Puunpolton pienhiukkasten vähentäminen | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

  • Rahoitusta

Kokeilun teemat

IlmastoIlmastonmuutosSisäilma

227 katselukertaa

Kokeilu on luotu 16.01.2023

Puunpolton pienhiukkasten vähentäminen

Pienhiukkasten vähentäminen ja kestävän energian kehittäminen puun pienpoltossa Syöpävaaralliset pienhiukkaspäästöt syntyvät Suomessa pääosin puun pienpoltosta – hiukkaspäästöihin on luotu jo ratkaisu Saksassa, Suomessa ei vielä ole asiaan reagoitu vaikka tutkimustulokset ovat hälyttäviä. Kansallisen ilmastonsuojeluohjelman mukaan puun pienpoltto on suurin pienhiukkasten lähde Suomessa, suurempi kuin ajoneuvopäästöjen. THL:n virallisen kannan mukaan pienhiukkaset ovat merkittävä kansanterveydellinen ongelma, joihin kuolee ennenaikaisesti noin 1800 ihmistä vuosittain ja terveyshaitoista kärsivien määrä on moninkertainen. Erityisesti PM2.5. pienhiukkasten tiedetään aiheuttavan keuhkosyöpää ja sydän- ja verisuonisairauksia. Näille pienhiukkasille ei ole olemassa turvarajaa, vaan jo pienet pitoisuudet ovat terveydelle haitallisia. Duodecim terveyskirjaston mukaan lääketieteellisissä

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Vuonna 2015 Kuopion Niiralassa toteutetussa tutkimuksessa mitattiin lämmityskaudella pienhiukkaspitoisuuksia, joiden todettiin ylittävän WHO:n suosituksen (1 syöpä per 100.000 altistunutta) ulkoilmassa 3-22 -kertaisesti ja asuinrakennusten sisäilmassa 1,5-7 -kertaisesti. Kajaanin Lehtikankaalla olevasta mittausasemasta saadaan vastaavia lukemia lämmityskaudella 2022-23.

Miten kokeilu toteutetaan?

Vuonna 2023 toteutettavassa puun pienpolton tutkimusprojektissa Kajaanin Lehtikankaalla olevan mittausaseman ympärillä olevaan 6-8 omakotitaloon asennetaan sähköstaattiset pienhiukkassuodattimet. Tutkimuskohteeksi valitut omakotitalot ovat säännöllisesti puun pienpolttoa lämmitykseen käyttäviä asuntoja. Ennen pienhiukkassuodattimien asennusta kohdealueesta toteutetaan mittausjakso, jonka aikana yhdessäkään talossa ei ole ollut käytössä pienhiukkaussuodattimia. Ilman pienhiukkasuodattimia alueen ulkoilmanlaatu tilastoidaan tunti- ja vuorokausitasolla. WHO:n ilmanlaatua koskevan suosituksen mukaan pienhiukkasten PM2.5 -taso ei saisi ylittyä vuositasolla 5 yksikön yli, ja vuorokausitasolla 15 yksikön yli. Projekti toteutetaan suodattamattoman mittausjakson jälkeen seuraavalla tavalla: - Mittausasemana käytetään koko ajan samaa IQAir Airvisual Outdoor mittalaitetta, joka mittaa alueen ulkoilmasta PM2.5, PM10 ja PM1.0 -pitoisuudet; - mittausaseman ympärillä oleviin säännöllisesti puun pienpolttoa lämmönlähteenä käyttäviin omakotitaloihin asennetaan hormiin sähköstaattiset pienhiukkassuodattimet; - mittausjakso on vähintään 2 kuukautta lämmityskaudella, jotta kertyvä data on vertailukelpoinen suodattamattomaan mittausjaksoon.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttavat hakija ja testialueen omakotiasukkaat.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokonaisbudjetti noin 10.000 euroa, joka tällä hetkellä kokonaan hakijan maksettavana mikäli avustuksia ei saada.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Hakijalla on yli 10 vuoden kokemus kiinteistö- ja rakennusalalta, ja tarvittava rahoitus.