Pikkuyrittäjät Junnuyliopistossa | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

KiertotalousKaupunkiTeknologiaYliopistoKouluLiiketoimintamallitKokeilutTuotesuunnitteluToimintamalliYhteistyö3d-tulostusOsaaminenResurssiviisausLapset

582 katselukertaa

Kokeilu on luotu 15.01.2019

Kati Koikkalainen, LUT Junior University & Lappeenrannan kaupungin peruskoulut

Pikkuyrittäjät Junnuyliopistossa

LUT yliopiston ja Lappeenrannan kaupungin peruskoulujen yhteistyöhanke, jossa luodut opetuspaketit tukevat lasten yrittäjyysvalmiuksia, yrittäjyysasenteiden ja -taitojen kehittymistä. Aiheina Tuote- ja pelveluideointi sekä Liiketoimintamallien kehittäminen. http://www.lut.fi/junior

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kyllä saavutti. Hankkeen aikana toteutimme 6 työpajaa, joihin osallistui yhteensä 175 oppilasta (5.luokkalaisia). LUTin osaaminen saatiin hyvin muokattua koulujen opetussuunnitelmiin sopivaksi ja nämä opetuskokonaisuudet tulevat olemaan osa kaupungin opetussuunnitelmaa syksystä 2019 alkaen.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Yliopiston ja kaupungin peruskoulujen yhteistyö toimi erinomaisesti. Etelä-Karjalan liiton myöntämä AIKO-rahoitusmalli sopi hankkeeseen myös erinomaisesti. Se oli riittävän kevyt rakenteinen ja tukea oli aina saatavilla. Opetuspaketeista saatiin rakennettua aikaa kestävät ja ne on helppo jalkauttaa kouluihin (kunhan opettajat koulutetaan). Näin yliopiston resurssia ei tarvita jatkuvasti vuosittain, vaan osaaminen saadaan siirrettyä opettajille. Hankkeen tuotokset tukevat Pikku Yrittäjät -konseptia, sillä hankkeessa mukana oli myös Nuori Yrittäjyys ry. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa kannattaa ehdottomasti - jokainen tuo hankkeeseen oman osaamisensa ja yhdessä niistä saadaan aikaan jotain ainutlaatuista. Kun toimijoita on useampia, tulee varmistaa, että aikaa on riittävästi käytettävissä. Erilaisia rahoitusmahdollisuuksia kannattaa myös etsiä, eikä aina hakea sieltä tutusta lähteestä.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Toimintamalli otetaan käyttöön Lappeenrannan kaupungin alakouluissa ja opetussisällöt tulevat syksystä 2019 alkaen sisältymään Lappeenrannan peruskoulujen opetussuunnitelmiin. Materiaalit julkaistaan verkossa ja ne on sieltä vapaasti kaikkien käytettävissä. Materiaalit sopivat erinomaisesti johdattelemaan Pikku Yrittäjät -konseptiin, sillä suunnittelussa oli mukana myös Nuori Yrittäjyys ry.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

15.01.2019

LUT-yliopisto ja Lappeenrannan kaupunki (LPR) lanseerasivat kesällä 2017 koulutusyhteistyön tiivistämiseksi LUT Junior University –konseptin, joka lisää peruskoulujen ja lukioiden yhteistyötä LUT -yliopiston kanssa, tekee yliopistoa tunnetuksi paikallisille nuorille ja ennen kaikkea innostaa ja houkuttelee nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja tekniikan pariin. LUT Junior University ei ole projekti, vaan se on jatkuvaa toimintaa.

 

Lappeenrannan 3., 5. ja 8.luokkalaisten jossakin monialaisessa oppimisprojektissa tehdään yhteistyötä LUT:n kanssa. Lisäksi mukana on esiopetus ja lukiot. Yhteistyön aiheet linkittyvät LUT -yliopiston strategian kolmeen painopistealueeseen: 1. Puhdas energia 2. Kiertotalous ja 3. Kestäväliiketoiminta&Yrittäjyys. 5.luokkalaiset keskittyvät Kestävä liiketoiminta teemaa. Toteutettu hanke ”Pikkuyrittäjät Junnuyliopistossa” on osa tätä 5.luokkalaisille suunnattua yhteistyötä.


Hankkeen tavoitteena on tukea lappeenrantalaisten nuorten yrittäjyysvalmiuksia, yrittäjyysasenteiden ja –taitojen kehittymistä LUT:n ja LPR opetustoimen yhteistyönä. Yhteistyön toteuttamiseksi luotiin uusi toimintamalli, jonka avulla syvennetään lappeenrannan 5.luokkalaisten yrittäjyysvalmiuksia.

 

Toimintamallin osana kehitettiin Tuoteideointiin ja Liiketoimintamallin kehittämiseen liittyvät työpajat, joita pilotoitiin Sammonlahden koulun Skinnarilan ja Lavolan toimintayksiköissä sekä Lappeen alakoululla kevään 2018 ja syksyn 2018 aikana. Tuotetut sisällöt tukevat peruskoulun uuden opetussuunnitelman tavoitteita (työelämätaidot ja yrittäjyys).

 

Pilotointikokemusten pohjalta työpajamateriaalit tuotettiin verkkopohjaisiksi, jotka mahdollistavat materiaalin käytön jatkossa opettajavetoisesti. Molemmista työpajoista tuotettiin videoita opettajan käyttöön sekä ohjeet opettajille oppikokonaisuuksien vetämiseksi.


Tuotetut opetusmateriaalit tukevat oppilaiden rohkeutta toteuttaa omia ideoitaan ja tehdä itsenäisiä ratkaisuja, kokeilla erilaisia toimintatapoja ja tarttua haasteisiin. Oppilaat tutustuvat erilaisiin työmuotoihin, joita yritystoiminnassa käytetään ja työskentely kannustaa oppilaita luovaan ja yrittäjämäiseen toimitatapaan.  Työskentely kehittää oppilaiden työelämävalmiuksia laajemminkin, kuten vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kirjallisia ja suullisia ilmaisutaitoja sekä ongelmanratkaisuvalmiuksia.

 

Tässä hankkeessa tuotettujen opetuskokonaisuuksien suunnittelu tehtiin yhteistyössä Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa. Näin varmistimme kehitettyjen opetuskokonaisuuksien yhteensopivuuden Lappeenrannassa käytössä olevaan Pikkuyrittäjät –ohjelman kanssa. Tämä luo mahdollisuudet hankkeen tulosten käyttöönottoon myös valtakunnallisessa ohjelmassa tai muualla Suomessa.


Alla muutamia kuvia työpajojen pilotoinneista. Opettajina toimivat näissä LUT:n asiantuntijat Nina Tura ja Tommi Rissanen.
Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit