Puutarhafillari | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

KiertotalousRuoka

571 katselukertaa

Kokeilu on luotu 28.08.2017

Pinja Sipari

Puutarhafillari

Puutarhafillari on kuormapyörä, jonka kyytiin hankitaan yhteisöviljelmien, koulupuutarhojen, talonyhtiöiden ja muiden kiinnostuneiden toimijoiden käyttöön puutarhatyökaluja. Lapioita, talikoita ja haravia tarvitaan yhteisöviljelyssä yleensä vain muutamana päivänä vuodessa, mutta tarvitsijoiden määrä on kerrallaan iso. Työkalujen hankkimiskustannukset (eli puute) on yksi viljelmien perustamisen kynnyskysymys. Puutarhafillarin kyydissä tarvittavat työkalut kulkevat viljelmältä toiselle jopa päivittäin. Kevään aikana fillari voi toimia yhteisöviljelyn apuna ja kannustimena jopa kymmenissä puutarhoissa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Ihmiset ovat menettäneet kosketuksensa ruoantuotantoon. Tavaroita pitäisi ostaa nurkkiin lojumaan, vaikka niitä tarvitaan vain muutamana päivänä vuodessa. Epäviihtyisä ja kliininen kaupunkitila saa ihmiset voimaan huonosti ja pakenemaan kaupungista maalle ja toisiin maihin aina kun mahdollista. Käytännön tasolla ongelma on tämä: Isoa määrää puutarhatyökaluja tarvitaan kaupunkiviljelmillä vain muutamana päivänä vuodessa, mutta tuolloin ne ovat välttämättömiä. Yksittäisen viljelmän näkökulmasta riittävä määrä työkaluja on kallis investointi ja työkalujen puute on yksi viljelmien perustamista rajoittava tekijä. Kokeilun tavoite on helpottaa erilaisten kaupunkiviljelmien syntyä ja toiminnan kehittymistä ja sitä kauttaa kannustaa myös yhteisöllisen kaupunkitilan luomiseen resurssitehokkaasti.

Miten kokeilu toteutetaan?

Puutarhafillari ratkaisee kaupunkiviljelmien työkaluongelman, joka on eräs viljelmien perustamista ja kasvua rajoittava tekijä. Tarvittavat työkalut kulkevat Puutarhafillarin kyydissä viljelmältä toiselle jopa päivittäin, jolloin yksi fillari työkaluineen voi jo kevään aikana toimia yhteisöviljelyn apuna ja kannustimena jopa kymmenissä puutarhoissa. Kaupunkiviljemällä ihmiset saavat kokemuksia kestävästä ruoantuotannosta ja pääsevät itse kasvatettujen kasvisten makuun. Viljelijät saavat kehoonsa hyviä maaperäbakteereja ja voivat paremmin. Yhdessä tekeminen auttaa rakentamaan yhteisöjä. Kun viljelmiä perustetaan lisää, muuttuu kaupunkitila viihtyisämmäksi myös muille kuin viljelyyn osallistuville. Puutarhafillari-kokeilun onnistumiseksi hankitaan kuormapyörä ja sen kyytiin 10 lapiota, 10 talikkoa ja 10 haravaa. Lisäksi kyytiin tehdään työkalujen käyttöohjeet, sekä lyhyt alustus kestävään puutarhanhoitoon. Fillarin olemassaolosta tiedotaan laajasti puutarhatoiminnasta kiinnostuneita ja mahdollisia muita yhteisöjä. Fillarin työkaluinen voi varata käyttöönsä kevyen nettisovelluksen kautta (esim. Google-kalenteri) max. kolmeksi päiväksi kerraan. Käyttäjä hakee fillarin edelliseltä käyttäjältä ja sitoutuu säilyttämään fillarin työkaluineen turvallisessa paikassa ja huoltamaan työkalut käytön jälkeen. Toimintaa valvoo hakija yhteistyökumppaneineen, mutta se on pääosin täysin yhteisöllisyyteen ja yhteisön vastuuseen perustuvaa. Kokeilu toteutetaan Helsingissä. Kokeilu toteutetaan huhti-kesäkuussa 2018, jolloin on rahoituksen myöntämisen jälkeen seuraava puutarhakausi.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Hakija on keskeisessä roolissa monien keskeisten kaupunkiviljelytoimijoiden verkostossa. Hän vastaa toiminnan alkuun saattamisesta, mutta käytännössä kokeilun toteuttavat siihen osallistuvat erilaiset yhteisöt. Kokeilun jälkeen pohditaan mikä toimijataho ottaa vastuulleen toiminnan jatkumisen. Mahdollisuuksia tähän on useita (mm. Dodon kaupunkiviljelijät ja Syötävä Puisto, jossa hakija on aktiivisesti mukana, sekä esim. Hyötykasviyhdistys, Kierrätyskeskus ja kirjastot).

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kuormapyörä 2200e, lapiot (10 kpl) yht. 300e, talikot (10 kpl) yht. 400e, haravat (10 kpl) yht. 300e, pyörän ja työkalujen teippaukset 300e, palvelun somemarkkinointi 100e = YHTEENSÄ 3600e

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Hakijalla on laajat aihepiiriin liittyvät verkostot, sekä käytännön osaamista ja kokemusta kaupunkiviljelystä ja yhteisöviljelmien ja koulupuutarhojen toiminnasta jo lähes 10 vuoden ajalta. Lisäksi hänellä on osaamista yhteisöjen rakentamisesta (erityisesti kaupunkiviljelykontekstissa) ja verkossa toteutettavan yhteisöllisen tiedontuottamisen fasilitoimisesta (esimerkkinä Open ilmasto-opas). Haettava tuki on ainut kokeilun rahoituskanava.