on mahdollista kohdistaa esim. yläasteikäisille (13 – 15-vuotiaille) ja toisen asteen opiskelijoille (15-18-vuotialille) nuorille niin tehtävien tarjonnassa, kuin tehtäviä haettaessa. Palvelun hakutoimintoihin on mahdollista rakentaa palvelu, jolla vapaaehtoiseksi tarjoutuvat nuoret löytävät helposti ja nopeasti paikat, jotka soveltuvat heille. Myös tehtäviä tarjoavat henkilöt voivat kohdentaa paikat juuri tietyn ikäisille nuorille. Palvelun kautta rekrytoitujen vapaaehtoisten tekemät vapaaehtoistyötehtävät kerryttävät CV:tä ja osaamista, jota erityisesti nuoret voivat hyödyntää muun muassa opinnoissa tai työllistymisessä. Osaamisen tunnistamisen ja opinnollistamisen kautta nuorten tekemä vapaaehtoistyö hyödyttää niin heitä itseään, kuin avun tarvitsijoita. Järjestöissä tehdyn vapaaehtoistyön myötä nuoret tutustuvat järjestötoimintaan, mikä madaltaa kynnystä toimia järjestössä myös jatkossakin, mutta se kehittää myös yrittäjämäisen asenteen kehittymisessä. Tulevaisuudessa nuori voi vaikkapa työllistyä omaan yritykseensä, joka on syntynyt vapaaehtoistyön pohjalta. 

Toiminnassa pyritään järjestöjen, koulun, kuntien ja seurakuntien välisen yhteistyön kehittämiseen sekä nuorten ja vanhempien kouluttamista huomioimaan vapaaehtoistyön antamat mahdollisuudet nuorille, yritysyhteistyötä unohtamatta. Mukana olevien järjestöjen jo olemassa olevia kokemuksia hyödyntämällä ja yhdistämällä, haetaan synergiaa ja otetaan haltuun nuorten vapaaehtoistyöhön erityispiirteet ja luodaan malli, joka on levitettävissä valtakunnallisesti. Toiminta lisää myös eri toimijoiden välistä yhteistyötä. 


Toisena tavoitteena on kehittää mittareita vapaaehtoistyön laadun ja vaikuttavuuden osoittamiseksi niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Vapaaehtoityo.fi alustalta saadaan monipuolista määrällistä tietoa eri näkökulmista, mutta vapaaehtoistyön laadullisten mittareiden ja vaikutusten arviointiin on tarve kehittää eri toimijoita hyödyttäviä uudenlaisia mittareita. Keitä kaikkia osapuolia vapaaehtoistyö hyödyttää? Mitä myönteisiä vaikutuksia on nuoren elämänlaadun / opiskelun / työuran kehittymiseen? Vapaaehtoistyön tuloksellisuuden ja merkityksellisyyden näkyväksi tekeminen elinikäisessä oppimisessa.

 

Yhteistyökumppaneista Kirkkopalvelut ry:llä on vapaaehtoistyo.fi verkkoalusta vapaaehtoistehtävien koordinointiin ja dokumentointiin. Kansalaisareenalla on meneillään oleva nuorten vapaaehtoistyön kehittämishanke Jeesaa –hanke. Partiolaisilla on vankkaa kokemusta yhteistyössä Sitran kanssa nuorten kokemusten hyödyntämisestä ja osaamisen näkyväksi tekemisessä vapaehtoistyössä. Alaikäisten nuorten kohdalla vapaaehtoistyössä tarvitaan vanhempien suostumus, joten Suomen Vanhempainliiton mukanaolo auttaa hankkeessa ymmärtämään ja huomioimaan vanhempien näkökulman vapaaehtoistyöhön ja mahdollistamaan nuorten osallistumisen vapaaehtoistyöhön.  

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit