PIPO = PIILOUTUNUT POTENTIAALI ESIIN! | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Vapaaehtoistoiminta

422 katselukertaa

Kokeilu on luotu 13.10.2017

Mia-Stiina Heikkala & Janina Koski

PIPO = PIILOUTUNUT POTENTIAALI ESIIN!

Haluamme nostaa piiloutuneen potentiaalin meistä kaikista esiin. Piiloutunutta potentiaalia on meissä jokaisessa. Toimintamme ajatus on kanavoida piiloutunut potentiaali käytännön toiminnaksi niiden hyväksi, jotka elämäntilanteessaan tarvitsevat kokonaisvaltaisesti nähdyksi tulemista. Piiloutunut potentiaali kuormittaa, jos potentiaalia ei kaiva ja kanavoi esiin. Lisäksi toisten kanssa ja hyväksi tekeminen tekee aidosti onnelliseksi. Edistämme yhdessä elämistä erilaisissa yhteisöissä helposti ja paikallisesti. Pipo on alusta, joka yhdistää ja toimii välikätenä ihmisten välillä. Yksittäinen henkilö voi hakeutua aitoon ja hyvään vuorovaikutukseen Pipo- alustan kautta. Kuka tahansa voi olla pipon kanava (ei ainoastaan tädit, mummot, yksin asuvat). Meillä ei ole sidottuja kohderyhmiä, toimimme paikallisesti ja helposti. Rikomme tahallisesti vapaaehtoistoiminnan stereotypioita! Olemme sitoutumaton ja helposti lähestyttävä yhdessä tekemisen muoto. Valmennamme ja sparraamme pipolaisia aktiivisesti. Palvelumme voi muotoilla helposti skaalautuvaksi palvelumalliksi. Ja niin aiomme tehdä. Meillä on sydän mukana! Kuka tahansa voi auttaa ketä tahansa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Nyky-yhteiskuntamme haasteet ovat yksilöiden ja ryhmien eriarvoistuminen, yksinäisyys ja eristäytyneisyys monilla eri sosiaalisilla sektoreilla (eri ikäryhmät). Esimerkiksi Nuorisolaki 1285/2016 (1.1.2017astunut voimaan) velvoittaa eri sukupolvia tekemään yhteistyötä huoltotaseen tasapainon parantamiseksi. HS 25.10.2017 Suomessa on jo lähes 70 000 syrjäytynyttä nuorta, etenkin poikien asema on heikentynyt- artikkelissa yhtenä keinona ehkäistä nuorten syrjäytymistä on tuoda palveluja nuorten luokse eli "tarvitaan ihmisiä, jotka voivat kulkea kriittiset vuodet yhdessä nuorten kanssa."

Miten kokeilu toteutetaan?

Mahdollistamme ihmisten tasavertaisen vuoropuhelun toteutumista.