NUORET MUUTOSVOIMANA | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

NuoretDigisotetaidot

559 katselukertaa

Kokeilu on luotu 17.10.2018

Kuhmon kaupunki/Ritva Juntunen, Sirpa Seppänen, Eila Vilén

NUORET MUUTOSVOIMANA

Kuhmon nuorisovaltuusto järjestää 2 etäkokousta skypen välityksellä Kainuun kuntien nuorisovaltuustojen, 2 muualta olevien nuorten vaikuttajaryhmien ja 2 ulkomaisten vaikuttajaryhmien kanssa askarruttavista aiheista. Skype mahdollistaa vammaisten ja syrjäytymisvaarassa olevien osallistumisen.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Skype-välitteisillä etäkokouksilla mahdollistetaan myös vammaisten ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten osallistuminen ja vaikuttamismahdollisuudet. Hankkeen huipennuksena on tutustuminen esim. Euroopan parlamenttiin. Enemmän nuorten toimintamalleista, haasteista ja kiinnostuksen kohteista omalla paikkakunnalla, omassa maakunnassa, kotimaassa ja ulkomailla. Halutaan oppia kuinka osallistetaan erilaisia nuorisoryhmiä päätöksentekoon ja nuorten elinoloihin vaikuttamiseen sekä tapoja nuorten rohkaisemiseksi ja kannustamiseksi. Opitaan digitaalisia kokouskäytänteitä.

Miten kokeilu toteutetaan?

Se tukee nuoria yllä mainittujen haasteiden ratkaisemisessa tavalla, joka hitsaa heitä yhteen ryhmänä. Digitaalinen kokoukseen osallistuminen mahdollistaa myös vammaisten ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten vaikuttamisen. Edellä mainituilta nuorisoryhmiltä nuorisovaltuustot voisivat saada vinkkejä toiminnan kehittämiseen ja osallistamisessa päätöksentekoon. Nuoret päättävät ryhmänä, mistä asiasta he haluavat keskustella muiden nuorten kanssa ja valmistelevat kannanottonsa perusteineen yhdessä. Etäkokouksia voidaan harjoitella omalla paikkakunnalla.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kuhmon kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualue, erityisesti nuorisopalvelut sekä yläkoulu ja lukio.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

10 000 euroa – tutustumismatka ulkomaille.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Nuorisovaltuuston yhdyshenkilön, oppilas- ja opiskelijakuntien ohjaavien opettajien sekä nuorisopalveluiden kuten myös koulujen johdon tuki. Lisäksi on etäkokouksiin tarvittavat välineet ja tilat.