Potilaan yhteydenotto (Tekoäly) | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

Tekoäly

904 katselukertaa

Kokeilu on luotu 03.06.2018

Antti Mäkitalo, Vaasan ammattikorkeakoulu

Potilaan yhteydenotto (Tekoäly)

Tavoitteenamme on selvittää ja kartoittaa workflow, jolla voidaan tekoälyä hyväksikäyttäen automatisoida potilaan yhteydenottoa terveydenhuoltoon.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Terveydenhuoltohenkilöstö kuluttaa huomattavan osan työajastaan rutiiniluonteiseen byrokratiaan. Ruotsissa on esimerkiksi arvioitu, että lääkärin työajasta lähemmäs 50% kuluu muuhun kuin varsinaiseen lääkärin työhön kuten raporttien laatimiseen ja muuhun byrokratiaan. Suomessa tilanne lienee samaa kokoluokkaa. Tavoitteena on selvittää ja kartoittaa workflow, jolla voidaan tekoälyä hyväksikäyttäen automatisoida potilaan yhteydenottoa terveydenhuoltoon. Kokeilusta halutaan oppia miten tekoälyn avulla voidaan nopeuttaa reaaliaikaiseksi potilaan haltuunottoa samalla saavuttaen huomattavia säästöjä ja ohjaamaan potilas oikealle taholle.

Miten kokeilu toteutetaan?

Tavoitteenamme tätä taustaa vasten on selvittää ja kartoittaa workflow, jolla voidaan tekoälyä hyväksikäyttäen automatisoida potilaan yhteydenottoa terveydenhuoltoon. Käytännössä potilaan ensikontakti olisi puhelimitse tai yhteydenoton ja potilaan hoitoon pääsyn nopeuttaminen tekoälyn avulla oleellisen tärkeänä osana sote-palveluiden kehitystyötä ja kustannusten säästöä. muun laitteen välityksin tekoälyohjatun puhetta/tekstiä ymmärtävän chatbotin kanssa. Järjestelmä ymmärtää ja hoitaa rutiiniasiat kuten esim. aikavaraukset, sairaustodistusten tuoton, reseptien uusimiset yms. ensidiagnoosia ja tarvittaessa hoitohenkilöstölle ohjausta myöten. Järjestelmä linkittyy myös datakeruun osalta toiseen hankkeeseemme: Terveydenhuollon potilasdokumentointijärjestelmä Yhteydenoton ja potilaan hoitoon pääsyn nopeuttaminen tekoälyn avulla oleellisen tärkeänä osana sote-palveluiden kehitystyötä ja kustannusten säästöä. Tavoitteenamme tätä taustaa vasten on selvittää ja kartoittaa workflow, jolla voidaan tekoälyä hyväksikäyttäen automatisoida potilaan yhteydenottoa terveydenhuoltoon. Käytännössä potilaan ensikontakti olisi puhelimitse tai muun laitteen välityksin tekoälyohjatun puhetta/tekstiä ymmärtävän chatbotin kanssa. Järjestelmä ymmärtää ja hoitaa rutiiniasiat kuten esim. aikavaraukset, sairaustodistukset, reseptien uusimiset yms. ensidiagnoosia ja tarvittaessa hoitohenkilöstölle ohjausta myöten. Järjestelmä linkittyy myös datakeruun osalta toiseen hankkeeseemme: Terveydenhuollon potilasdokumentointijärjestelmä Syksyllä 2018. Aikataulu tarkennetaan myöhemmin.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Vaasan ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijat opettajien ohjaamina.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Aihealueen selvitystyö ja testiympäristön alustava suunnittelu ja mahdollinen rakentaminen vaatii vähintään 5.000 euroa.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Vaasan ammattikorkeakoulussa on menossa IoT-projekti ja ajatuksena on, että tässä käytetään projektiin kuuluvaa henkilöstöä. IoT-projektin aikana on perehdytty myös tekoälyn mahdollisuuksiin. Lisäksi sosiaali- ja terveysalan opettajat ja opiskelijat tuovat osaamisensa ja panoksensa kokeiluun.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

30.04.2019

Kokeilun eteneminen


Kokeilun ovat toteuttaneet: Klaus Salonen ja Antti Mäkitalo / Vaasan ammattikorkeakoulu

Mietitty kokeilun toteutusta ja ideoitu vaihtoehtoja. Todettiin myös, että Potilaan yhteydenotto –järjestelmästä on yhteys Potilastietojen dokumentointijärjestelmään (toinen kokeilumme). Potilaan yhteydenotto –järjestelmään kirjatut tiedot siirtyvät dokumentointijärjestelmään ja ovat näin käytettävissä hoitohenkilökunnalla ennen varsinaista vastaanottoa. Tällöin säästyy aikaa, kun perustietoja ei tarvitse kartoittaa uudelleen. Lisäksi hoitohenkilökunta voi perehtyä potilaan tilanteeseen jo ennalta.

Tehty kartoitusta chatbotin toteuttamista varten. Etsitty eri vaihtoehtoja ja päädytty Microsoft Azureen (https://azure.microsoft.com/en-gb/). Microsoft Azuressa on chatbotin toteuttamiseen tarvittavat osiot. Azureen saa kokeilutunnuksen 30 päiväksi ja testaus saadaan toteutettua. Azuressa on muutenkin tekoälyyn tarvittavia osia ja testausympäristönä se on toimiva. Azure on myös meille ennestään osin tuttu ja näin päästään helpommin liikkeelle. Azurella voidaan toteuttaa demo, jolla kokeilun idean arviointi onnisuu helpommin.

Kokeilun edetessä on perehdytty myös Microsoftin QnA Maker -sovellukseen (https://www.qnamaker.ai/), jolla voidaan toteuttaa chatbot. Chatbot-sovelluksen tietämyskanta voidaan ladata esim. web-sivun FAQ-tiedoista. QnA Maker generoi tästä automaattiseti tietämyskannan, johon perustuen chatbot vastaa esitettyihin kysymyksiin. Tietämyskantaan voidaan myös lisätä uutta tietoa ja näin laajennetaa chatbotin osaamista.

Chatbotin toimintaa ei ole testattu muuta kuin projektiryhmässä.

Esimerkkejä chatbotista:

Tekoälykokeilut - päätöstilaisuus (6.11.2018)Loki / Chatbot

 

Kesäkuu 2018

Projektiryhmä Salonen Mäkitalo ideoi alustavasti kokeilujen toteutusta ja niiden ajoittamista niin, että kokeilut ovat valmiina marraskuussa.


Elokuu 2018


Projektiryhmä Salonen Mäkitalo ideoi chatbotin toteutusvälineitä. Mietimme miten chatbotin toteutus kannattaa tehdä ja mitä osa-alueita se terveydenhuollon palveluissa tulee kattamaan. Arvioitiin, että jos chabotin avulla saadaan kevennettyä vähäiseltäkin osalta neuvontatyötä, niin sovelluksen käyttö on perusteltua. Aika nopeasti päädyttiin Microsoftin Azuren chatbot osioon. Koululla on sopimus Microsoftin ohjelmien käytöstä ja valinta oli näin perusteltu.


Syyskuu 2018

Azuren chatbotin testaukset aloitettiin. Perusversion tekeminen sujui ongelmitta. Vaikeuksia oli tietämyskannan ideoinnissa. Chatbot perustuu kattavan tietämyskannan käyttöön ja se jäi kokeilussa demoversioksi. Lisäksi toiminnallisuutta chatbotissa oli vain päätekäytössä. Ideana oli, että mukana olisi myös puheentunnistus, jolloin liittymäpinta laajenisi. Puheentunnistuksella saadaan kattavampi käyttäjäkunta mukaan (esim. vanhusväestö).


Lokakuu 2018

Ideoitiin lisää chatbotin käytettävyyttä ja mietitittiin tietoturvan toteuttamista järjestelmässä. Potilastiedot ovat jokaisen henkilökohtaisia tietoja ja niiden turvaaminen on oleellisen tärkeätä. Todettiin, että chatbotissa osa tiedoista on julkisia. Esimerkiksi tiedotukset jonkun epidemian osalta, jolloin tähän saadaan chatbotista neuvoja. Mutta, kun tiedot ovat henkilökohtaisia tarvitaan järjestelmään vahva tunnistautuminen. Chatbotin tiedot siirtyvät automaattisesti potilaan dokumentointijärjestelmään (tästä meillä oli toinen kokeilu)


Marraskuu 2018

Valmistautuminen kokeilun esittelytilaisuuteen 6.11.2018.

Esitykset Helsingissä 6.11.2018

Julkaisimme kokeiluista lehdistötiedotteen:


”VAMKin tekoälykokeilulla huomattavat säästöt terveydenhuoltoon

Valtioneuvoston rahoittamat tekoälykokeilut esitettiin Helsingissä 6.11.

VAMKin opettajatiimi esitti kaksi terveydenhuollolle suunnattua ratkaisumallia. Kyseessä oli ratkaisumalli potilaan terveydenhuollon yhteydenoton tehostamiseen ja potilaskertomuksen digitalisointiin. Kummatkin kokeilut perustuivat tekoälyn hyödyntämiseen.

Potilaskertomuksen automatisointi osoitti huomattavia, arviolta n. 160 milj. euron vuosittaisia säästömahdollisuuksia. Kokeilua jatketaan yhteistyössä Vaasan keskussairaalan kanssa.

Tietojenkäsittelyn opettajatiimi Klaus Salonen ja Antti Mäkitalo toteuttivat tekoälykokeilut kuluvan vuoden kesän ja syksyn aikana. Kokeilut rahoitti Valtionneuvoston kanslian Kokeileva Suomi –hanke, jonka tilaajana toimi Motiva Oy.”

Tiedotteen pohjalta : sanomalehti Pohjalainen julkaisi kokeiluista jutun.

Kokeiluista kerrottiin myös Vaasan ammattikorkeakoulun Facebook-sivuilla https://www.facebook.com/VAMKofficial/videos/vb.118169001579219/2186185678288307/?type=2&theater


Joulukuu 2018

Vierailimme Vaasan keskussairaalassa ja esittelimme kokeilujen tuloksia. Keskussairaalassa oltiin kiinnostuneita hankkeesta. Tavoitteena on jatkaa yhteistyötä keskussairaalan kanssa niin, että voisimme pilotoida chatbottia. Pilotoinnin jälkeen on helpompi arvioida sovelluksen käytettävyyttä ja soveltuvuutta.


Maaliskuu 2019

Kokeilumme olivat esillä myös Tieken 26.3.2019 järjestämässä Kilpailukykyä tekoälyllä ja alustataloudella! - seminaarissa.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit