POTENTIA - Taloussähkön hallinta | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

TeknologiaAsuminenViestintäResurssiviisausIlmastonmuutosHiilijalanjälki

1337 katselukertaa

Kokeilu on luotu 04.03.2019

Smart & Lean, Tuula Löytty ja Production Software Oy, Jari Kukkonen

POTENTIA - Taloussähkön hallinta

Menetelmä kiinteistön sähkölaitekohtaisen energiankulutuksen monitorointiin ja hallintaan. Tavoitteena on taloussähkön ylikäytön estäminen.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kiinteistön pääsähkömittari kertoo kiinteistön omistajalle vain yhden tunnusluvun eli kumulatiivisen energiankulutuksen (kWh). Tämä luku sisältää kiinteistön lämmittämisen, (52%), lämpimän käyttöveden lämmittämisen (20%) ja taloussähkön (28%). Kiinteistön omistajilla ei tosiasiassa ole mitattua tietoa siitä mikä on taloussähkön osuus koko energiankulutuksesta. Kiinteistön omistajat eivät myöskään tiedä kuinka paljon energiaa kukin yksittäinen laite (esim. jääkaappi, hella, sauna, pyykinpesukone, astianpesukone, av-laitteet) tosiasiassa kuluttaa energiaa. Myös energiankulutuksessa vanha sanonta pitää paikkansa: “Jos ei voi mitata, ei voi myöskään parantaa.” Kokeilussa on siis tarkoitus mitata tarkemmin sähkölaitteiden energiankulutusta, jotta kulutusta voidaan pienentää. Mittaamisella ja mittaustulosten analysoinnilla pyritään vaikuttamaan asukkaiden asenteisiin ja käyttäytymiseen. Kokeilun tarkoitus on tehdä järjestelmä, jossa valittujen kodinkoneiden, jotka on kytketty sähköpistokkeeseen, energiankulutusta seurataan konekohtaisesti ja reaaliaikaisesti 24/7. Järjestelmän kokoonpano muodostuu kolmesta osasta. TIEDONKERUU: Kiinteistön valittujen sähkölaitteiden reaaliaikainen ja automaattinen energiankulutuksen tiedonkeruu. Valituista sähkölaitteista kerätään esim. 1 min välein energiankulutus kWh ja tiedot tallennetaan tietokantaan pilvipalveluun. TAUSTATIEDOT: Tietokantaan tallennetaan keskeiset parametrit kiinteistöstä, käyttäjistä ja laitteista. Lisäksi tallennetaan referenssitiedot laitteiden energiankulutuksesta. TULKINTA: Kiinteistön omistajan työkaluksi toteutetaan päätöksenteon tukijärjestelmä, joka sisältää mm. tunti- ,päivä-, viikko- ja kuukausikohtainen vaihtelu sähkönkulutuksessa, trendit perustuen mittausjaksoon sekä vertailun sähkölaitosten esittämiin kulutustietoihin. Päätöksenteon tukijärjestelmä sisältää myös laskennallisen tunnusluvun sähkölaitteen hiilijalanjäljestä. ENERGIANKULUTUSTIEDON KERUU Mittareita, jotka mittaavat sähköpistokkeeseen liitetyn laitteen energiankulutusta, on olemassa. Nämä mittarit ilmaiset kumulatiivisen energiankulutuksen ja osoittavat sen mittarilla. Tietoa ei kuitenkaan näillä mittareilla saada kerättyä tietokantaan eikä energiankulutusta saada kohdennettua kulutuksen tarkkaan ajankohtaan esim. tietokoneen energiankulutuksen vaihtelu vuorokaudessa. OPPI 1: Tässä kokeilussa toteutetaan prototyyppi järjestelmästä, joka mittaa sähkölaitteen energiankulutuksen ajan suhteen ja vie tiedot (kwh, aika) pilvipalveluun. Kokeilun aikana selvitetään millä edellytyksillä prototyyppi voidaan toteuttaa ja miten toteutus tapahtuu. TAUSTATIEDOT Taustatiedon avulla kerättyä energiankulutustietoa voidaan ryhmitellä, luokitella ja vertailla. OPPI 2: Kokeilussa halutaan selvittää, mitkä ovat relevantteja ja saavutettavia taustatietoja. TIEDON TULKINTA Kerätty tietoa analysoidaan ja tuotetaan käyttäjille helposti tulkittavaa muotoon ml. laskennallisen tunnusluvun kunkin sähkölaitteen hiilijalanjäljestä. OPPI 3: Miten data analysointi lisää käyttäjän tietoisuutta omasta toiminnastaan kiinteistössä. Miten sähkölaitteen hiilijalanjälki lasketaan.

Miten kokeilu toteutetaan?

Tarkemmalla laitekohtaisella energiankulutustiedolla ja -analyyseillä lisätään käyttäjien tietoa ja ymmärrystä siitä mistä eri laitteista ja lähteistä taloussähkön osuus muodostuu. Laitekohtainen monitorointi antaa välittömästi palautteen jos laitteen käyttötapaa ja/tai -taajuutta on muutettu tavoitteena energiankulutuksen pienentäminen. Muutoksen vaikutus saadaan irrotettua kokonaisenergiankulutuksesta ja todennettua reaaliaikaisen mittauksen perusteella. TUOTOKSET KOKEILUN TOTEUTTAJILLE KIINTEISTÖNOMISTAJA Sähkölaitteiden energiankulutuksen tiedonkeruuteknologia käytössä Kiinteistön keskeiset parametrit sekä referenssitiedot määritelty Asukkaan päätöksenteon tukijärjestelmä demonstroitu KOKEILUN TOTEUTTAJILLE Validoitu kokonaiskonsepti, joka kattaa tiedon keruun, parametrien käytön sekä tiedon analysoinnin VAIKUTUKSET KIINTEISTÖNOMISTAJA Saa tarkkaa tietoa sähkölaitteiden energiankulutuksesta Saa tarkkaa tietoa miten laitteen käytön muuttaminen vaikuttaa energiankulutukseen Voi verrata mitattua energiankulutusta yleisiin viitetietoihin Saa tietoa tunti-, päivä-, viikko- ja kuukausikohtaisesta vaihtelusta Saa tietoa kulutustrendistä Pystyy vertaamaan omaa energiankulutustaan toisiin samanlaisiin kiinteistöihin Saa tietoa oman energiankäytön vaikutuksesta CO2 päästöihin ja hiilijalanjäljeen KOKEILUN TOTEUTTAJILLE Saa tietoa miten kokonaiskonsepti vaikuttaa kiinteistön omistajan suhtautumiseen tarkempaan tietoon ja analyysien tuloksiin VAIKUTTAVUUS KIINTEISTÖNOMISTAJA Tarkempi ja reaaliaikainen tieto vaikuttaa asenteisiin ja käyttäytymiseen Järjestelmä antaa kiinteistön omistajalle kokemuksen siitä, että hän hallitsee energiankulutusta Kiinteistökohtainen energiankulutus laskee Energiatehokkuus paranee Oman käyttäytymisen ja hiilijalanjäljen välinen korrelaatio konkretisoituu KOKEILUN TOTEUTTAJILLE Saa tietoa miten kokonaiskonsepti vaikuttaa kiinteistön omistajan asenteisiin ja käyttäytymiseen sekä hiilijalanjälkeen. Tämä kokeilu rajataan kiinteistön taloussähkön osuuteen ja se koskee kahta erityyppistä kiinteistöä. TEKNINEN TOTEUTUS Valitaan kaksi erilaista kiinteistöä, joissa henkilömäärä ja rutiinit ovat erilaiset. Asennetaan tiedonkeruujärjestelmä valittuihin sähkölaitteisiin Toteutetaan tiedonsiirto pilvipalveluun Määritellään kiinteistöjen parametrit Määritellään ja toteutetaan analyysit ja päätöksenteon tukijärjestelmä KOMMUNIKAATIO, TIEDON LEVITYS JA KOKEILUN TULOSTEN JATKOJALOSTAMINEN Sosiaalisen median kautta tapahtuva viestintä Yhteydenotot ja tiedotus sidosryhmiin esim. Lahden kaupunki /Green City, Lahti Energia, Tampereen kaupunki ja TOAS Laaditaan suunnitelma miten järjestelmän jatkokehittäminen ja kaupallistaminen tapahtuu 5-6/2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Smart & Lean (koordinointi ja testiympäristöt), Jari Kukkonen Production Software (sähkötekniikka ja IT-ratkaisut)

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

5000 EUR + alv; Suunnittelu ja toteutustyö 4500 EUR Tarvikehankinnat 500 EUR

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Sähkötekninen- ja IT-osaaminen, data analytiikka, projektointi

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

04.03.2019

POTENTIA - Taloussähkön hallintaLyhyt kuvaus


Menetelmä kiinteistön sähkölaitekohtaisen energiankulutuksen monitorointiin ja hallintaan. Tavoitteena on taloussähkön ylikäytön estäminen.


Minkä ongelman haluaisit ratkaista?


Kiinteistön pääsähkömittari kertoo kiinteistön omistajalle vain yhden tunnusluvun eli kumulatiivisen energiankulutuksen (kWh). Tämä luku sisältää kiinteistön lämmittämisen, (52%), lämpimän käyttöveden lämmittämisen (20%) ja taloussähkön (28%).


Kiinteistön omistajilla ei tosiasiassa ole mitattua tietoa siitä mikä on taloussähkön osuus koko energiankulutuksesta. Kiinteistön omistajat eivät myöskään tiedä kuinka paljon energiaa kukin yksittäinen laite (esim. jääkaappi, hella, sauna, pyykinpesukone, astianpesukone, av-laitteet) tosiasiassa kuluttaa energiaa. Myös energiankulutuksessa vanha sanonta pitää paikkansa: “Jos ei voi mitata, ei voi myöskään parantaa.” Kokeilussa on siis tarkoitus mitata tarkemmin sähkölaitteiden energiankulutusta, jotta kulutusta voidaan pienentää. Mittaamisella ja mittaustulosten analysoinnilla pyritään vaikuttamaan asukkaiden asenteisiin ja käyttäytymiseen.


Kokeilun tarkoitus on tehdä järjestelmä, jossa valittujen kodinkoneiden, jotka on kytketty sähköpistokkeeseen, energiankulutusta seurataan konekohtaisesti ja reaaliaikaisesti 24/7. Järjestelmän kokoonpano muodostuu kolmesta osasta.

 • Tiedonkeruu: Kiinteistön valittujen sähkölaitteiden reaaliaikainen ja automaattinen energiankulutuksen tiedonkeruu. Valituista sähkölaitteista kerätään esim. 1 min välein energiankulutus kWh ja tiedot tallennetaan tietokantaan pilvipalveluun.
 • Taustatiedot: Tietokantaan tallennetaan keskeiset parametrit kiinteistöstä, käyttäjistä ja laitteista. Lisäksi tallennetaan referenssitiedot laitteiden energiankulutuksesta.
 • Tulkinta: Kiinteistön omistajan työkaluksi toteutetaan päätöksenteon tukijärjestelmä, joka sisältää mm. tunti- ,päivä-, viikko- ja kuukausikohtainen vaihtelu sähkönkulutuksessa, trendit perustuen mittausjaksoon sekä vertailun sähkölaitosten esittämiin kulutustietoihin. Päätöksenteon tukijärjestelmä sisältää myös laskennallisen tunnusluvun sähkölaitteen hiilijalanjäljestä. Miten ideasi ratkaisee ongelman?

Tarkemmalla laitekohtaisella energiankulutustiedolla ja -analyyseillä lisätään käyttäjien tietoa ja ymmärrystä siitä mistä eri laitteista ja lähteistä taloussähkön osuus muodostuu. Laitekohtainen monitorointi antaa välittömästi palautteen jos laitteen käyttötapaa ja/tai -taajuutta on muutettu tavoitteena energiankulutuksen pienentäminen. Muutoksen vaikutus saadaan irrotettua kokonaisenergiankulutuksesta ja todennettua reaaliaikaisen mittauksen perusteella.  


TUOTOKSET KOKEILUN TOTEUTTAJILLE 

KIINTEISTÖNOMISTAJA

 • Sähkölaitteiden energiankulutuksen tiedonkeruuteknologia käytössä
 • Kiinteistön keskeiset parametrit sekä referenssitiedot määritelty
 • Asukkaan päätöksenteon tukijärjestelmä demonstroitu


KOKEILUN TOTEUTTAJILLE

 • Validoitu kokonaiskonsepti, joka kattaa tiedon keruun, parametrien käytön sekä tiedon analysoinnin


VAIKUTUKSET

KIINTEISTÖNOMISTAJA

 • Saa tarkkaa tietoa sähkölaitteiden energiankulutuksesta
 • Saa tarkkaa tietoa miten laitteen käytön muuttaminen vaikuttaa energiankulutukseen
 • Voi verrata mitattua energiankulutusta yleisiin viitetietoihin
 • Saa tietoa tunti-, päivä-, viikko- ja kuukausikohtaisesta vaihtelusta
 • Saa tietoa kulutustrendistä
 • Pystyy vertaamaan omaa energiankulutustaan toisiin samanlaisiin kiinteistöihin
 • Saa tietoa oman energiankäytön vaikutuksesta CO2 päästöihin ja hiilijalanjäljeen


KOKEILUN TOTEUTTAJILLE

 • Saa tietoa miten kokonaiskonsepti vaikuttaa kiinteistön omistajan suhtautumiseen tarkempaan tietoon ja analyysien tuloksiinVAIKUTTAVUUS

KIINTEISTÖNOMISTAJA

 • Tarkempi ja reaaliaikainen tieto vaikuttaa asenteisiin ja käyttäytymiseen
 • Järjestelmä antaa kiinteistön omistajalle kokemuksen siitä, että hän hallitsee energiankulutusta
 • Kiinteistökohtainen energiankulutus laskee
 • Energiatehokkuus paranee
 • Oman käyttäytymisen ja hiilijalanjäljen välinen korrelaatio konkretisoituu


KOKEILUN TOTEUTTAJILLE

 • Saa tietoa miten kokonaiskonsepti vaikuttaa kiinteistön omistajan asenteisiin ja käyttäytymiseen sekä hiilijalanjälkeen. 
Miten testata ideasi? Mitä käytännössä kokeillaan?

Tämä kokeilu rajataan kiinteistön taloussähkön osuuteen ja se koskee kahta erityyppistä kiinteistöä.


Tekninen toteutus

 • Valitaan kaksi erilaista kiinteistöä, joissa henkilömäärä ja rutiinit ovat erilaiset.
 • Asennetaan tiedonkeruujärjestelmä valittuihin sähkölaitteisiin
 • Toteutetaan tiedonsiirto pilvipalveluun 
 • Määritellään kiinteistöjen parametrit
 • Määritellään ja toteutetaan analyysit ja päätöksenteon tukijärjestelmä


Kommunikaatio, tiedon levitys ja kokeilun tulosten jatkojalostaminen

 • Sosiaalisen median kautta tapahtuva viestintä
 • Yhteydenotot ja tiedotus sidosryhmiin esim. Lahden kaupunki /Green City, Lahti Energia, Tampereen kaupunki ja TOAS
 • Laaditaan suunnitelma miten järjestelmän jatkokehittäminen ja kaupallistaminen tapahtuuMitä kokeilusta halutaan oppia?


ENERGIANKULUTUSTIEDON KERUU

Mittareita, jotka mittaavat sähköpistokkeeseen liitetyn laitteen energiankulutusta, on olemassa. Nämä mittarit ilmaiset kumulatiivisen energiankulutuksen ja osoittavat sen mittarilla. Tietoa ei kuitenkaan näillä mittareilla saada kerättyä tietokantaan eikä energiankulutusta saada kohdennettua kulutuksen tarkkaan ajankohtaan esim. tietokoneen energiankulutuksen vaihtelu vuorokaudessa. 

OPPI 1: Tässä kokeilussa toteutetaan prototyyppi järjestelmästä, joka mittaa sähkölaitteen energiankulutuksen ajan suhteen ja vie tiedot (kwh, aika) pilvipalveluun. Kokeilun aikana selvitetään millä edellytyksillä prototyyppi voidaan toteuttaa ja miten toteutus tapahtuu.


TAUSTATIEDOT

Taustatiedon avulla kerättyä energiankulutustietoa voidaan ryhmitellä, luokitella ja vertailla. 

OPPI 2: Kokeilussa halutaan selvittää, mitkä ovat relevantteja ja saavutettavia taustatietoja.


TIEDON TULKINTA

Kerätty tietoa analysoidaan ja tuotetaan käyttäjille helposti tulkittavaa muotoon ml. laskennallisen tunnusluvun kunkin sähkölaitteen hiilijalanjäljestä. 

OPPI 3: Miten data analysointi lisää käyttäjän tietoisuutta omasta toiminnastaan kiinteistössä. Miten sähkölaitteen hiilijalanjälki lasketaan.Kuka kokeilun toteuttaa?

Smart & Lean (koordinointi ja testiympäristöt), Jari Kukkonen Production Software (sähkötekniikka ja IT-ratkaisut)


Mikä on kokeilun budjetti?

5000 EUR + alv; työ 4500, tarvikkeet 500Mitä resursseja tiimillä on ennestään?

Sähkötekninen- ja IT-osaaminen, data analytiikka, projektointi


Mikä on kokeilun kaavailtu ajankohta?

5-6/2019


Mitä odotatte oppivanne kokeilusta?

Onko idealla kaupallista arvoa? Herättääkö idea muiden kiinnostusta? Onko idealla jatkokehitysmahdollisuuksia? Ovatko julkiset organisaatiot kuten energiayhtiöt tai kunnat kiinnostuneita? 


Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit