Räjäytä seinät – elämyksistä hyvinvointia arkeen | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Vapaaehtoistoiminta

551 katselukertaa

Kokeilu on luotu 14.11.2017

Hengitysliitto, Mervi Puolanne ja Päivi Suuniittu

Räjäytä seinät – elämyksistä hyvinvointia arkeen

Iäkkään ja/tai eri tavoin sairaan arjen hyvinvointia tuetaan tuottamalla hänen kanssaan räätälöity, toiveiden mukainen luonto- ja kulttuurielämys vapaaehtoisvoimin kodin päätelaitteelle.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Ikääntyvät ja/tai eri tavoin sairaat ihmiset putoavat vanhoista yhteisöistään, rakkaista puuhistaan ja tärkeistä paikoistaan. Heidän arjen hyvinvointinsa heikkenee ja yksinäisyyden, ikävän ja kaipauksen kokemukset huonontavat arjesta selviytymistä.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

14.11.2017

Videovapaaehtoiset vievät virkistystä ja virikkeitä kaipaavan kameran kautta mukaansa kävelylle tutun kaupungin kaduille, hirvimiesten makkaranuotioille, taidenäyttelyyn tai potunnostoon. Virkistys toteutuu päätelaitteen kautta kuvana ja äänenä.


Vapaaehtoinen toteuttaa henkilön, joka ei pysty osallistumaan paikan päällä, toivoman kulttuuri- tai luontoelämyksen, -unelman tai -muiston suorastreemauksena tai taltioituna. Suoralähetyksessä iäkäs henkilö voi kommentoida ja "ohjata" puhelimella vapaaehtoista haluamallaan tavalla. Hänen luvallaan lähetys voidan taltioida elämyspankkiin ja jakaa vastaavia elämyksiä toivovien kanssa. Vapaaehtoisille elämystoiveen ideointi ja suunnittelu yhdessä toivojan kanssa on voimaannuttava kokemus, samoin kuin toivojalle.


Ideaa kehittelivät hengitysyhdistyksen vapaaehtoiset. Heidän ajatuksenaan oli osallistua iäkkään toiveesta hirvijahtiin tai taidemuseon opastetulle kierrokselle. Jatkokehittelyssä voi ottaa myös erilaisten vertaisryhmien, palvelutalojen asukkaiden ym. toiveet toteuttavaksi esim. striimatun Suomenlinnan kierroksen suunnitteluun kemijärveläiset saisivat kulumaan illan jos toisenkin yhdessä pääkaupunkiseudun toteuttajavapaaehtoisten kanssa.


Idean testaaminen: Idea vaatii tarvittavien teknisten välineiden selvittämistä. Hengitysyhdistysten vapaaehtoiset ovat ilmoittautuneet testaajiksi. Elämyksiä voidaan tarjota esim. kotihappihoidossa oleville, vaikeaa harvinaista hengityssairautta sairastaville ja sisäilmasta sairastuneille, joilla ympäristön ärsykkeet estävät osallistumista.


Taustaa

Useille pitkäaikaissairaille ja ikääntyneille arki on yksioloa. Heistä 36-39 % kokee itsensä ainakin toisinaan yksinäisiksi. Arvion mukaan heitä voi olla 300000 ikääntynyttä suomalaista. Terveydentilansa huonoksi yli 75-vuotiaista miehistä kokee 30 % ja naisista 25 %. Ympäristön esteet lisäävät yksinäisyyden kokemuksia. Yksinäisyys lisää terveyspalveluiden käyttöä, pysyvään laitoshoitoon joutumista ja kuolleisuutta.


Kulttuuriset ja luontoon liittyvät tunnekokemukset ja elämykset lisäävät hyvinvointia arjessa. Yksinäisyyden ja eristyneisyyden kokemusten vähentämiseksi tavoitteena on tuoda iäkkään toivoma luonto- tai kulttuurielämys hänelle tuttuun ja turvalliseen ympäristöön digitaalisesti. On todettu, että verkkovälitteinen elämys ei syö esim. katselijalle räätälöityä luontoelämystä.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit