Patteriviilennysratkaisun kehittäminen | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta

Kokeilun teemat

YmpäristöAsuminenIlmastonmuutosUusiutuva energiaKestävä kehitysHiilijalanjälki

477 katselukertaa

Kokeilu on luotu 07.03.2023

CoolDownCrew

Patteriviilennysratkaisun kehittäminen

Kaupunkien keskustojen kerrostaloasuntojen kesäajan lämpötilat ovat nykypäivänä nousseet sietämättömiksi tehden asumisen lähes mahdottomaksi. Kerrostaloasunnoissa on tukalaa asua ja viilennysratkaisuja ei ole tarjolla. Ilmalämpöpumpuista on ruvettu hakemaan vastausta näiden lämpötilojen hillitsemiseen, mutta se ei ole ympäristönkannalta eikä myöskään kiinteistöjen arkkitehtuurin kannalta pitkäjänteinen ratkaisu. Patteriviilennysratkaisun ideana on kehittää kiinteistöihin keskitetty viilennysratkaisu, jolla voitaisiin leikata edes osa huoneistojen ylilämpöongelmasta. Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on testata eri prototyyppejä lisälaitteista, joilla voidaan tehostaa tavallisten pattereiden toimintaa viilennyksen tuottamiseksi testikohteessa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Lämmityspattereita on käytetty ja tullaan käyttämään rakennusten lämmityksessä. Vesikiertoisena lämmönjakotapana patterit mahdollistavat energiatehokkaat lämmitysratkaisut. Välttääksemme energiatehottomat viilennysratkaisut on etsittävä vaihtoehtoja. Pattereiden hyödyntäminen viilennyksen jakoon voisi olla yksi mahdollinen ratkaisu nousevaan ongelmaan.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilussa on tarkoitus rakentaa testiasema eri mallisilla vakio pattereilla, sekä rakentaa näiden ympärillä lisälaitteistot, millä voidaan pattereiden tehoa parantaa viilennyksen jaossa. Ilman ilmankiertoa lisääviä lisälaitteistoja ei pattereista saada tehoa. Laitteisto on tarkoitus asentaa kerrostaloasuntoon, jossa seurataan laitteiston tehoa kesäaikana ylilämmön torjumisessa. Kesäajan lämpötilat seurataan, mitataan ja raportoidaan. Testi suoritetaan useina lyhyinä 4-8 tunnin testijaksoina kuumina kesäpäivinä eri vuorokaudenaikoina.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa CoolDownCrew. Lisäksi kokeiluun osallistuu ulkopuolinen kerrostaloasunnon omistaja, jossa kokeilu toteutetaan. Kokeilun tuloksien läpikäymiseen etsitään korkeakoulutaho, jossa tarjotaan päättötyömahdollisuutta testin tulosten seurannan sekä raportoinnin osalta jollekin opiskelijalle.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilussa hankitaan testilaitteiston komponentit, rakennetaan siirrettävä testausasema, hankitaan mittauslaitteet sekä tehdään itse mittaus. Lisäksi hankkeessa hankitaan ja rakennetaan lisälaitteistot pattereiden tehon parantamiseksi. Budjetti hankkeelle arviolta 10 000€. Opinnäytetyön tekijälle palkkio hankkeen raportoinnin ja tulosten yhteenvedon osalta 1000€. Hankkeen maksaa yritys ja tukirahoitusta haetaan nimenomaan yrityksen kuluihin sekä opinnäytetyöntekijälle palkkioksi.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Yritys keskittyy viilennyslaitteiden valmistamiseen sekä niiden myyntiin ja asennukseen. Työntekijä ja yrittäjä pystyvät käyttämään aikaa hankkeeseen muutaman viikon. Lisäksi testiasunnon omistaja on sitoutunut käyttämään aikaa testaukseen ja luvannut asunnon testikäyttöön. Rahoitus on yrityksen omaa tulorahoitusta.