Pelillistämällä saaristoluonnon monimuotoisuuden avuksi | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

  • Rahoitusta

Kokeilun teemat

YmpäristöLuontoKasvatus

2272 katselukertaa

Kokeilu on luotu 22.11.2021

Saaristomeren luontokoulu / Suomen Saaristovaraus Oy

Pelillistämällä saaristoluonnon monimuotoisuuden avuksi

Tietoa lisäämällä voimme edesauttaa saaristoluonnon suojelua. Tiedon omaksumista voimme edesauttaa erilaisilla peleillä. Tavoitteena on luoda pilottina eri tyyppisiä pelejä ja selvittää pelien jatkokehitysmahdollisuuksia. Pelejä suunnitellaan peruskouluikäisille sekä yhdessä että yksin pelattaviksi. Sekä seurapeliksi yhdessä aikuisten kanssa pelattavaksi. Selvitämme digitaalisten pelien kehittämistä opetustarkoitukseen valmiita sovelluksia hyväksi käyttäen. Kokeilusta saatua kokemusta voimme käyttää avuksi jatkotoimia varten.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Pelien avulla voidaan tehdä oppimisprosessista mielenkiintoisempaa ja monipuolistaa opetusta. Luonnon monimuotoisuus ja siihen liittyvät uhkat voidaan pelien avulla tehdä helpommin ymmärrettäviksi. Pelien avulla voidaan lähestyä asiaa positiivisesti ja ratkaisukeskeisesti ja samalla vähentää uhkiin liittyvää ahdistusta. Pelit ovat lapsille ja nuorille tuttuja, mutta luonnon monimuotoisuuteen ja varsinkaan saaristoluontoon liittyviä pelejä ei juurikaan ole ennestään.

Miten kokeilu toteutetaan?

Tavoitteena on toteuttaa 2-3 erilaista peliä, joista yksi on seurapeli perheille ja loput peruskouluikäisille. Testaamme eri pelien toimivuutta ja opimme prosessin kuluessa miten pelejä kannattaa toteuttaa. Pelien avulla opitaan saaristoluonnosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Pelaaja voi valinnoillaan edistää luonnon hyvinvointia ja löytää ratkaisuja eri ongelmiin. Kokeilu aloitetaan peli-ideoiden valitsemisella kehittelyyn ja kokoamalla työryhmä, joka antaa näkökulmia peli-ideoihin ja kehittämiseen. Työryhmään valitaan edustajia pelien kohderyhmistä, ympäristöpedagogi ja Saaristomeren luontokoulun edustaja. Pelien suunnittelemiseen menee aikaa 2-3 kk. Testivaihe on 2 viikkoa. Pelien testaajana toimii kohderyhmä eli koululaiset. Kokeiluun käytettävä aika on n 3 kk.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Saaristomeren luontokoulu on kokeilun alulle panija ja vetovastuussa. Yhteistyökumppanina Saaristomeren biosfäärialue, referenssiryhmänä ja testaajana peruskoululuokka esim. Kemiönsaarelta tai Nauvosta.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Avustus käytettäisiin palkkoihin, palkkioihin, matkakuluihin, mahdollisiin lisensseihin, tila- ja välinevuokriin. Budjetti on n. 10.000 €, josta avustuksen osuus olisi 7000€.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Saaristomeren luontokoululla on osaamista ja tuntemusta saaristoluonnosta ja ympäristöpedagogiasta. Olemme järjestäneet leirikouluja saaristossa yli 20 vuoden ajan ja olemme itse suunnitelleet erilaisia opetusohjelmia tähän tarkoitukseen. Ohjelmien teemana on saaristoluonto, ilmastonmuutos, Itämeri, saaristokulttuuri, yhteistoiminta, retkeilytaito jne. Tällä rahoitushaulla haluamme ottaa käyttöön pelit ympäristökasvatuksen metodina. Kokeiluun on avustuksen lisäksi käytettävissä on omaa rahoitusta.

Kuinka avoimesti kehitettävästä ratkaisusta voidaan raportoida?

Ratkaisuista voidaan kertoa avoimesti.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilun tavoitteena oli kehittää pelejä, joiden avulla mielenkiintoisella tavalla voidaan kertoa saariston luonnosta, sen monimuotoisuudesta ja haasteista kohderyhmänä lapset ja nuoret. Keskityimme suunnittelemaan lautapeliä pitäen samalla mielessä, kuinka samaa materiaalia voitaisiin käyttää muun tyyppisiin peleihin. Lautapelistä on tehty prototyyppi sekä saatu tietoa jatkotoimia varten. Pelien määrä karsiutui kokeilun aikana, mutta idea kristallisoitui sekä saatiin runsain määrin tietoa pelien kehittämisen jatkotoimille.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Jo kokeilun ideointivaiheessa pitäisi osata ottaa huomioon kuinka se skaalautuu. Saimme toki erittäin hyvät eväät hankkeen aikana sen miettimiseen. Kokeilun aikataulu on todella nopea. Se aiheuttaa haasteita, kun toteuttaa luovaa prosessia ja pitää arvioida sen toimivuutta matkan varrella. Kokeilun aikana opittiin myös toisilta kokeilijoilta ja saatiin verkostoitua. Ymmärrämme nyt, että lautapelin suunnitteleminen vaatii enemmän strategista ajattelua kuin esim. muistipelin tai tietovisan ja olisi ollut helpompi aloittaa niistä. Mutta lautapeli tarjoaa toisaalta monipuolisemman mahdollisuuden viedä pelaajat eri luontotyyppien ääreen aina merenpohjasta taivaalle. Ja kun tavoittelemme pelaajaa kiehtovaa tulosta, on lautapeli hyvä valinta. Pelin kiinnostavuus on avaintekijä myös jatkokehitystä ajatellen. Peli-idea skaalautuu eri tyyppisiksi peleiksi, jotka tukevat samaa tavoitetta, ympäristökasvatusta ja tiedon jakamista luonnon monimuotoisuudesta ja luontokadosta.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Lautapelin viimeistelyyn ja monistamiseen tarvittaisiin taho, joka voi investoida siihen ja saisi sen jakeluun. Pelin lopullinen toteutus sovittaisiin tuo tahon kanssa. Aion etsiä kontakteja ja esitellä peliä. Jatkamme peli-idean soveltamista toisen tyyppisiin peleihin. Mielessämme on ulkona luonnossa pelattava versio.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

01.02.2022

Hanke käyntiin - mietintämyssy korville9.12. oli Itämerihaasteen neljän kokeilun Kick-off-webinaari. 


Saimme tutustua mukana oleviin hankkeisiin ja saimme Ilari Sääksjärven esityksestä hyödyllistä tietoa saariston luonnon monimuotoisuudesta ja luontokadosta.


Luontokato herättää monenlaisia tunteita ja tuo intoa miettiä keinoja toimia sitä vastaan. Itämerihaasten kokeilussa mukana toimiminen on meille uutta ja lisää viisautta tarvitaan. 


Siksi laitankin tähän kuvan hiiripöllöstä, joka tähysteli Vänöllä lampolan vieressä. Kokeilu on myös erittäin innostava tilaisuus testata peli-ideoita. 


Teinkin heti muistipelin omista luontokuvistani. Hiiripöllö on siinä mukana. Muistipeliin haluaisin kuitenkin lisätä tietoa ja tarinaa mukana olevista lajeista. Sitä siis kehitetään.


Mutta muistipeli ei ollut kokeilun pääidea. Siihen palaan myöhempänä


Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit
01.02.2022

Kokeilusta tiedottamistaLähdettiin sitten tiedottamaan kokeilusta maailmalle. 13.12.2021 tehtiin sitä varten video. 


Tahtotila on olemassa, mutta paljon mitään konkreettista ei vielä tässä kohtaa näytettävissä.


Paitsi ihanainen saaristo taustalla, jonka takia kaikki tämä tehdään.


Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit
01.02.2022

MuistikorttipeliTässä on muistikorttipeli, jonka teetin omista luontokuvistani. Pelissä on 24 erilaista kuvaa eli 48 yhteensä.


Peliä voisi parannella lisäämällä lajien nimet kuvaan. Pakkaukseen voisi taitella erillisen lehden, jossa on tietoa eri lajeista.


Kuviin valittaisiin lajeja, jotka ovat suojelun tarpeessa. Lisälehdellä kerrottaisiin niiden elinoloista ja selviymisedellytyksistä. 


Kuulisin mielelläni muitakin kehittelyideoita!


Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit
01.02.2022

Sparrausta ja skaalaustaTässä on kuva Vänön mistelistä, koska vietimme myös joulua kokeilujen välissä. 


Ja mistelihän liittyy jouluun. Peli-ideat kehittyvät ja kypsyvät myös puuroa keitellessä. 


Sparraus-webinaari 21.1. antoi uutta tietoa ja ajateltavaa. Nyt työn alla on lautapeli, jossa onkin monta seikkaa huomioitavana. 


Päivän esitys kokeilun skaalautuvuudesta toi asiaan vielä uuden ulottuvuuden. 


Mutta fokus täytyy pitää tavoitteessa: Pelin tarkoitus on auttaa saaristoluontoa säilyttämään monimuotoisuutensa.


Lisäämällä tietoa asiasta niin, että se kiinnostaa ja innostaa. Kohderyhmä lapset ja heidän perheensä. 


On mietittävä visuaalisuutta. Pelin kulkua. Mikä tekee siitä jännittävän? Ensin tehdään prototyyppi, mutta kuinka se monistetaan. 


Ja ensin sitä täytyy testata.


Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit