Nuorisoraati | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

612 katselukertaa

Kokeilu on luotu 28.03.2018

ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Nuorisoraati

Hankkeen tavoitteena oli parantaa maaseudun yrityksille tuotettavien palvelujen palvelukehityksen osumistarkkuutta. Tavoitteena oli myös vastata digitalisaation ja uuden käyttäjäsukupolven asettamiin tarpeisiin kehittää palvelujen sisältöä ja jakelua.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Digitaalisten palvelujen osalta hanke jäi kesken. Haluaisin tähän lisää tietoa ja kokemuksia kokeilutilojen kanssa, millaisia palveluja voidaan digitalisoida paremmin. Hanke loi uuden toimintatavan mitata palvelujen osumatarkkuutta ja niiden hyödyllisyyttä. Nuorten viljelijöiden avulla saadaan paremmin perusteltuja ja testatumpia palvelumuotoja alueen maatiloille tulevaisuutta ajatellen. Nuoret viljelijät ovat kriittisiä ja sen vuoksi heiltä saa hyvää apua kehitystyöhön.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Hanke saavutti osittain tavoitteensa. Hankkeen aikana nuoret palvelujen käyttäjät ideoivat, arvioivat ja kehittävät uusia digitaalisia palveluja. Palvelujen sisältöön ja asiakaskokokemukseen saimme paljon ideoita ja niitä kokeiltiin hanketiloilla. Esimerkiksi ideana syntyneestä, asiakasvastaava-toiminnasta, teimme kokeiluja niin hanketiloilla kuin muillakin alueemme maatilayrityksillä. Kokeilu jatkuu edelleen ja sitä kehitetään yhä parempaan suuntaan. Kokemukset ovat asiakkaiden ja raatilaisten keskuudessa todettu hyviksi. Hankkeessa saimme hyvää tietoa siitä, mitä nuoret viljelijät ajattelevat ProAgria Etelä-Pohjanmaan tämän hetkisestä asiakaspalvelusta ja palveluista ylipäätään. Hankkeen aikana saimme arvokasta tietoa siitä, miten tulevaisuuden tilat haluavat tulla palvelluksi mahdollisimman vähällä vaivalla ja tehokkaasti. Saimme myös tietää, että tilakokonaisuuden johtaminen on yhä tärkeämpää tulevaisuudessa. Koska hankkeen tulokset olivat hyvin laadukkaita ja innovoivia, hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään palvelukehityksessä ja asiakaspalvelussa ProAgria Etelä-Pohjanmaalla.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Hankkeessa syntyi idea hyödyntää kyseisiä nuoria viljelijöitä uusien palvelujen ja toimintamallien kehittä-jänä. Esimerkiksi syksyllä lanseerattavat, digitaaliset palvelut, tarvitsevat pilottitiloja, ja hankkeen aikana kasvoi ajatus hyödyntää hankkeeseen osallistuneita, kriittisiä tiloja, tässä tehtävässä. Toisille kokeilijoille vinkkinä, että kannattaa etsiä mahdollisimman motivoituneita henkilöitä hankkeeseen, jotka sitoutuvat täysillä hankkeen toimintaan.