Platform of Trust edistää IoT-datan virtausta | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

TeknologiaOpen dataIot (esineiden internet)Api -talousAlustatalous

681 katselukertaa

Kokeilu on luotu 27.06.2018

Pekka Manninen / Suomen Tilaajavastuu Oy

Platform of Trust edistää IoT-datan virtausta

Tiloista kerätään yhä enemmän erilaista olosuhde- ja käyttödataa alan eri toimijoiden omiin tietojärjestelmiin. Platform of Trust -palvelualusta purkaa näitä siiloja edistämällä datan virtausta ja käytettävyyttä, luoden samalla avoimempaa yhteistyötä eri toimijoiden välille. Hanke toteuttaa osaltaan hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta ja on saanut osan rahoituksestaan KIRA-digi-hankkeelta. https://www.tilaajavastuu.fi/fi/platformoftrust/

Miten kokeilu toteutetaan?

Testasimme mallin toimivuutta pilottiympäristön palvelualustan avulla kokoamalla ja tarjoamalla koneluettavaa, yhtenäistettyä ja luvitettua olosuhdemittaus-, -kysely ja -palautedataa. Tiloihin kohdistettu data tuotiin kootusti ja yhtenäisenä eri lähteistä, eri protokollilla joko reaaliaikaisesti tai eri aikavälein siirrettynä. Tiedot vietiin käyttöoikeuksien ja -tarkoitusten mukaisina niin tilojen käyttäjien kuin kiinteistön ylläpitäjien palveluihin. Kokeilemalla ja testaamalla selvitimme, että luotettava IoT-operaattorimalli on mahdollista toteuttaa. Jo käynnistyneissä pilottiprojekteissa on hyödynnetty yhteisiä skaalautuvia rajapintakyvykkyyksiä ja yhtenäistettyä tietomallia kiinteistö- ja olosuhdedatan osalta, laajentaen tilankäytön, lukitusten ja kulkudatan hyödyntämiseen yhteisten joustotilojen ja koulurakennusten tilankäytön tehostamiseksi.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeiluhankkeella edistettiin luotettavaa ja skaalautuvaa IoT-datan virtausta ja käytettävyyttä KIRA-alan toimijoiden ja käyttäjien palveluissa. Tavoitteena oli luoda dataoperaattorimalli, joka skaalautuu toimialalla ja koko maan kattavasti. Laajentuva IoT-yhteisömme toimii osana perustettavaa rakennetun ympäristön innovaatio-hubia.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Yhteisömme vakuuttui pilotin toteuttamiskelpoisesta operaattorimallista, mikä antaa nyt perustan syksyllä 2018 rakennettavalle, koko toimialan käyttöön tulevalle Platform of Trust -palvelualustalle.