Palveluasumisen digitalisaation pilotointiympäristö, KIRA-digi kokeiluhanke | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

AikuisetAmmattikorkeakouluHoivaIkäihmisetVammaisetOmaishoitoTekoälyTeknologiaLiiketoimintamallitPalvelutaloKokeilutTuotesuunnitteluOpen dataToimintamalliIot (esineiden internet)Virtual realityArjenhallintaAsuminenAutomaatio

727 katselukertaa

Kokeilu on luotu 27.11.2018

Metropolia ammattikorkeakoulu, Lauri Heikkinen, Harri Hahkala, Toini Harra, Leila Lintula

Palveluasumisen digitalisaation pilotointiympäristö, KIRA-digi kokeiluhanke

Hankeessa toteutettiin palveluasumisen digitalisaation pilotointiympäristö, jossa eri toimijat voivat testata ja pilotoida omia, digitaalisia ratkaisujaan ja niiden toimintaa osana palveluasumisen ja mielekkään kotona asumisen ympäristöä. https://www.metropolia.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-innovaatiot/hankkeet/kira-digi/ https://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/TK/Julkaisut/pdf/AATOS_21_2018_harra_lintula.pdf http://www.kiradigi.fi/kokeiluhankkeet/kokeiluhankkeet/palveluasumisen-uusien-teknologioiden-kokeiluymparisto.html http://www.kiradigi.fi/etusivu.html https://6aika.fi/uusi-hippa-hanke-kehittaa-alykasta-palveluasumista/

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilu saavutti tavoitteensa digitaalisen tiedon analysoinnissa, tiedon siirrossa ja yhdistelyssä sekä siirrettävän pilotointikodin rakentamisessa. Pilotointiympäristöä ei vielä voitu sijoittaa lopulliseen sijaintipaikkaan Metropolian Myllypuron kampuksen rakentamisen ja Metropolian muuton viivästymisen takia.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeilussa opittiin analysoimaan palveluasumisen ja mielekkään kotona asumisen tarpeita ja peilaamaan teknologisia ratkaisuja tarpeisiin. Käyttäjäselvityksien tulokset ja johtopäätökset on koottu projektissa erilliseen julkaisuun, Käyttäjälähtöisyys älykkään palveluasumisen kehittämisessä, (Harra, T., Lintula, L.,2018). Projektissa luotiin myös ympäristö erilaisia asumista ja asumisen palveluja helpottavien digitaalisten ratkaisujen pilotointiin ja testaukseen. Projekti eteni ketterästi erilaisten testausten ja pilotointien kautta, jolloin hankkeen keston aikana havaitut muutostarpeet mm. teknologiaan voitiin viedä lopulliseen pilotointiympäristöön.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Pilotointiympäristön avulla voidaan tuottaa uudenlaista palvelutarjontaa, joita ovat mm. käytettävyystestaus, ratkaisujen integrointi, käyttäjätarveselvitykset, uusien ratkaisukokonaisuuksien innovointi. Toimintatapoina ovat tuote- ja palveluinnovaatioiden kehittäminen yhteiskehittelyn ja palvelumuotoilun keinoin. Hankkeen tuloksena syntynyttä toimintamallia ja pilotointiympäristöä hyödynnetään myös laajasti EU:n aluekehitysrahaston rahoituksella elokuussa 2018 käynnistyneessä 6Aika - kokonaisuuteen kuuluvassa HIPPA - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hankkeessa. HIPPA - hanke on Metropolian koordinoima ja sen muut osapuolet ovat Helsingin kaupunki, Oulun kaupunki, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Hankkeen valmistelussa on hyödynnetty pilotointiympäristöhankkeen tuottamia tuloksia. Tavoitteena on kehittää 6Aika-kaupungeissa yritysten käyttäjälähtöistä tuote- ja palvelukehitystä älykkään palveluasumisen ja kotona asumisen edistämiseksi. Hipassa kehitetään alueellisia käyttäjälähtöisen yhteiskehittämisen malleja, luodaan älykkäiden tuotteiden ja palvelujen digitaalisia, vakioituja ja autenttiset testausmalleja sekä kaupallistamisen ja markkinoinnin tukimalleja yrityksille. Tuloksena tavoitellaan merkittävää teknologian ja palvelutoiminnan kehittämistä älykään palveluasumisen sektorilla.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

27.11.2018

Lisää tietoa hankkeesta löydät sen kotisivuilta .

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit