Pop-up vapaaehtoiset | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Vapaaehtoistoiminta

345 katselukertaa

Kokeilu on luotu 15.11.2017

MLL:n Punkalaitumen paikallisyhdistys

Pop-up vapaaehtoiset

Kerätään reservi vapaaehtoistoimijoita, jotka voivat osallistua toimintaan silloin tällöin, esim. muutaman tunnin kerrallaan. Pop-up vapaaehtoisuutta markkinoidaan yhdistyksen toiminnassa nettisivuilla, facebookissa ja tapahtumissa henkilökohtaisesti face- to face- msrkkinoinnilla. Vapaaehtoisikn pidetään aktiivisesti yhteyttä ja heille tarjotaan mahdollisuuksia toimintaan. Jokaisesta tehdystä vapaaehtoistyöstä kiitetään ja tietyn määrän tunteja tehneet palkitaan. Yhdistyksessä on nimetty yhteyshenkilö, joka on yhteydessä vapaaehtoisiin.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Yhdistyksen toiminnassa on jatkuvasti tarve vapaaehtoistoiminnalle. On paljon tehtäviä, jotka hoituvat lyhyessä ajassa, mutta kun tehtävät kasaantuvat sina samoille henkilöille, ne tulevat hoidetuiksi huonosti tai ei ollenkaan. Löytyykö tällä tavalla uusia vapaaehtoisia? Mikä on tehokkain markkinointikanava? Entä paras kannustin lähteä vapaaehtoiseksi?

Miten kokeilu toteutetaan?

Kun on iso vapaaehtoisreservi, on helppo jakaa tehtäviä usealle ihmiselle, jolloin kenenkään taakka ei ole liian suuri. Vapaaehtoistoimintaan on helpompi sitoutua, kun tietää, että voi osallistua vain tiettyihin sovittuihin tehtäviin tai tapahtumiin tietyn ajanjakson kerrallaan. Vapaaehtoisena toimivan on helppo arvioida, kuinka paljon hänellä kuluu aikaa tehtävän tekemiseen. Vapaaehtoistoimija saa tukea yhteyshenkilöltä ja hän saa arvostusta palkitsemismenettelyllä. Ryhdytään kokoamaan tietoja jo omemassaolevista vapaaehtoisista yhteen paikkaan. Katsotaan, minkälaisiin tehtäviin uusia vapaaehtoisia tarvitaan ja ryhdytään markkinoimaan pop-up-vapaaehtoisuutta kaikissa kanavissa (nettisivut, Facebook, face-to-face) Tehdään selkeät tehtävä kuvaukset. Luodaan palkitsemisjärjestelmä ja markkinoidaan myös sitä.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

MLL:n Punkalaitumen paikallisyhdistys

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Yksi hallituksen jäsen hoitaa tehtävää, muut sparraavat ja tukevat tarvittaessa.