Omaishoitoperheiden arjen apuun "talonmiespalvelut" | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Vapaaehtoistoiminta

516 katselukertaa

Kokeilu on luotu 08.11.2017

Marja Heikkinen, Oulun seudun omaishoitajat ry.

Omaishoitoperheiden arjen apuun "talonmiespalvelut"

Omaishoitoperheissä, sekä ikääntyvien kuin myös erityslapsiperheiden arjessa, on usein haasteita löytää aikaa peruskotiaskareille. Oulussa toimii useita eri tahoja, jossa järjestetään monikulttuurista toimintaa. Tämä toiminta yhdistäisi vapaaehtoistoiminnan, monikulttuurisen toiminnan sekä omaishoitajuuden, tuoden arjen konkreettista apua omaishoitoperheisiin.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Mahdollisuuden auttaa omaishoitoperheitä erilaisissa kotiaskareissa,joihin heillä ei oikein riitä aikaa esim. nurmikonleikkuu, lumenkolaus, pihanhoitotyöt. Tiedämme, että Oulussa on paljon maahanmuuttajataustaisia omaishoitoperheitä. Tämän tyyppinen vapaaehtoistoiminta, jossa on mukana maahanmuuttajia sekä turvapaikanhakijoita, voisi edesauttaa, että yhdistyksemme toimintaan hakeutuisi paremmin maahanmuttajataustaisia omaishoitoperheitä. Tämä idea toimisi ikäänkuin yhdistävänä tekijänä tälle kohderyhmälle.

Miten kokeilu toteutetaan?

Muodostaen erilaisia talonmiespalvelutiimejä, jossa vapaaehtoiset yhdessä käyvät auttamassa omaishoitoperheitä arjen askareissa. Talonmiespalvelutiimit yhdistävät monikulttuurisen toiminnan, vapaaehtoistoiminnan sekä omaishoitajuuden. Talonmiespalvelutiimeissä olisi kantasuomalaisia sekä maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita. Aloitus v. 2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Oulun seudun omaishoitajat ry yhdessä jonkin monikulttuurista toimintaa järjestävän tahon kanssa.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Oulun seudun omaishoitajat ry toteuttaa laadukasta vapaaehtoistoimintaa, johon löytyy tällä hetkellä koordinointi v. 2019 loppuun saakka.