Paloturvallisempi sauna | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Sauna

568 katselukertaa

Kokeilu on luotu 28.10.2018

Paloturvallisempi sauna

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Suomessa syttyy vuosittain n. 400 saunapaloa, joista 2/3 syttyy sähkösaunassa. Useat syttymissyyt johtuvat ihmisen omasta toiminnasta, kuten pyykkien jättämisestä/unohtamisesta kiukaan läheisyyteen, yläpuolelle tai jopa päälle kuivumaan. Sähkökiukaiden osalta tähän olisi olemassa ratkaisu.

Miten kokeilu toteutetaan?

Ratkaisu on lähetin-/vastaanotinsensorit kiukaan yläpuoliselle osuudelle. Lähetinsensorit lähettävät laser-/infrapunavaloa vastaanottosensoreille, ja kappaleen (kiukaan päällä roikkuva vaate) estäessä kyseisen valon pääsyn vastaanottosensorille, kiuas sammuttaa itsensä. Sensorit tulisi asentaa kiukaan viereiseen seinään ja tätä vastakkaiseen seinään. On huomioitava todennäköinen liikkuminen ja veden heitto näiden sensoreiden välillä, ja siksi asetusajaksi poiskytkemiselle tulisi olla joitain sekunteja. Kiuas kytkeytyy takaisin päälle, kun kappale sensoreiden väliltä poistetaan. Kiuas ei myöskään mene päälle, jos sensoreiden välillä on valmiiksi jokin este. Myös kiuas itsessään voisi olla eräänlainen sensori. Kiuas sammuu/ei syty, jos se on kosketuksissa jonkin esineen kanssa (esim. vaate jätetty lojumaan kiukaan päälle).