Rakennusten lautatavaran uudellenkäyttö rakentamiseen. | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Kiertotaloushaku

597 katselukertaa

Kokeilu on luotu 14.12.2018

Olli-Pekka Peltola

Rakennusten lautatavaran uudellenkäyttö rakentamiseen.

Jäteasemille toimitetun hyvän rakunnuspuutavaran uudelleenkäyttö.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Jätekeräyspaikoille toimitetun puutavaran uudelleen käyttö puhdistettuna nauloista ym Uudllenkäyttöä sekä kierrätystä.

Miten kokeilu toteutetaan?

Puhdistetun rakennuspuumateriaalin käyttömäärä lisääntyy. Kevät 2019 koska tuolloin rakentaminen vilkkaimmillaan.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Paikallinen jätehuoltoyhtiö sekä TE-palvelut.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Te-palvelujen ammattitaito.