Nuorten pelilliset digitaidot | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

NuoretPelillisyysDigisotetaidot

456 katselukertaa

Kokeilu on luotu 17.10.2018

Kuhmon kaupunki

Nuorten pelilliset digitaidot

Kokeilun avulla tehdään selvitys syrjäytymisuhan alla olevien nuorten pelillisestä digiosaamista, jota voisi hyödyntää erä- ja luontomatkailun opastehtävissä.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Nuorissa on monia, jotka pelaavat ja käyttävät erilaisia digisovelluksia yötä myöten eivätkä jaksa valvotun ja pelatun yön jälkeen osallistua. Tällaisesta kehittyy negatiivinen kierre, joka pahimmassa tapauksessa johtaa koulunkäynnin häiriintymiseen, elämän hallinnan ja koulumotivaation katoamiseen ja lopulta syrjäytymiseen. Ongelmana on ao. diginuorten mahdollisuudet hyödyntää peliosaamistaan tai soveltaa niitä tuottavasti käytännön elämään. Tällaisilla nuorilla on epärealistinen käsitys esim. nettipelaamisen rahallisesta tuottavuudesta. Heillä ei myöskään ole tietoa, miten voisivat hyödyntää osaamistaan itsensä ja ympäröivän yhteisön hyväksi. Kokeilusta halutaan ymmärtää digi- ja pelisovellusten käyttökelpoisuus Kuhmon luontomatkailun edistämisessä ja oppia hyödyntämään .

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilussa kartoitetaan kohderyhmän nuoret ja heidän osaamisensa kutsumalla heidät tilaisuuteen, jossa tutustutaan pelillisiin luonto- ja eräsovelluksiin. Sen jälkeen käynnistetään sovellusten käyttökokeilu, jossa joukko nuoria ottaa haltuun sovelluksia. Ongelma ratkeaa sillä, että nuoret saavat tilaisuuden osoittaa osaamistaan, kiinnostuvat kehittämään taitojaan ja motivoituvat työskentelemään oman elämän hallintansa eteen saatuaan onnistumisen kokemuksia pystyvyydestään. Lopulta heidän kohtalonaan ei ole jäädä syrjään työelämästä vaan olla eturivissä kehittämässä paikallista, strategisesti keskeistä elinkeinotoimintaa. Kokeilussa idea testataan työskentelemällä kohderyhmän nuorten kanssa. Kokeilu käytännössä tarkoittaa digipelaavien nuorten luonto- ja eräkäyttöön sopivien pelisovellusten omaksumista ja toimia digiavusteisina oppaina luonnossa. Kevät 2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttamisesta vastaa tiimi, jossa on perusopetuksen digitutor-opettajat, joilla on sekä digi- että luonto- ja eräosaamista. Tiimissä on mukana myös nuorten kanssa työtä tekevät psykiatrinen sairaanhoitaja ja kuraattori sekä toimija lastensuojelusta. Projektin toteuttamiseen tarvitaan myös toiminnan testaajia, luonnossa liikkuvia erästelijöitä ja luontomatkailijoita, jotka haetaan testiryhmäksi paikallislehden ilmoittelun kautta.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti on 10 000 euroa. Projektin kulut ovat pääasiassa työkustannuksia. Mahdollisia hankintoja on lisenssit, älypuhelimet /tabletit. Hinta-arvio budjettiin on 1500 €.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kokeilun toteuttavan tiimin osaamisalueet tukevat hyvin kokeilun toteuttamista. Meillä on monipuolista osaamista opetuksen sekä sosiaali- ja terveysalalta että tietojenkäsittelyn alalta.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

17.10.2018

Kokeilun avulla tehdään selvitys syrjäytymisuhan alla olevien nuorten pelillisestä digiosaamista, jota voisi hyödyntää erä- ja luontomatkailun opastehtävissä. Selvityksessä saadaan tietoa luonnossa liikkumista edistävistä digisovelluksista, niiden haltuun ottamisesta sekä nuorista, joilla on digiosaamista luontomatkailuun sovellettavaksi.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit