Pantix - panttikokeilu | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

Hiilijalanjälki

1446 katselukertaa

Kokeilu on luotu 06.03.2019

J. Kohvakka & L. Lehtinen

Pantix - panttikokeilu

Panttijärjestelmän uusiin ratkaisumalleihin tähtäävä kokeilu

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kasvava materiaalin kulutus on suuri ongelma yhteiskunnassamme. Resurssiviisaudella ja kiertotaloudella pyritään vähentämään neitseellisen materiaalin kulutusta, tuottamaan mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä sekä mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään materiaalien sivuvirtoja tai käytön jälkeen kiertoon palaavia materiaaleja. Voidaanko panttijärjestelmää laajentaa koskemaan vielä uusia pakkaustyyppejä ja tyypillisimpiä kertakäyttöastioita ja jos voidaan niin millä edellytyksin?

Miten kokeilu toteutetaan?

Mikäli panttijärjestelmää pystytään laajentamaan muihin uusiin astiaratkaisuihin ja ottamaan malli käyttöön, voimme merkittävästi vähentää kertakäyttöastioiden käyttöä. Hankkeessa demotaan pantillisten astiaratkaisujen käyttöä sekä suunnitellaan uusia toimintamalleja materiaalin kulutuksen minimoimiseksi panttijärjestelmän laajentamisen avulla. Hankkeessa valitaan muutama kertakäyttöastia- tai pakkaustyyppi ja rakennetaan demo yhteistyökumppaneiden avulla. Yhteistyökumppaneiksi on kaavailtu esimerkiksi Ruohonjuurta, R-kioskia ja K-ryhmää. Testauksen perusteella mallia pyritään kehittämään sellaiseksi, että se voidaan ottaa laajemmin käyttöön kansallisesti. Touko-joulukuu

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Johanna Kohvakka hoitaa pääsääntöisesti käytännön toteutuksen ja materiaalitekniikan yliopettaja Liisa Lehtinen konsultoi tarpeen mukaan

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

10.000 eur. Tämä tarvitaan tiimin palkkoihin, astioihin, viivakoodijärjestelmän luomiseen, astioiden logistiikan ja puhdistamisen järjestämiseen. Hanke sai rahoituksena Ruohonjuuren 5.000 euron palkinnon.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimin jäsenillä on usean vuoden kokemus työskentelystä materiaalitekniikan ja erityisesti muovin parissa. J. Kohvakka on työskennellyt pitkään erilaisissa kiertotaloushankkeissa ja L. Lehtinen on Turun AMK:n materiaalitekniikan yliopettaja. Heidän vuosi sitten julkaisemaansa blogiin "Hyvä, paha muovi"perustuva samanniminen kirja ilmestyy toukokuussa Minerva Kustannukselta.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Tähän mennessä hanke on saavuttanut sille asetetut tavoitteet oikeastaan yli odotusten. Ennen kokeilua päällimmäinen ajatus oli, että voiko tämä oikeasti toimia, koska jos voi, niin miksi tätä ei ole toteutettu aiemmin. Panttijärjestelmässä toiminta-ajatus on hyvin yksinkertainen, mutta haasteita kohtaa astioiden mallin, logistiikan ja vaikkapa hinnoittelun saralla. Myös asiakkaiden viitseliäisyydestä homma on paljon kiinni. Yleisöpalautteesta päätellen uudistus oli tervetullut. Moni potee huonoa omaatuntoa kertakäyttöastioita käyttäessään. Yhteistyökumppanit eivät oikeastaan toteutuneet lainkaan siten kuin suunniteltiin ennakkoon, mutta hienoa ja innostuneet kumppanit saatiin mukaan, jotka ovat myös halukkaita panostamaan jatkossa rahallisesti hankkeen edistämiseen.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Tähän mennessä on opittu, että panttijärjestelmän laajentamiselle on tilausta. Asiakkaiden (etenkin naisten, jotka perinteisesti ovat ympäristötietoisempia) palaute oli todella innostunutta. Panttijärjestelmän laajentaminen on myös mahdollista, ja tämä on myös kokeilun keskeisin oppi. Esimerkiksi logistiikka ei ole ehkä helpoin järjestää, mutta palvelua joka tapauksessa tarvitsee harvemmin kuin esim. kaupunkipyörille. Voisimme mahdollisesti tiedustella kaupunkipyöriä tai sähköpotkulautoja tasaavilta firmoilta tarjousta. Vinkkinä kokeilijoille sanoisin, että jos ne yhteistyökumppanuudet joita on suunnitellut eivät vaikuta onnistuvan, kannattaa rohkeasti ottaa yhteyttä uusiin, sillä todennäköisesti kulman takana odottaa uusia hienoja kumppaneita.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilua skaalataan ottamalla mukaan useita toimipisteitä, joiden välinen astioiden logistiikka järjestetään. Tarjousta logistiikan järjestämisestä on pyydetty mm. sähköpotkulautojen logistiikasta vastaavilta tahoilta. Jatkohankkeen puitteissa toteutetaan seuraavan toimenpiteet: Suunnitellaan yhtenäinen astiasarja, johon panttimerkintä on painettu valmiiksi, jotta se ei kulu pois pesussa, kuten tarralle käy pidemmän päälle. Otetaan käyttöön useita palautuspisteitä ympäri kaupunkia, jotka ovat merkitty tarralla, jonka perusteella asiakas tietää, että tänne astian voi palauttaa - ammattigraafikkomme toteuttaa tarran suunnittelun. Luodaan "hälytysjärjestelmä", jossa astioiden määrää tasataan tarvittavin väliajoin, jotta ne eivät pääse yhdestä paikasta loppumaan ja toisessa niitä on liikaakin. Luodaan logistiikkajärjestelmä, jolla astiat tasataan hälytysjärjestelmän siitä ilmoittaessa ja kilpailutetaan logistiikkatoimijat. Ensimmäiset usean toimipisteen väliset kokeilut aloitetaan 23.9 Ravintola Factoryn toimipisteissä. Kokeilu toteutetaan marraskuun loppuun mennessä. Alustava budjetti: suunnittelu 4000 eur, logistiikka 1000 eur, tarrat 500 eur, palkat 4500 eur

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

15.11.2019

Merien roskaantuminen ja etenkin valtava muovi- ja mikromuoviongelma ovat nousseet viime vuosina voimakkaasti esille ja ihmisten tahtotila asiaan puuttumiseksi on ilmeinen. Etenkin kertakäyttöiset ruokailuvälineet ja ruoka- ja juomapakkaukset ovat merkittäviä mereen ja luontoon päätyviä roskia. Jopa EU on linjannut, että kertakäyttötuotteista käyttöä on vähennettävä.

Suomalainen panttipullojärjestelmä on oiva esimerkki siitä, miten pienikin rahasumma motivoi palauttamaan pakkauksen ja materiaali saadaan hyötykäyttöön. Pullojen palautusprosentti on Suomessa yli 90%. Panttijärjestelmää on hiljattain jo laajennettu koskemaan mehupakkauksia. Pantix-hanke perehtyy mahdollisuuksiin laajentaa pullonpalautusjärjestelmää vielä uusiin tuotteisiin, sekä pakkauksiin että kertakäyttöastioihin. Kiertotalouden ihanne on materiaalien kiertäminen suljetussa kierrossa eli samaa tuotetta käytetään uudestaan. Tavallisessa muovinkeräysjärjestelmässä, joka sekin Suomessa nyt laajenee, ei voida taata eriteltävän muovin laatua, mutta panttijärjestelmä takaa laadun paremmin.

Hankkeessa demotaan pantillisten astiaratkaisujen käyttöä sekä suunnitellaan uusia toimintamalleja materiaalin kulutuksen minimoimiseksi panttijärjestelmän laajentamisen avulla. Hankkeessa valitaan muutama astia- tai pakkaustyyppi ja rakennetaan demo yhteistyökumppaneiden avulla. Testauksen perusteella mallia pyritään kehittämään sellaiseksi, että se voidaan ottaa laajemmin käyttöön kansallisesti. Sen käyttöönottoa pyritään edistämään myös kansainvälisellä tasolla.


Tähän mennessä hankkeessa tehdyt toimenpiteet:


Huhtikuu - Sunnittelupalaveri, yhteistyökumppaneiden kartoitus ja kontaktointi.

Toukokuu - Yhteistyökumppanuuksista sopiminen ja aikataulu. Kokeilussa käytettävien astioiden/pakkausten valinta.

Kesäkuu - Kokeilu aloitettu Cafetoria Roasteryn ja Puutarhakeskus Sofianlehdon kanssa. Pari muuta yhteistyökumppanuutta vielä neuvotteluissa.

Heinäkuu - Kokeilujen toteutus jatkuu, kokeilun arviointi.

Elokuu - Ravintola Factoryn kokeilu. Kokeilujen palaute ja tarvittaessa muutokset toiminnassa.


CASE: Cafetoria Roastery


Jatkossa Cafetoria Roasteryn irtopapuja voi ostaa metallipurkeissa. Isot peltiastiat toimivat yritysasiakkaiden välisessä kaupassa.

Tarrat voisivat olla suurempia ja niiden liiman tulisi olla kestävämpää. Ensimmäinen tarran versio kesti vain yhden pesukerran. Tilasimme tämän jälkeen uudet, suuremmat pesunkestävät tarrat.
Cafetoria Roasteryssä kokeilu jatkui heinäkuussa takeaway-kahvikuppeihin liittyvällä kokeilulla. Asiakas sai Sagaformin tyylikkään pantillisen kestomukin 5 euron hintaan. Tuote kävi kaupaksi liiankin hyvin. Ongelmaksi tuli se, että mukit eivät juurikaan palautuneet kauppaan vaan asiakkaat pitivät mukit itsellään. Iso osa näistä asiakkaista toki piti mukia aina mukanaan ja osti siihen uudenkin kahvin, mutta palautumisprosentti jäi huonoksi. Syynä arveltiin mukin edullinen hinta sen laatuun nähden. Kokeilua jatkettiin 10 euron pantilla. Kokeilu oli tykätty asiakkaiden keskuudessa ja tässä on selkeä potentiaali laajentaa kahviketjujen väliseksikin toiminnaksi, kunhan kuppien tasaustoimitukset saadaan organisoitua.

CASE: Puutarhakeskus Sofianlehto


Puutarhakeskus Sofianlehto otti käyttöön PANTIX-tarroitetut pantilliset kukkaruukut. Isojen ruukkujen pantin arvo on 10 eur ja pienten 0,20 eur - 0,50 eur ruukun koosta riippuen. Jo aiemmin osa asiakkaista oli palauttanut ruukkuja uusiokäyttöön, mutta tämän järjestelmän myötä palautumisesta tulee tehokkaampaa. Ruukkujen hyvä desinfioiminen on tärkeää ja tämä onnistuu puutarhakeskuksen toimesta.   

Puutarhakeskuksen omistajan kanssa pohdittiin mahdollisia erilaisia esiintulevia haasteita. Näitä ovat esimerkiksi käteisen käytön hankaluus panttisumman palautuksessa, koska summa on pieni, tarran mahdollinen irtoaminen sateessa (koska ruukut ulkona), mahdolliset asiakkaat jotka eivät halua osallistua, esim koska asuvat kaukana tai antavat kukan lahjaksi. Kokeilun aikana kerätään jatkuvaa asiakaspalautetta. Kokeilun aluksi tehty postaus Käpylän alueella sai tuhatkertaisen somehuomion verrattuna puutarhakeskuksen FB-tykkäysten määrään. Ideasta oltiin valtavan innostuneita.

Asiakkaita tiedotetaan myös myymälään asetetulla kyltillä. Kokeilun aloituspäivänä haastattelimme ensimmäistä asiakasta. Tämä oli iloinen ja innoissaan kokeilusta, sillä oli yrittänyt itse uusiokäyttää ruukkuja, mutta niitä vain kertyi liikaa. CASE: Factory

Ravintolaketju Factory tuli kumppaniksemme kokeilemaan ja kehittämään pantillista takeaway-astiaa salaatille. Kokeilu toteutettiin vasta elokuussa, sillä ensimmäinen yhteistyökumppani siirsi aloitusta ja lopulta vetäytyi viime hetkillä. Olimme saaneet Orthexilta lahjoituksena kokeilua varten astiat, mutta ne olivat Factoryn tarpeisiin liian suuret ja malli ei sopinut ruokailuun. Uusi tapaaminen Orthexin kanssa saatiin järjestettyä elokuun toiselle viikolle ja saimme uudet astiat. Kokeilu toteutetaan valittujen kanta-asiakkaiden keskuudessa yhdessä pisteessä ensialkuun. 

Orthexin toimitusjohtajan kanssa keskusteltu mahdollisuuksista oman astiasarjan valmistamiseksi. Todennäköisesti yksi syy miksi takeaway-astioiden panttijärjestelmää ei ole toteutettu on oikeanlaisen astiaston puuttuminen. Vaatimukset ovat: kevyt, tiivis, kapea, jotta mahtuu laukkuun kuljetuksen ajaksi, eikä kaunis ulkonäkökään olisi pahitteeksi. Toinen kehityskohde on logistiikkajärjestelmän kehittäminen toimipisteiden välillä astioiden tasaamiseksi. Tässä voisi mahdollisesti hyödyntää kaupunkifillareita tai sähköpotkulautoja tasaavia firmoja.Mihin rahoitusta haetaan?

-Oma kehitettävä astiamallisto, jossa painettuna PANTIX-logo, jolloin ei olisi vaaraa tarran hankautumiselle pesun yhteydessä. Astioiden hankintahinta olisi myös hyvä saada alas, sillä aina on vaarana, että pantillinen astia ei palaudukaan takaisin. Omalla logolla varustetun mukin minimitilausmäärä on 3000 kpl, joten se soveltuisi hyvin jatkohankkeeksi, jolloin kokeilua voisi laajentaa muihinkin kahviloihin.

-Keskustelut Orthexin kanssa oman takeaway-astiamalliston suunnittelemiseksi olivat lupaavat ja selvittelemme kuinka paljon uuden astiamuotin painaminen maksaa.

-Jatkorahoituksella voisimme testata myös logistiikkajärjestelmää astiatasapainon säilyttämiseksi. Jonkinlainen hälytysjärjestelmä olisi yksi vaihtoehto eli ravintola tilaisi uusia astioita, kun astioita on x määrä jäljellä. Tasaustoimitus hoitaisi logistiikan ravintoloiden välillä.

-Puutarhakeskus Sofianlehto vinkkasi, että yksi mahdollinen jatkokehityskohde olisivat myös kukkalavat toimittajilta. Ne kestäisivät helposti kymmeniä ja kymmeniä käyttökertoja, mutta ovat nyt kertakäyttötavaraa, ks kuva alla. 
JATKORAHOITUS


Myönnetyn jatkorahoituksen turvin kokeilua laajennettiin ja logistiikan järjestämistä toimipisteiden välillä testattiin. Mukaan tuli uusia ravintoloita ja kahviloita.

Sagaformin kestomukit teetettiin kiinteällä painatuksella, jolloin tarran hankautuminen pois tehokkaassa ammattilaistason astianpesukoneissa ei ollut enää mahdollista. Kestomukin hinta vakiintui 10 euroon; jonkin verran havaittiin edelleen ilmiötä, että asiakkaat eivät halunneet palauttaa mukia, koska se oli niin laadukas ja edullinen, mutta toisaalta jos he käyttivät astiaa korvaamaan kertakäyttöastiat, ei tämä ole ongelma. Myöskin muki, kuten kaikki muutkin tuotteet on nyt hinnoiteltu niin, että myyjälle jää astiasta pieni kate, mikäli asiakas ei palauta tuotetta. Myös ennakkoon pelätty riski siitä, että rahojen palautus osoittautuu ongelmaksi, ei toteutunut, sillä yleisin astian käyttötapa oli se, että astia palautetaan ja samalla otetaan puhdas astia mukaan.

Suunnittelutoimisto Pentagon suunnitteli takeaway-astioille tyylikkään astiasarjan. Mallisto on suunniteltu siten, että se sopii hyvin laukkuun, on tiivis ja astiat sopivat sisäkkäin. Malliston kanteen tulee kiinteä panttilogo, jolloin vältytään mahdolliselta tarran poiskulumiselta. Neuvotteluissa Orthexin kanssa selvisi, että astiamallistoa varten teetettävien muottien valmistus on hyvin kallista, joten tätä varten tarvitaan lisärahoitusta. Tämän kokeilun puitteissa toimimme siis Orthexin eväsrasioiden varassa. Ne toimivat myös hyvin tässä tarkoituksessa, mutta panttijärjestelmän laajentamiseksi olisi tärkeää saada oma astiamallisto.

Kokeilun aikana Pantix-nimestä luovuttiin ja nimikilpailun tuloksena uudeksi nimeksi valittiin CirclePack. Myös logo täten uusittiin. Yhteistyöyrityksille suunniteltiin kumppanuudesta kertova tarra.

Mukana olevat ravintolat ja kahvilat ovat: ravintola Factory Keilaranta ja ravintola Factory Salmisaari, Cafetoria Roastery, ravintola Onda sekä IPI Kulmakuppila. Neuvotteluja käydään myös muiden toimijoiden saamiseksi mukaan.

Kokeilu kiinnosti myös lehdistöä:

https://yle.fi/uutiset/3-11039326

https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/panttijarjestelmaa-yritetaan-laajentaa-pulloista-kertakayttoastioihin-378519


Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit