Olemassa olevan infran digitalisointi sähköisen liikkumisen latausratkaisuissa kunnan omistamissa kiinteistöissä – yhteistyöprojekti Nokian kaupungin ja eChargie / Cation Oy:n kanssa. | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

IlmastoKaupunkiDigitalisaatioToimintamalliIot (esineiden internet)ResurssiviisausLiikenneAlustatalousHiilijalanjälki

4178 katselukertaa

Kokeilu on luotu 28.04.2020

Olemassa olevan infran digitalisointi sähköisen liikkumisen latausratkaisuissa kunnan omistamissa kiinteistöissä – yhteistyöprojekti Nokian kaupungin ja eChargie / Cation Oy:n kanssa.

Kokeilun tavoitteena on tutkia, miten Nokian kaupunki voi mahdollistaa olemassa oleva infran, esimerkiksi autojen lämmitystolppien ja kiinteistöjen ulkopistorasioiden, käytön sähköajoneuvojen latauksessa työpäivien aikana henkilökunnalle. Lisäksi tarkastellaan, onko näitä latauspisteitä mahdollista avata iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina alueen asukkaiden latauspisteiksi. Tavoitteena on digitalisoida olemassa olevia pistorasioita siten, että niiden käyttö on turvallista pitkäkestoisessa latauksessa ja siten, että syntyvät kulut kohdistuvat suoraan käyttäjille. Nokian kaupunki on ihanteellinen kokeilualusta, sillä osana Tampereen kaupunkiseutua se on osa Suomen toiseksi suurinta työssäkäyntialuetta ja Tampereen seudulla sähköajoneuvojen määrän kasvu on toiseksi suurinta Helsingin seudun jälkeen. Eli tarvetta sähköisen liikkumisen ratkaisujen löytämiseksi operatiivisella tasolla on. Nokia on myös HINKU-kunta ja mukana Tampereen kaupunkiseutu Hiilineutraali vuoteen 2030-mennessä työssä.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Sähköinen liikkuminen on kasvamassa. Ladattavien autojen määrä on kaksinkertaistunut joka vuosi viimeiset viisi vuotta ja vuonna 2019 ensirekisteröidyistä autoista 16% oli ladattavia (ladattavat hybridit + täyssähköautot). Sähköinen liikkumisen tuleva kasvu vaatii kuitenkin mahdollisuuden ladata ajoneuvoa siten, että lataaminen on yksinkertaista ja tapahtuu pääsääntöisesti silloin, kun autoa ei tarvita. Tässä nousee merkittävään rooliin työpaikoilla ja asuntojen välittömässä läheisyydessä tapahtuva lataus. Erityisesti työpaikkalataus on Suomessa vielä lähtökuopissa, vaikka kansalliset ja kansainväliset tutkimukset kertovat, että työpaikkalatauksella voidaan kattaa 30% kaikesta lataustarpeesta. Kokeilussa tarkastellaan ja testataan, miten Nokian kaupungin omistamaa infraa voitaisiin hyödyntää ja tarjota sähköajoneuvojen lataukseen.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilu toteutetaan kartoittamalla ensin ne kaupungin kiinteistöt, joissa lataustarve on todennäköisintä ja joissa on olemassa olevia pistorasioita autopaikkojen välittömässä läheisyydessä. Kun kohteet on valittu, digitalisoidaan pistorasiat eChargie-laitteilla ja potentiaalisille käyttäjille / käyttäjäryhmille välitetään tietoa latausmahdollisuudesta tiedotuksen kautta. eChargie-laitteilla varustetut pistorasiat sisältävät mobiilimaksurajapinnan, kuormituksenhallinnan sekä ylikuumenemissuojan. Mobiilimaksurajapinta mahdollistaa kunnan omistamien pistorasioiden käytön sähköajoneuvojen lataukseen siten, että käyttäjät aloittavat ja lopettavat latauksen mobiilisovelluksella ja maksu siirtyy käyttäjän maksukortilta kunnan tilille. Kunta määrittelee myytävän sähkön hinnan. Pistorasiatasoista latausta on rajoittanut se, että Suomen sähköturvallisuusviranomaisten (Sesko, Tukes, Motiva) lataussuosituksen mukaan pistorasiasta ei saa pitkäkestoisesti ladata kuin 8 ampeerin (A) voimalla. Tavallisesta pistorasiasta syöttö on kuitenkin 16A. eChargie laitteen avulla tehdään kuormituksenhallintaa, jossa asetetaan suurin mahdollinen latausteho 8 A:n. eChargie -laitteissa on ylikuumenemissuojat niin laitteen sisällä kuin pistorasiaan tulevan pistotulpan pinneissä. Ylikuumenemissuoja yhdistettynä kuormituksenhallintaan mahdollistaa olemassa olevien pistorasioiden turvallisen ja kontrolloidun käytön.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Nokian kaupunki ja Cation Oy

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti on 9 700 euroa ja se sisältää: • Projektisuunnitelman • Kokoukset: kick-off, projektin aikana tarvittavat tapaamiset ja tulosten läpikäymiskokous • Neljän eChargie laitteen asennuksen, mobiillimaksurajapinnat, tiedonsiirron (GSM), hallintapaneelin ja sovelluksen • Loppuraportti

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Nokian kaupungin puolelta projektin vastuullisena puolena toimii tilapalvelupäällikkö Jari Lehtonen ja operatiivisena toimijana sähköinsinööri Niko Salonoja. Tuloksia hyödynnetään HINKU-työssä, jossa vastuuhenkilönä on kaupunkikehityspalveluiden Johanna Fingerroos. eChargie / Cation Oy:n puolelta kokeilussa ovat mukana Katja Koponen ja Asko Hänninen. Cation Oy on tutkinut ja kehittänyt olemassa olevan infran digitalisointia sähköajoneuvojen lataukseen vuodesta 2017.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Kokeilun tuloksena saadaan kokemusta siitä, miten pistorasioiden digitalisointi soveltuu kuntasektorilla sähköajoneuvojen latausmenetelmäksi. Kunnat omistavat merkittävän määrän lämpötolppia sekä kiinteistöjä, joissa on ulkopistorasioita. Latausinfra on olemassa, mutta siinä ei ole riittävästi rahaliikenteeseen ja turvallisuuteen liittyvää teknologiaa, että sitä voitaisiin sellaisenaan käyttää. Toisaalta kuntatalous ei mahdollista rajattomia investointeja täysiin uuteen latausinfraan. Kokeilun tuloksena halutaan saada tuloksia siitä, miten lataus voidaan kustannustehokkaasti mahdollistaa kuntatyöntekijöille ja toisaalta tutkia myös sitä, voidaanko tätä infraa avata jatkossa myös alustatalouden kautta muille käyttäjille silloin kun kunnan työntekijät eivät latausta tarvitse. Tämä alustatalousnäkökulma voisi olla mahdollisen Kokeilun paikka-jatkoprojektin teemana. Koska eChargie on digitaalinen alusta, tuottaa järjestelmä merkittävän määrän dataa siitä, miten ja missä latausta tapahtuu, kuinka pitkiä lataussessiot ovat ja kuinka paljon energiaa ladataan laitekohtaisesti/aluekohtaisesti. Eli järjestelmän kautta saadaan paljon laskennallista dataa. Yhdistämällä laskennallinen data käyttäjäkokemukseen saadaan luotua kattavaa kuvausta kokeilun onnistumisesta.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Yhteistyössä Nokian kaupungin kanssa selvitetään optimaalisimmat sijoituskohteet eChargie-laitteille. Eli kunta toimii kokeilussa kokeilualustana ja jos/kun kunnan työntekijät käyttävät latauslaitteita, kunnan työntekijät tuottavat kokeiludataa.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Kokeilu ei saa muuta rahoitusta.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilu saavutti tavoitteensa ja eteni suunnitelman ja aikataulun mukaisesti. Merkittäviä yllätyksiä tai poikkeamia ei tullut.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Sähköajoneuvojen kaupallisen latauksen tarjoaminen kunnan toimesta on Suomessa hyvin alkuvaiheessa oleva asia. Kunnat ovat asennuttaneet ilmaisia asiointilatauspaikkoja useissa kunnissa, mutta ajatus "sähköbensa-asemana" toimimisesta korvausta vastaan ja olemassa olevan infran hyödyntäminen tässä palvelualustassa on vielä kypsymisvaiheessa. Kuntien kiinteistöpäälliköiden ja muiden vastaavassa asemassa olevien tarve vastata erityisesti kunnan työntekijöiden kysymyksiin siitä, saako parkkipaikkojen välittömässä läheisyydessä olevia pistorasioita käyttää auton lataamiseen ei ole vielä akuutti. Mutta kokeilun aikana oli havaittavissa, että kyselyiden määrä on kasvussa. Tältä osin olemme saaneet kokeilulla testattua ja validoitua menetelmän, jolla kasvavaan tarpeeseen ladata autoja työpäivän aikana maksua vastaan voidaan helposti, nopeasti ja kustannustehokkaasti vastata. Kokeilun toisena tavoitteena oli, että kunnat voisivat palvelun avulla mahdollistaa lähikortteleissa asuvien ihmisten ajoneuvojen latauksen iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina kunnan omistamilla parkkipaikoilla. Tämä ajatus on vielä tuore ja vaatii lisää markkinointia, että käyttö lisääntyy. Vasta kokeilun ihan viimeisinä päivinä tuli kyselyitä siitä, miten voisiko näin todellakin tehdä. Yleisesti ottaen tekninen ratkaisu oli helppo istuttaa olemassa olevaan infraan. Tärkeää olisi, että tiedottaminen asiasta sekä kunnan henkilöstölle että alueen asukkaille saataisiin tehokkaamalle tasolle.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Koska konsepti on testattu onnistuneesti, on palvelua helppo tarjota myös muille Suomen kunnille ja tämä työ on nyt aloitettu. Nokian kaupungin kanssa tehty kokeilu antaa erittäin hyvän referenssin keskusteluille muiden kuntien kanssa.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

11.11.2020

Väliraportointia eChargie-kokeilu (pistorasioiden digitalisointi sähköajoneuvojen latauspisteiksi):



Pilottilaitteet on asennettuna Nokian kaupungilla virastotalon, kaupungintalon sekä Harjuniityn koulun pihoissa lämpötolppiin. Tiedotus Nokian kaupungin työntekijöille latausmahdollisuudesta työpäivän aikana on aloitettu ja sitä jatketaan.

Pyrimme loppuvuoden aikana aktivoimaan Nokian kaupunkia viestimään myös alueen asukkaille latausmahdollisuudesta iltaisin ja viikonloppuisin, kun parkkipaikat ovat muuten tyhjinä. 



Palvelun käyttö on ollut ennakoitua: henkilö, joka aloittaa palvelun käytön, käyttää sitä säännönmukaisesti aina kun hän parkkeeraa auton. 



Datasta voidaan havaita, että eChargien avulla mahdollistetaan erityisesti hybridiautojen omistajien työmatkat kumpaankin suuntaan sähköllä. Ennen latausmahdollisuutta käyttäjät ajoivat sähköllä töihin ja polttomoottorilla kotiin. Nyt kumpikin matka menee sähköllä.

eChargie ideana siis digitalisoida lisäosalla olemassa oleva pistorasia siten, että käyttö on turvallista (kuormituksenhallinta ja ylikuumenemissuoja integroitu) ja käyttäjä maksaa mobiilisovelluksella käyttämänsä sähkön suoraan kiinteistönomistajan pankkitilille. Kiinteistönomistaja määrittelee myytävän sähkön hinnan. Liitteenä olevassa kuvassa laitteiden alle on lisätty latauskaapeliteline, johon auton mukana tulevan kaapelin voi latauksen ajaksi asettaa, jotta se ei makaa maassa keräämässä likaa ja loskaa.



Kokeilusta on julkaistu uutinen:
https://www.nokiankaupunki.fi/ajankohtaista/nokian-kaupunki-edistaa-ilmastoystavallisia-liikkumistapoja-tuomalla-sahkoautojen-latauspisteita-toimipisteisiinsa/


Liitteenä oleva kuva on Nokian Harjuniityn koulun pihasta.





T: Katja / eChargie



www.echargie.com/fi


Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit