Opiskelijat aktiivisemmin vapaaehtoistyöhön | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Vapaaehtoistoiminta

588 katselukertaa

Kokeilu on luotu 06.10.2017

Student Expertise Association

Opiskelijat aktiivisemmin vapaaehtoistyöhön

Haluamme motivoida opiskelijoita osallistumaan enemmän vapaaehtoistyöhön. Vapaaehtoistöissä opiskelijat saavat uusia kokemuksia ja kontakteja, sekä juurtuvat paremmin asuinpaikkakuntaansa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Vapaaehtoistyöllä on rajattomasti hyötyjä niin tekijälle, kuin kohteelle, kuin yhteiskunnallekin. Kuilu opintojen ja työelämän välillä on tällä hetkellä suuri - juuri valmistuneiden on usein vaikea aloittaa työnhaku, koska heiltä puuttuu kontakteja ja kokemusta. Vapaaehtoistöiden kautta opiskelijat löytävät uusia yhteisöjä, ja saavat kokemuksia, jotka auttavat työnhaussa. Erityisesti kansainväliset opiskelijat kaipaavat uusia tuttavuuksia Suomessa, joita he löytävät helposti vapaaehtoistöiden kautta. Kokeilussa olemme jo huomanneet opiskelijoiden mielenkiinnon vapaaehtoistyöhön - varsinkin kansainväliset opiskelijat kaipaavat mahdollisuuksia tehdä yhteiskunnallista hyvää Suomessa. Kokeilussa on jo tehty tarvittavat taustatyöt, ja luotu jatkolle hyvät mahdollisuudet.

Miten kokeilu toteutetaan?

Me teemme työtä korkeakoulujen kanssa, sekä kolmannen sektorin kanssa. Me etsimme sopivat vapaaehtoiset sopiviin töihin. Kannustamme opiskelijoita vapaaehtoistöihin, teemme siitä heille lähestyttävämpää ja autamme heitä löytämään juuri heitä kiinnostavan paikan. Järjestämme heille myös yleisen koulutuksen ja olemme jatkuvana tukena niin opiskelijoille kuin järjestöillekin. Meillä on jo alusta opiskelijoille ja vapaaehtoistyön järjestäjille (www.studentexpertise.fi), jolla opiskelijat voivat etsiä itselleen sopivan vapaaehtoistyön ja jolla järjestöt voivat etsiä itselleen sopivan vapaaehtoisen. Idea on ollut kokeilussa Jyväskylän yliopistolla vuonna 2017 ja otettu hyvin vastaan niin opiskelijoiden, järjestöjen kuin yliopiston henkilökunnan kannalta. Student Expertise Associationin toiminta on alkanut keväällä 2017, ja hanke on toiminnassa ainakin vuoden 2017 loppuun.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Student Expertise Associationin työntekijät Helena Lehti ja Vahan Alaverdyan.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeiluun on saatu 15000 euroa Jyväskylän yliopiston Student Life rahastolta.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kokeilussa tiimi on jo näyttänyt taitonsa johtaa tällaista projektia. Vahan Alaverdyanilla on kattava tausta järjestötöistä kolmannelta sektorilta, ja Helena Lehdellä on laajat tiedot vapaaehtoistöistä Jyväskylästä ja ylipäänsä Suomesta käytännön kokemuksen kautta.