Rakennustietomallien avoin julkaiseminen | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

552 katselukertaa

Kokeilu on luotu 27.03.2019

Seppo Törmä (VisuaLynk Oy)

Rakennustietomallien avoin julkaiseminen

Aalto Campus Linked Building Data -kokeiluhankkeessa toteutettiin rajoitetusti avattu palvelu Aalto-yliopiston kampuksen rakennustietomallien julkaisemiseen sekä selvitettiin kysymyksiä koskien mallien saatavuutta, sensitiivisyyttä ja hyödynnettävyyttä tutkimusksessa ja opetuksessa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Rakennuksiin liittyvää tietoa pitäisi pystyä julkasisemaan oliotasolla siten, että oliot ovat eri tietolähteiden yli linkitetty toisiinsa ja että tämä tehtäisiin asianmukaisia tietoturvaratkaisuja käyttäen, jotta käyttäjät pääsevät käsiksi ainoastaan tietoihin, joihin heillä on oikeudet. (1) Miten sensitiivistä dataa rakennustietomallit ovat ja miten niiden sisältöä voisi hallitusti avata laajemmalle käyttäjäkunnalle? (2) Millaisia käytännön kokemuksia standardien (IFC, IoT-standardit) mukaisesta rakennustiedon julkaisemisesta saadaan? (3) Kuinka julkaistua dataa voidaan hyödyntää opetuksessa ja opiskelijaprojekteissa ja kampus-palvelujen osana?

Miten kokeilu toteutetaan?

Toteutetussa ratkaisussa BIM-mallin oliot tallennetaan graafitietokantaan, ja tietoja voidaan visualisoida Web-selainen kautta. Tietoturva on ratkaistu Shibboleth-autentikaatiolla. Aalto-kampukselta hankittiin useita BIM-malleja (Väre, Dipoli, Otakaar4. TUAS), joista joitain kytkettiin IoT-dataan. Mallit julkaistiin palvelimella, johon pääsee Haka-federaation tunnuksilla. Kalenterivuosi 2018

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

VisuaLynk Oy

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

47500

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kyllä. Palvelu toteutettin teknisesti: siinä julkaistiin Aalto-kampuksen rakennusten BIM-malleja. Mallien saatavuudesta, sensitiivisyydestä ja hyödynnettävyydestä saatiin hyödyllisiä oppeja. Hanke on jatkumassa laajemmassa muodossa.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

(1) BIM-mallien saatavuus uusiin käyttötarkoituksiin ont hankalampaa kuin ensi-istumalta voisi kuvitella. Uuden käyttötarkoituksen vuoksi lupia joudutaan kysymään eri tahoilta (suunnittelijoilta IPR-mielessä ja omistajilta turvallisuusmielessä) ja usein päädytään tilanteeseen, jossa prosessi vain pysähtyy kun ollaan hämmentyneitä siitä mitä pitäisi tehdä. (2) IoT-tiedon hyödyntäminen on tällä hetkellä työlästä lukuisten erilaisten rajapintojen ja tiedonkeruujärjestelyjen vuoksi.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Aalto-yliopisto on käynnistämässä laajempaa hankettaa Aalto-kampuksen digitaalisen kaksosen luomiseksi. Tässä on tarkoitus linkittää toisiinsa kartoitusdataa (pistepilviä, kaupunkimalleja), rakennustietomalleja, IoT/BAS-dataa ja mahdollisesti muitakin tietolähteitä.