Päästövapaat rakennuskoneet | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Täydennystä tiimiin
  • Rahoitusta

Kokeilun teemat

IlmastonmuutosIlmastoHiilijalanjälki
Kokeilu on luotu 22.09.2020

Päästövapaat rakennuskoneet

Tavoitteena on kehittää päästövapaa rakennuskone. Alkuvaiheessa prototyyppi. Kaupunkien tavoitteena täysin päästövapaa rakentaminen tulevaisuudessa. Tähän tarkoitukseen ei ole saatavilla vaatimuksia ja käytännön tarpeita täyttäviä työkoneita.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kaupunkien ja kuntien tavoitteena on täysin päästövapaa rakentaminen tulevaisuudessa. Usealla kaupungilla on tästä kirjatut tavoitteet vuosilukuineen. vrt. Helsinki.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilussa kootaan tiimi kehittämään koneen prototyyppi. Prototyyppi testataan käytännössä työmaaolosuhteissa. Osa työstä on olemassa olevien komponenttien hyödyntämistä ja yhteensovittamista. Toinen osa on uuden tekniikan kehittämistä.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

rakennuskonevalmistaja, kaupunki esim Helsinki. Teknisen alan yhteistyökumppaneita suunnitteluun liittyen.

Mikä on kokeilun budjetti?

Budjetti koostuu tiimin jäsenten työpanoksen kustannusten korvaamisesta. Mahdollisten osakokonaisuuksien prototyyppiosien valmistuskustannuksista. Mahdollisesti prototyyppikoneen "rungon" hankkimisesta.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimissä on tällä hetkellä vain yksi henkilö - minä. Osaaminen on käytännön Infra-rakentamisen tuotantokokemus joka luo pohjan päästövapaan koneen kehittämiselle. Tuotantokokemus antaa reunaehdon tuotannon suunnasta. Kokeilussa selvitetään tarkasti muut tekniset reunaehdot. Päästöttömästä rakentamisesta on jo kaupunkien toimesta päätökset. Päätöksiä ei voida toteuttaa mikäli vaatimuksia täyttäviä koneita ei ole. Kokeilu tehdään osa-aikaisesti muun yrittäjätoiminnan ohella.