Oma Osaaminen Näkyväksi | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

OsaaminenDigisotetaidot

546 katselukertaa

Kokeilu on luotu 15.10.2018

Suomen Setlementtiliitto ry/kehittämissuunnittelija Miikkael Ringman

Oma Osaaminen Näkyväksi

Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tukevat palvelut tähtäävät lähes poikkeuksetta opinnollistamiseen ja ammattitutkinnon suorittamiseen. Oma Osaaminen Näkyväksi-kokeilussa tehdään jo olemassa oleva osaaminen näkyväksi heti ja vastataan nopeasti työelämän tarpeisiin.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Ihmisen osaamista ei määritellä vain todistuksin tai tutkinnoin. Vaikeasti työllistyvien ja omia opintopolkujaan etsivien ihmisten jo olemassa oleva osaaminen on saatava näkyviin uusin keinoin. Kokeilun aikana halutaan selvittää ja saada käyttäjien kokemuksia ja näkemyksiä siitä, mitä osaamisen näkyväksi tekeminen vaatii, mitä tarvitaan ja miten se koostetaan sähköiseksi työkaluksi. Työkalun testaaminen varmistaa sen toimivuuden ja hyödyllisyyden käytännössä.

Miten kokeilu toteutetaan?

Oma Osaaminen Näkyväksi - sosiaalista validointia tukevan sähköisen työkalun kehittäminen. Työkalu kehitetään osaksi naytonpaikka.fi - palvelua, jolloin sen käyttö kohdentuu jo olemassa olevalle, oikealle kohderyhmälle. Tulevan palvelun tavoitteena on tarjota vaikeasti työllistyville nuorille aikuisille, maahanmuuttajataustaisille, rikostaustaisille tai muusta syystä vaikeasti työllistyville työkalu, joka tukee ihmisen oman osaamisen näkyväksi tekemistä. Sosiaalisen validoinnin kautta osaaminen tehdään ensin näkyväksi ihmiselle itselleen, jonka jälkeen se on mahdollista jakaa uudenlaisella, kuvia (ja videota?) vahvasti hyödyntävällä tavalla. Työkalun avulla voidaan mahdollistaa työkokeilut ja nopeatkin työelämän tarpeet voidaan täyttää. Ihminen saa mahdollisuuden näyttää olemassa olevan osaamisensa ja sen tason, jolloin työllistyminen ja opintoihin poluttaminen helpottuu. Oman osaamisen näkyväksi tekeminen ei tarkoita vain koulu- ja kurssitodistuksia, vaan mahdollistuu vaikka ihmisellä ei olisi riittävää kielitaitoa tai muita mahdollisuuksia opintojen aloittamiseen alalla. Työllistyminen tukee ihmisten kotoutumista ja vahvistaa heidän rooliaan oman elämänsä asiantuntijoina. Koska työkalu upotetaan osaksi Veikkauksen tukemaa, käyttäjille maksutonta naytonpaikka.fi-palvelua, sen ylläpito hoituu myös tulevaisuudessa. Työkalun periaatteisiin kuuluu ajatus siitä, että ihminen omistaa oman elämänsä ja kuljettaa tietoa omasta elämästään itse. Ihmisen toimijuutta oman elämänsä parhaana asiantuntijana ryhdytään vahvistamaan heti ammattilaisen ja asiakkaan kohdatessa. Ideaa lähdetään työstämään tarjoamalla kumppaneiden kautta tuleville käyttäjäryhmille vahvasti osallisuuden mahdollisuuksia ja tilaisuuksia vaikuttaa kehitettävän digitaaliden työkalun sisältöihin. Lopuksi valmista työvälinettä testataan samoilla käyttäjäryhmillä. Kokeilun suunniteltu ajankohta on marraskuu 2018 - marraskuu 2019.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Suomen Setlementtiliitto ry/NäytönPaikka-nettipalvelusta vastaa kehittämissuunnittelija Miikkael Ringman. Yhteistyökumppanit: Loisto Setlementti ry:n työpajatoiminta, Työrasti Espoo(Espoon kaupunki), Metropolia AMK.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Asiakasryhmien tapaamisten järjestämiseen 1000 € ja tekniseen kehitystyöhön sekä koodaukseen 9000€. 6 kk x ammattikorkeakoulun mediatekniikan harjoittelijan palkka (1500€/kk, 2 tekijää = 9000€). Yhteensä 10000€.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

NäytönPaikka-palvelun ylläpito ja esittely kuuluvat Veikkauksen tukeman hankkeen piiriin, mutta kehittämisrahaa uuden työkalun luomiseen ei ole huomioitu. Loisto setlementin pajan ja Espoon Työrastin työn kautta tulevat asiakkuudet ja kohtaamiset kuuluvat perustyön piiriin.