Pinspire - Yhteishankinta-alusta asumisen elinkaarelle | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

692 katselukertaa

Kokeilu on luotu 13.03.2018

Pinspire - Yhteishankinta-alusta asumisen elinkaarelle

Yhteishankinta-alusta asumisen elinkaarelle http://www.firahive.com/pinspire https://www.fira.fi/blog/verkkokauppa-jossa-ostokset-tehdaan-porukalla

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kuluttajan palvelukokemus rakennushankkeessa Lisätietoja: http://www.firahive.com/pinspire

Miten kokeilu toteutetaan?

Yhteishankinta-alusta, jonka avulla asukkaat voivat yhdessä naapuriensa kanssa suunnitella ja tilata tuotteita ja palveluita koteihinsa. Kokeiluhankkeessa luotava sovellus on digitaalisen alustan prototyyppi taloyhtiön yhteishankintoihin. Lisätietoja: http://www.firahive.com/pinspire Lisätietoja: http://www.firahive.com/pinspire

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Lisätietoja: http://www.firahive.com/pinspire

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

176 481 €

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Lisätietoja: http://www.firahive.com/pinspire

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Osittain

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Haasteita olivat: 1) yhteishankinnan ajoittaminen niin, että saadaan mahdollisimman laaja hankkijajoukko ja myös niin, että hankittava tuote/palvelu on relevantti asiakkaalle juuri sinä hetkenä, kun se yhteisesti hankittuna on mahdollista toimittaa, 2) Kaikkien osallisten (esim. logistiikka, hankinta, laskutus jne.) palveleminen yhden ratkaisun kautta, 3) Yhteishankintakaupan osalta asiakkaan tavoittaminen ja palvelun markkinointi, eli miten varmistetaan onko asiakas saanut tiedon palvelusta, 4) Sopivien tuotteiden ja palveluiden löytäminen palvelemaan mahdollisimman montaa asiakasryhmää, 5) Oikeiden henkilöiden osallistaminen asiantuntijaorganisaation sisällä ----- Kehittämistarpeita ovat: 1) Palvelun vieläkin parempi monistettavuus, 2) Skaalautuvan mallin rakentaminen, 3) Palvelun markkinoinnin kehittäminen, 4) Validointi koko asiakkaan asumisen elinkaarella ----- Lisätietoja: http://www.firahive.com/pinspire

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Tällä hetkellä arvioidaan kuinka validoitu kysyntä saadaan kannattavaksi liiketoiminnaksi seuraavin toimenpitein: 1) Selvittämällä edellytyksiä yhteishankintaverkoston tehokkaalle yhteistoiminnalle, eli kuluttaja-asiakkaiden, taloyhtiöiden, rakennusliikkeiden ja tuotteita/paveluita myyvien yritysten vähimmäisvaatimukset yhteishankintapalvelulle, 2) Arvioimalla edellä mainittujen vähimmäisvaatimusten investointitarvetta, 3) Tekemällä investointipäätös kehitetäänkö palvelua edelleen

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

13.03.2018

Tausta ja tarve:

  • Kuluttajan palvelukokemus rakennushankkeessa
  • Läpinäkyvyys asukas- ja toteuttajayhteisöjen välillä
  • Yhtenäinen digitaalinen palvelukokemus rakennushankkeen elinkaarelle
  • Asukkaiden kiinnostus edullisiin ja naapurien tekemiin hankintoihin
  • Yhteishankinta-alusta, jonka avulla asukkaat voivat yhdessä naapuriensa kanssa suunnitella ja tilata tuotteita ja palveluita koteihinsa
  • Kokeiluhankkeessa luotava sovellus on digitaalisen alustan prototyyppi taloyhtiön yhteishankintoihin
Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit