Paikallisten tuottajien 1-2 viikon lähes 100%:nen satokausiruokalista | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

  • Rahoitusta

Kokeilun teemat

SatokausiajatteluVastuulliset ruokapalvelutElinkeinoelämäKestävä kehitys
Kokeilu on luotu 12.02.2021

Paikallisten tuottajien 1-2 viikon lähes 100%:nen satokausiruokalista

Noin viikon tai kahden ajan hankitaan elintarvikkeet/ruoka lähes 100%:sesti paikallisilta elintarviketuottajilta, jotka suunnittelevat yhteistyössä ruokapalvelun kanssa tarjonnan.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Paikallisten ruoan tuottajien yhteen hiileen puhaltamisen edistäminen. Samalla ruokapalvelu saa tietoa lähialueen elintarvikehuollon toimivuudesta ja vahvuudesta. Muodostuu käsitys siitä, miten pitkän ajan ja miten kattavasti lähes yksinomaan paikallistarjonnalla pystytään tarjoamaan ruokaa. Valmistuskeittiössä voidaan pitää henkilöstön kehitys/ virkistyspäiviä paikallisen viikon aikana.

Miten kokeilu toteutetaan?

1) Selvitys, markkinointi ja ilmoittautuminen halukkaaksi 2) Ruokalistan koonti yhteistyössä paikallistoimijoiden kanssa 3) Sopivan toteutuskohteen valinta 4) Keskustelut koulujen ja/tai päiväkotien rehtoreiden/johtajien kanssa sopivasta ajankohdasta ja kestosta 5) Toteutus 6) Toteutuksen arviointi

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Koulujen ja päiväkotien johto ja henkilöstö, koululaiset ja päiväkotilasten vanhemmat, paikallistuottajat, kaupungin poliittiset päättäjät, ruokapalvelun henkilöstö ja johto.

Mikä on kokeilun budjetti?

Budjetti koostuu pääosin koordinointi tehtävistä ja paikallisten tuotteiden ostoista. Kokeiluraha käytettäisiin esimerkiksi AMK- opiskelijan, koordinaattori, palkkakustannuksiin. 5000 €:lla saanee kaksi- kolme kuukautta työpanosta. Restonomi opiskelija voisi tehdä tästä paikallisruoan kattavuudesta huoltovarmuuden näkökulmasta opinnäytetyönsä.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Johto on jo hankkinut markkinatietoa paikallisista markkinoista. Hankinnat kustantaa kaupunki.

Ruokapalvelun koko ja toiminta-alue?

105 henkilöstöä, 15.000 asiakasta.

Motivaatio ja resurssit kehitysohjelmaan osallistumiseen?

Paikallisen ruoan hankinta on oman ruokapalvelun kilpailuetukysymys. Aluetalouden vahvistaminen on sekä kunnan, ruokapalvelun ja huoltovarmuuden kannalta elinvoimakysymys, johon kannattaa panostaa. Resurssia ko. kokeilu vaatii varsin niukasti, johdon sitoutumista ja opiskelijan ohjaustaitoja sen sijaan.